Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Město Kadaň Nastavení multidisciplinární spolupráce OSPOD Kadaň v procesu standardizace SPOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Město Kadaň Nastavení multidisciplinární spolupráce OSPOD Kadaň v procesu standardizace SPOD."— Transkript prezentace:

1 Město Kadaň Nastavení multidisciplinární spolupráce OSPOD Kadaň v procesu standardizace SPOD

2 multidisciplinární spolupráce OSPOD  Kadaň – Ústecký kraj, okres Chomutov  správní obvod SPOD cca 44 000 obyvatel  SPOD vykonává 10 + 2 sociálních pracovníků (projekt)  dále 2 sociální pracovnice vykonávají dohody o pěstounské péči

3 multidisciplinární spolupráce OSPOD  současné nastavení a rozšiřování multidisciplinární spolupráce orgánů SPOD vychází z novely zákona SPOD a zavedení standardů kvality v sociálně-právní ochraně (především č. 9 Vyhodnocování a Individuální plán ochrany dítěte a č. 14 Návaznost výkonu SPOD na další subjekty)  nastavení multidisciplinární spolupráce je trochu revolucí v práci SPOD, protože pracovník SPOD se stává, v případech k tomu vhodných, koordinátorem péče (kumulace problémů; souběh služeb, nebo vhodnost jejich využití)

4 multidisciplinární spolupráce OSPOD  Standard č. 14 Návaznost výkonu SPOD na další subjekty  Kritérium - Pracoviště podniká kroky k tomu, aby na území jeho správního obvodu bylo dostatečné množství služeb vhodných pro jeho klienty

5 multidisciplinární spolupráce OSPOD  je velmi důležité mít s kým spolupracovat  některé subjekty automaticky (policie, školy, PMS, lékaři atd.) u jiných (např. sociální a psychosociální služby) je možné či spíše nutné se podílet na jejich vzniku či podpoře  pokud chceme tuto část spolupráce ovlivňovat, je nutné se aktivně angažovat v procesu plánování sociálních služeb na místní i krajské úrovni (jak vedoucí tak pracovník SPOD)

6 multidisciplinární spolupráce OSPOD  v Kadani dochází k rozšíření spektra subjektů poskytující sociální služby na základě realizace Komunitních plánů sociálních služeb  ke vzniku nových a rozvoji stávajících služeb byl vytvořen grantový systém města  další služby souvisí přímo s realizací Individuálního projektu města „CSS Prunéřov“ (Terénní program, NZDM, SAS, Dluhové poradenství, Pracovní poradenství a Drogový terénní program)

7 multidisciplinární spolupráce OSPOD  k rozvoji některých služeb dochází také na základě spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování – „Strategický plán lokálního partnerství“ (rodičovská centra, předškolní kluby, volnočasové aktivity)  nasycenost služeb v Kadani a okolí je na slušné úrovni  v Kadani v současné době chybí azylové bydlení a v regionu by měla být vytvořena širší síť psychosociálních služeb (dlouhé čekací lhůty)  hůře se dá ovlivňovat vznik služeb v okolních obcích správního obvodu

8 multidisciplinární spolupráce OSPOD  Kritérium - Pracoviště má vytvořeno aktuální seznam dalších subjektů, které poskytují služby. Zaměstnanci mají přehled o činnostech dostupných organizací, které klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné jejich služby využít. Mohou klientům nabídnout kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací nebo jim kontakt s nimi sami zprostředkují

9 multidisciplinární spolupráce OSPOD  impulzem k naplňování tohoto kritéria, ještě před novelou zákona SPOD, byla spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a cíl Strategického plánu lokálního partnerství – vytvoření TDM a vytvoření metodiky case managementu  nejprve získávání informací z jiných obcí (Cheb), předávání informací ostatním partnerům, vytváření metodiky case managementu (koordinované péče o ohrožené rodiny) a formování týmu pro děti a mládež

10 multidisciplinární spolupráce OSPOD  vytvoření TDM realizujeme v probíhajícím projektu „Standardizace SPOD Kadaň“ v rámci TDM jsou definovány jednotlivé potřeby členů týmu, cílový stav a návrh kroků v rámci TDM bude dopracována metodika koordinovaného péče o ohrožené rodiny (CM) v rámci TDM vzniknou informační letáčky pro členy TDM i veřejnost, zaměřené na možnosti postupu řešení rizikových jevů (záškoláctví, šikana, CAN, atd.)

11 multidisciplinární spolupráce OSPOD z podnětu TDM byla iniciována schůzka pediatrů a zástupců škol týkající se řešení skrytého záškoláctví (dlouhodobá omluvená absence) – problém vyřešen dohodnuto, že na základě podnětu některého z členů TDM svolá OSPOD jednání týmu, jehož složení bude odpovídat individuálním potřebám klienta  v rámci projektu Standardizace jsou pro pracovníky SPOD a členy TDM pořádány tematické workshopy

12 multidisciplinární spolupráce OSPOD  Kritérium - Orgán SPOD zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Klienti orgánu SPOD využívají služeb jiných subjektů zejména jako služeb, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany, jehož role je v první řadě koordinační

13 multidisciplinární spolupráce OSPOD  snažíme se využívat a doporučovat služby dalších specializovaných subjektů (Kadaň, Chomutov)  většinou využíváme bezplatných služeb  nejprve doporučujeme a přesvědčujeme, výjimečně nařizujeme  pravidelné schůzky se subjekty, se kterými spolupracujeme na společné klientele – SAS pro rodiny s dětmi (cca 1x měsíčně), TP (pracovnice odboru SVaZ), Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

14 multidisciplinární spolupráce OSPOD  běžným nástrojem jsou již případové konference (využíváme facilitátora)  zatím jsme ještě nerealizovali rodinnou konferenci  nyní to již jen stačí přenést na jednotlivé pracovníky SPOD ……….

15 multidisciplinární spolupráce OSPOD  pravidelná komunikace se všemi partnery musí být standardní forma spolupráce  negativní vnímání práce a pracovníků SPOD veřejností – MS = příležitost ke změně vnímání minimálně u odborné veřejnosti  MS - pozitivní vliv pro samotné pracovníky SPOD = nejsem na to sám, návrhy a možnosti řešení mohu konzultovat

16 kontakt Děkuji za pozornost Tomáš Mědílek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kadaň tel: 474 319 650, 606 849 269 e-mail: tomas.medilek@mesto-kadan.cz


Stáhnout ppt "Město Kadaň Nastavení multidisciplinární spolupráce OSPOD Kadaň v procesu standardizace SPOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google