Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olivova nadace 100 let péče o děti. Kontakty Ředitel: Jan Boček Adresa: Olivova 224 251 01 Říčany Tel: 323 631 313 Fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olivova nadace 100 let péče o děti. Kontakty Ředitel: Jan Boček Adresa: Olivova 224 251 01 Říčany Tel: 323 631 313 Fax:"— Transkript prezentace:

1 Olivova nadace 100 let péče o děti

2 Kontakty Ředitel: Jan Boček E-mail: bocek@olivovanadace.cz Adresa: Olivova 224 251 01 Říčany Tel: 323 631 313 Fax: 323 632 321 www.olivovanadace.cz Bankovní spojení: GECB 1000106504/0600 ČSOB 1017031/0300

3 Posláním nadace je nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti. Nadace poskytuje právnickým i fyzickým osobám nadační příspěvky. Právnické osoby: Speciální MŠ a ZŠ při ODL, o.p.s. získaly nadační příspěvek na inventář a vybavení. Fyzické osoby: obvykle se jedná o rehabilitační pomůcky – digitální sluchadla, židle pro vozíčkáře apod.

4 Alois Oliva se narodil dne 11. 7. 1822 v Kutné Hoře a zemřel 21. 12. 1899 v Praze. Pohřben je spolu s manželkou v rodinné hrobce v Praze na Olšanech. Pocházel ze skromných poměrů a svojí pílí a pracovitostí se stal velkoobchodníkem s cukrem, císařským radou, zakladatelem a členem správní rady Živnobanky, Pražské burzy, Obchodní akademie a mnohých jiných obchodních a průmyslových podniků. Působil také jako ředitel Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Byl i štědrým mecenášem umění, jako příklad lze uvést houslového virtuosa Františka Ondříčka, malíře Václava Brožíka, malíře Emanuela Dítě, spisovatele a dramatika Františka Šubrta. Založil několik nadací a nadačních fondů. Ačkoliv sám byl bezdětný, nebyl mu lhostejný osud opuštěných dětí a proto zřídil Olivovu nadaci.

5 Historie Olivovy nadace Olivova nadace byla založena velkoprůmyslníkem Aloisem Olivou v roce 1896 k podpoře a financování vychovatelny pro osiřelé a zanedbané děti z Prahy a okolí.

6 Vznik dětského ústavu V říjnu 1896 byla vychovatelna Aloise a Luisy Olivových pro 80 chlapců a 40 dívek otevřena. Třetinu nákladů spojených s výstavbou a nákupem pozemků uhradil Alois Oliva. Na zajištění provozu vychovatelny Alois Oliva založil nadaci, v jejímž základním jmění bylo kromě značné finanční hotovosti i 5 domů v Praze. Z výnosů majetku nadace a ve spolupráci s Pražským magistrátem byl financován provoz vychovatelny.

7 Násilné přerušení existence Olivovy nadace Fašisté přetvořili vychovatelnu v období války na plicní preventorium. Po roce 1945 byla změněna opět na ozdravovnu. Komunisté majetek ON v roce 1953 zestátnili. Ozdravovna byla v roce 1980 reprofilizována na Dětskou respirační léčebnu, která se stala v roce 1994 s přilehlými pozemky opět historickým majetkem města Prahy.

8 V roce 1990 byla činnost Olivovy nadace obnovena a byla navázána i historická spolupráce s Magistrátem hl.města Prahy. I přesto, že Olivova nadace je právním nástupcem nadace, kterou založil A. Oliva, nebyl jí dosud majetek vrácen. Na základě rozhodnutí Krajského soudu z roku 1995 pokus o restituci nadačního majetku nemá podporu v zákoně o mimosoudních rehabilitacích, a proto nebylo možné majetek vrátit.

9 Současnost Olivovy nadace Olivova nadace v roce 1995 odstátnila Dětskou respirační léčebnu v Říčanech a zřídila nadační léčebnu s kapacitou 143 lůžek, která převzala péči o děti s alergickými a respiračními nemocemi. Budovy a areál léčebny byl dlouhodobě Magistrátem hl. m. Prahy nadaci pronajat. V souvislosti s přijetím zákona č. 227/1997 Sb. nebylo možné, aby nadace poskytovala nadále služby, a proto byla založena Olivova dětská léčebna, o.p.s., která zahájila svoji činnost v říjnu 1998.

