Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 P rimární prevence v Ústeckém kraji Konference „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009-2011“ 19. listopadu 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 P rimární prevence v Ústeckém kraji Konference „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009-2011“ 19. listopadu 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 1 P rimární prevence v Ústeckém kraji Konference „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009-2011“ 19. listopadu 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje

2 2 I. Organizační systém primární prevence v ČR MŠMT (Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy) ↕ Krajský školský koordinátor prevence (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK) ↕ Metodik prevence PPP (Okresní metodik prevence) ↕ Školní metodik prevence (Školy a školská zařízení)

3 3 II. Teorie versus praxe Stát, kraj (Donátoři) Školský zákon § 29 školy a školská zařízení jsou povinny …vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů“ Metodické pokyny -Terminologie PP -Instituce v systému PP -Minimální preventivní program -Doporučující postupy řešení výskytu SPJ Školy a školská zařízení (Realizátoři) Prevence SPJ není dostatečně zakotvena v legislativě Nepodařilo se pro školní metodiky a metodiky z PPP zajistit odpovídající pracovní podmínky Na preventivní aktivity nejsou školám do rozpočtu uvolňovány účelově vázané finanční prostředky Kolegové x žáci, studenti x rodiče

4 4 II. Teorie versus praxe Stát, kraj (Donátoři)  Vyhlášky -č. 72/2005, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních -č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Školy a školská zařízení (Realizátoři) Definována pouze standardní činnost školního metodika prevence a poraden Studium je dlouhodobé, relativně drahé, navýšena částka za suplování Akreditace MŠMT na specializační vzdělávání Nedostatečná kontrola výplaty příplatku ze strany zřizovatele a ČŠI

5 5 II. Teorie versus praxe Stát, kraj (Donátoři)  Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Proces certifikace programů primární prevence užívání návykových látek NNO apod. (Realizátoři) Certifikace podmínkou k získání dotace, však nezakládá nárok na její přidělení Pro realizátory jde o proces poměrně drahý, zdlouhavý a náročný Akceptace certifikace jako záruky kvality  méně se nakupují programy od kohokoliv, kdo se škole nabídne

6 6 II. Teorie versus praxe Stát, kraj (Donátoři)  Strategie, Akční plány, Koncepce, Minimální síť služeb, doporučená osnova MPP… Co nás ještě čeká:  Pilotní projekt „Pražské centrum primární prevence“  Testuje se plošné evidování výkonů primární prevence (výkaznictví) NNO apod. (Realizátoři) Přizpůsobují se metody i obsah práce s ohledem na specifika školy a cílové skupiny Podporují se programy dlouhodobé, komplexní … V některých školách externí poskytovatel jediným prvkem prevence na škole Nedostatečná návaznost na zrealizované programy dalšími místními subjekty v oblasti prevence

7 7 III. Financování - Dotační programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Program I. (2007: 14 mil. Kč, 2008: 15 mil. Kč) Ústecký kraj: Rok 2007: 1.156.000,- Kč (školy a ŠZ+ NNO) Rok 2008: 1.250 000,- Kč (školy a ŠZ)  1.156.000 : 123 191 žáků a studentů = 9,38 Kč / žák v roce 2007  1.250.000 : 115 962 žáků a studentů = 10,78 Kč / žák v roce 2008 Dotační řízení nekopíruje „školní“ rok  na KÚ přidělena (únor)  peníze na účtech žadatelů (květen, červen)

8 8 III. Financování - Dotační programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže III. Financování - Dotační programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Program II. a III. 2007 (6 735 170,- Kč) I. kolo Programu II.  Dotační řízení vyhlášeno (září 2006)  peníze na účtech žadatelů (červen 2007) II. kolo Programu II.  Dotační řízení vyhlášeno (červen 2007)  peníze na účtech žadatelů (půlka prosince 2007!)  dle informace z jiných krajů, byla větší část dotace vrácena zpět MŠMT na účet

9 9 III. Financování - Dotační programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Program II. a III. 2008 (6 576 600,- Kč)  Dotační řízení Programu II. vyhlášeno (září 2007)  peníze na účtech žadatelů (srpen) Sečteno a podtrženo pro rok 2008 Program I: 15 000 000,- Kč Program II a III: 6 576 600,- Kč Metodici PPP: 5 000 000,- Kč --------------------------------------- Celkem: 26 576 600,- Kč

10 10 III. Financování - Dotační programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Pro rok 2009 se předpokládá vyčlenění: Program I. cca 15 mil. Kč Program II. a Program III., cca 6 mil. Kč  1 projekt /1 organizace získá max. 350 tis. Kč. První rok kdy MŠMT začalo dávat na mzdy – pouze 1 pracovník (vedoucí) Provozní náklady nejsou stále uznatelným nákladem

11 11 III. Financování - Další možnosti získání finančních prostředků? Jiné resorty: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky x,- Ministerstvo vnitra 0,- Ministerstvo práce a sociálních věcí 0,- Ministerstvo zdravotnictví 0,- Ministerstvo spravedlnosti 0,- … atd. Ústecký kraj0,- Obce Ústeckého krajex,- Vlastní příjmy škol nebo nadacex,- ESF (PPP ÚK získala …)

12 12 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Klára Laňková Krajský úřad Ústeckého kraje lankova.k@kr-ustecky.cz Tel: 475 657 305 internetové stránky: www.kr-ustecky.cz  odbor školství, mládeže a sportu  prevence sociálně patologických jevů lankova.k@kr-ustecky.czwww.kr-ustecky.cz lankova.k@kr-ustecky.czwww.kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "1 P rimární prevence v Ústeckém kraji Konference „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009-2011“ 19. listopadu 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google