Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Opatření 4.1 JPD3 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Opatření 4.1 JPD3 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti."— Transkript prezentace:

1 1 Opatření 4.1 JPD3 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Úřad práce hl.m. Prahy 19.října 2004

2 2 Opatření 4.1 JPD3 Globální cíl:   Zajištění efektivního řízení organizací a kvalifikované a flexibilní pracovní síly, která by byla zárukou vysoké a stabilní úrovně pražské zaměstnanosti a konkurenceschopnosti pražské ekonomiky

3 3 Opatření 4.1 JPD3 Specifické cíle:  1. Osvojení si odborných znalostí a dovedností potřebných pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami zaměstnavateli i zaměstnanci, a to s odbornou garancí ze strany profesních sdružení  2. Zavedení standardních a transparentních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů v organizacích  3. Využívání nových forem zaměstnávání  5. Certifikace personálu i podniků podle norem uznatelných na evropské úrovni, orientace na kvalitu

4 4 Opatření 4.1 JPD3 Forma realizace: Forma realizace: grantové schéma Rozpočet: Rozpočet: 60% finančních prostředků na opatření, tj. 7 337 413 € (227 460 tis. Kč) Vyhlášení výzvy: Vyhlášení výzvy: 2004 / 2005

5 5 Opatření 4.1 JPD3 Typy podporovaných činností: Podpora podnikání, zejména MSP - zvýšení zájmu o sebezaměstnávání - zvýšení zájmu o vybrané profese - školení základních podnikatelských dovedností - povzbuzení podnikatelského cítění - poradenství v oblasti řízení - posuzování odborné způsobilosti Podpora uplatňování nových forem zaměstnávání

6 6 Opatření 4.1 JPD3 Typy podporovaných činností: Podpora vzdělávání v organizacích - odborné vzdělávání pro zaměstnavatele a zaměstnance zejména MSP (doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, informační a komunikační technologie) - školení pro podnikatele a řídící pracovníky zejména MSP (nové metody řízení, obchodní jednání, udržitelný rozvoj, využití IT, vytváření partnerství) - aplikování moderních forem a metod vzdělávání - podpora účasti v národních a mezinárodních školicích programech - vzdělávání v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce Zavádění koncepčních moderních způsobů řízení organizací

7 7 Opatření 4.1 JPD3 Cílové skupiny:  zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé)  zaměstnanci  OSVČ

8 8 Opatření 4.1 JPD3 Možní žadatelé:  profesní a podnikatelská sdružení  odborová sdružení  hospodářské komory  zaměstnavatelské svazy  další nestátní neziskové organizace  veřejné i soukromé vzdělávací instituce  jednotliví podnikatelé  orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace

9 9 Kontakty: Úřad práce hl.m. Prahy Oddělení implementace ESF esf.ab@up.mpsv.cz http://ab.uradprace/ESF.htm


Stáhnout ppt "1 Opatření 4.1 JPD3 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google