10 Nadační jmění ON Nadační jmění je tvořeno: Podílovými listy: v nadačním jmění jsou i podílové listy ŽB Trust, ČSOB a ČS v hodnotě 36.899 tisíc Kč. Olivova nadace na základě výběrových řízení na dělení nadačního investičního fondu od Fondu národního majetku získala finanční prostředky na zakoupení podílových listů. Lázeňským domem: Olivova nadace byla přeregistrována Městským obchodním soudem 13. listopadu 1998 a nadačním jměním se stal lázeňský dům Astoria v Janských Lázních v hodnotě 12 mil. Kč, který byl darován v roce 1992 manželi Guttmannovými.

11 Poskytování nadačních příspěvků od roku 1998 Z podpořených projektů lze např. jmenovat:  příspěvek na vybudování rehabilitačního pracoviště pro Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Ústí nad Labem  příspěvek na dobudování rehabilitačního bazénu v Odborném léčebném ústavu v Metylovicích  příspěvek na chráněné bydlení pro sociálně handicapované mladé lidi v Říčanech  příspěvek na vybavení odd. intermediární péče v Olivově dětské léčebně, o.p.s., v Říčanech  příspěvek na vybavení dětské rehabilitace v Hamzově odborné léčebně v Košumberku  příspěvek na vybavení pro Laktační ligu v Praze

12 příspěvek pro občanské sdružení Sedm paprsků z Prahy na zorganizování studijní cesty pracovníků českých neziskových organizací do Švédska - Toulavý autobus. Olivova nadace od roku 1997 získává granty a finanční zdroje především z Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí Prahy, Města Říčany a od peněžních a podnikatelských subjektů, které jsou využívány především na rekonstrukční a stavební úpravy v Olivově dětské léčebně. Zmíněné úpravy výraznou měrou přispívají ke zlepšení poskytované zdravotní péče dětem.

13 Finanční prostředky na rekonstrukce a stavební práce Finanční prostředky na rekonstrukce a stavební práce Olivova nadace získala od roku 1997 finanční prostředky ve výši téměř 13 mil. Kč, které byly použity v Olivově dětské léčebně na: Olivova nadace získala od roku 1997 finanční prostředky ve výši téměř 13 mil. Kč, které byly použity v Olivově dětské léčebně na: vybudování lůžkového oddělení pro děti s rodiči (35 lůžek)  vybudování osmilůžkového oddělení pro děti s poruchou hybnosti  bezbariérové úpravy včetně výtahu pro děti s tělesným handicapem  vybudování vodoléčby, sauny a solária vybudování lůžkového oddělení pro děti s kombinovaným postižením (25 lůžek)  vybudování intermediárního oddělení (9 lůžek)  vybudování kuchyně s kapacitou 400 jídel

14 V roce 2005 Olivova nadace bude zajišťovat tyto projekty: Vybudování ventilační laboratoře pro děti s postižením plic a diagnozou astma bronchiale. Zakoupení rehabilitačních pomůcek a přístrojové zdravotní techniky pro děti se zdravotním postižením – celková částka 200 tis. Kč. Dosud k dofinancování chybí 100 tis. Kč.

15 Klub přátel Olivovy nadace Založen 10.7. 2004 Posláním tohoto klubu je zvyšovat společenskou prestiž Olivovy nadace. Předsedou klubu je RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Další významní členové: Ing. Jiří Koloušek, Ing. Jiří Straka.:

16 Olivova nadace srdečně děkuje všem dárcům a příznivcům, zejména: Fondu národního majetku ČRFondu národního majetku ČR Magistrátu hl.města Prahy,Magistrátu hl.města Prahy, Krajskému úřadu Středočeského kraje,Krajskému úřadu Středočeského kraje, Městské části Praha 1,Městské části Praha 1, Městské části Praha 4,Městské části Praha 4, Městu Říčany,Městu Říčany, a dalším dárcůma dalším dárcům


Stáhnout ppt "Olivova nadace 100 let péče o děti. Kontakty Ředitel: Jan Boček Adresa: Olivova 224 251 01 Říčany Tel: 323 631 313 Fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google