Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS CÍNOVECKO o.p.s., organizační složka MAS CÍNOVECKO - LEADER Podpora sociální soudržnosti na území místního partnerství v programovém období 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS CÍNOVECKO o.p.s., organizační složka MAS CÍNOVECKO - LEADER Podpora sociální soudržnosti na území místního partnerství v programovém období 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 MAS CÍNOVECKO o.p.s., organizační složka MAS CÍNOVECKO - LEADER Podpora sociální soudržnosti na území místního partnerství v programovém období 2014-2020

2 Základní údaje o MAS Počet obyvatel území: 19 621 Rozloha území v km 2 : 117,546 Území místního partnerství: Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Košťany, Mikulov, Moldava, Novosedlice, Proboštov. Počet partnerů: 23

3 Mapa území

4 Klíčoví aktéři v oblasti podpory sociální soudržnosti v území Agentura pro sociální začleňování – podpora obcí při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit Úřad práce ČR, krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní místo Teplice – Aktivní politika zaměstnanosti (rekvalifikace), sociální služby, zprostředkování zaměstnání atd. MAS CÍNOVECKO o.p.s., org.složka MAS CÍNOVECKO- LEADER, OP Zaměstnanost, Investiční priorita 2.3 – SCLLD Ústecký kraj, Krajský úřad - podpora poskytovatelů soc. služeb, podpora v oblasti prorodinných aktivit apod. Základní předpoklad pro efektivní využití veřejných prostředků: Vzájemná koordinace aktivit – vyloučení duplicit

5 Současný stav projednávání vzájemné spolupráce a koordinace Porada organizovaná lokálním pracovníkem ASZ k přípravě podkladů pro 26. výzvu OPZ, která se uskutečnila 10.9. 2015 v Dubí Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a MAS CÍNOVECKO o.p.s. (připraveno k podpisu) Společné jednání ÚP ČR, kontaktního pracoviště Teplice, ASZ a MAS CÍNOVECKO o.p.s. 27.10.2015 Společné jednání MAS Ústeckého kraje na Krajském úřadu Ústeckého kraje, dnes tj. 15.10.2015

6 Aktivity realizované na území místního partnerství mimo SCLLD Strategický plán sociálního začleňování Dubí 2016 – 2018 - lokální partnerství Dubí Výzva č. 26 OP Zaměstnanost „Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), 1. výzva Vyhlášení výzvy: 23.9.2015, ukončení příjmu: 31.7.2014 Specifický cíl výzvy: zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Oprávnění žadatelé: město Dubí, NNO Alokace pro město Dubí: 34 347 tis. Kč Podporované aktivity: škála opatření podporujících sociální začleňování MAS CÍNOVECKO-LEADER využije tento projekt jako pilotní pro pokrytí celého území v rámci Programového rámce OP zaměstnanost

7 Posílení sociální soudržnosti v území v SCLLD MAS CÍNOVECKO - LEADER Strategický cíl: Zvýšení zaměstnanosti Opatření: Podpora vytváření nových a zachování stávajících pracovních míst na území místního partnerství, podpora spolupráce místních aktérů při řešení nezaměstnanosti. Vzdělávání obyvatel území pro zvyšování jejich zaměstnavatelnosti, rozvoj poradenských služeb pro získání zaměstnání Strategický cíl: Posilit sociální soudržnost obyvatel (podpora sociálního začleňování) Opatření: Podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, či osob sociálním vyloučením ohrožených, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách Podpora sociálního podnikání, zvýšení počtu a rozvoje sociálních podniků a zvýšení jejich kvality (sociálního dopadu, udržitelnosti). Rozvoj komunitních a sociálních služeb Podpora aktivit pro slaďování pracovního a rodinného života obyvatel území místního partnerství (prorodinná opatření)

8 Posílení sociální soudržnosti v území v SCLLD MAS CÍNOVECKO - LEADER Klíčový projekt MAS CÍNOVECKO-LEADER Název projektu: Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce Programy realizované v rámci klíčového projektu: * Základní motivační program uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností * Rekvalifikační programy pro konkrétní profese podle potřeb zaměstnavatelů * Specializovaný kurz pro matky vracející se z mateřské dovolené „Do práce po mateřské“ * Komplexní program „Slaďování rodinných a profesních zájmů“ (podpora zajištění péče o děti pro pracující matky, - zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení – školní družiny, kluby, podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost, individuální péče o ´děti – vzdělávání chův atd.) flexibilní pracovní doba pro rodiče pečující o děti, invalidní nebo staré členy rodiny

9 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MAS CÍNOVECKO o.p.s., organizační složka MAS CÍNOVECKO - LEADER Podpora sociální soudržnosti na území místního partnerství v programovém období 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google