Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Pardubickém kraji Pardubice, dne 25. 10. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Pardubickém kraji Pardubice, dne 25. 10. 2012."— Transkript prezentace:

1 Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Pardubickém kraji Pardubice, dne 25. 10. 2012

2 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny 2) Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálně- právní ochrany dětí 3) Vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny 4) Podpora rozvoje služeb pro ohrožené rodiny a děti 5) Podpora vzniku nových typů pracovních pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné péče (profesionální pěstounská péče)

3 6) Vytvoření vzdělávacích programů, vzdělávání vybraných cílových skupin 7) Doprovodné aktivity zaměřené na implementci výstupů projektu a přenos dobré praxe 8) Národní kampaň “Právo na dětství” 9) Zajištění procesu transformace na úrovni MPSV a krajů

4 Klíčová aktivita č. 2 Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

5 Klíčová aktivita č. 2 - obsah 2.1. Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi (Olomoucký kraj) 2.2. Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi (Pardubický kraj)

6 Klíčová aktivita č. 2 - obsah 2.2. Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro osoby pověřené k výkonu sociálně- právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi pro: -zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc -organizace zabývající se podporou výkonu náhradní rodinné péče

7 Klíčová aktivita č. 2 - obsah Obsah standardů kvality sociálně právní ochrany pro osoby pověřené k výkonu sociálně–právní ochrany Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vymezení oblastí pověření k výkonu SPOD Přístupy ke klientovi Postupy práce osob pověřených k výkonu SPOD Profesní rozvoj pracovníků pověřené osoby Systém registrace a hodnocení standardů kvality (inspekce)

8 Klíčová aktivita č. 2 - obsah Konkrétní činnosti při realizaci aktivity Zpracování znění jednotlivých kritérií, obsahů kritérií, požadavků k naplnění kritérií a norem pro jejich dosažení Zpracování manuálu popisu a implementace standardů kvality Zpracování systému inspekcí a hodnocení standardů kvality – vytvoření manuálu Pilotní ověření standardů kvality v praxi u 6 organizací v Pardubickém kraji Vyškolení týmu lektorů (5 lektorů)

9 Klíčová aktivita č. 3 Vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny

10 Klíčová aktivita č. 3 - obsah 3.1. Rozvoj metod pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny 3.2. Vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) 3.3. Vytvoření metodiky přímé práce s klienty pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

11 Rozvoj metod vyhodnocování Tvorba kompletního rámce vyhodnocování situace dítěte a rodiny - při tvorbě se bude vycházet jak z českých, tak zahraničních metodik Rámec by měl obsahovat jak vyhodnocení situace ohroženého dítěte, tak situace rodiny a jejího širšího prostředí 3.1. Nástroj pro vyhodnocování situace dítěte

12 K vyhodnocovacímu rámci vznikne metodika - Průvodce vyhodnocování situace dítěte a rodiny = manuál pro pracovníky v přímé práci

13 3.2. Vytváření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) V návaznosti na systém vyhodnocování situace dítěte a rodiny vznikne nový postup pro vytváření IPOD IPOD stanoví účel poskytování sociálně právní ochrany, dále opatření, která umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo v náhradním rodinném prostředí, případně další opatření, která napomohou vhodnému rozvoji dítěte

14 Pro potřeby tvorby a aplikace IPOD vznikne metodika Průvodce individuálním plánem ochrany dítěte - bude sloužit zejména pracovníkům v přímé péči (OSPOD, pověřené osoby)

15 Pilotní ověřování Rámec vyhodnocování situace dítěte a IPOD – budou spolu s vytvořenými metodikami pilotně ověřovány ve všech krajích zapojených do projektu (HK, KV, OL, PCE, ZL) a vybraných ORP (6 ORP v každém kraji) Tj. 5 krajských úřadů a 30 ORP - proškolení pracovníků, pilotní ověřování (prac. týmy), připomínkování, zapracování do legislativy (prováděcí vyhláškou), tým minimálně 15 lektorů z celé ČR

16 3.3. Vytvoření metodiky přímé práce s klienty pro orgány SPOD V rámci této aktivity bude vytvořena metodika přímé práce s klientem Obsahem metodiky budou jak tradiční metody práce s klientem, tak nové metody sociální práce) Metodika bude ve formě teoretických textů doplněných o příklady dobré praxe Měla by se stát jasným návodem pro pracovníky SPOD

17 Klíčová aktivita č.4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny

18 Obsah aktivity č. 4 4.1. Definování a pilotní ověření minimálního rámce sítě služeb I. fáze: definování minimálního rámce sítě služeb II. fáze: pilotní ověření sítě služeb v praxi 4.2. Tisk a distribuce vytvořených metodických materiálů - metodická příručka typologie služeb pro rodiny s dětmi - publikace „Vytváření komplexního systému služeb pro rodiny a děti a hodnocení jeho efektivity“

19 4.1. Definování minimálního rámce sítě služeb I.fáze: definování minimálního rámce sítě služeb Stanovení minimálního rámce sítě služeb závazný pro každý kraj - jaké služby konkrétně jsou pro fungování sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti nezbytné a v jakém rozsahu Zpracování metodologické příručky typologie služeb pro rodiny s dětmi Vytvoření modelu zasíťování služeb Vyškolení týmu lektorů (minimálně 15 lektorů)

20 4.1. Definování minimálního rámce sítě služeb II. fáze: pilotní ověření sítě služeb v praxi Ověření definovaného minimálního rámce sítě služeb ve 2 krajích (Karlovarském a Pardubickém) Prověření, které ze služeb již existují, které je třeba rozšířit, které zcela nově vytvořit Rozsah ověřování dílčích služeb bude stanoven realizačním týmem MPSV ve spolupráci s příslušným krajem Ověření bude zajišťovat realizační tým MPSV a pracovní týmy na úrovni kraje ve spolupráci s externím dodavatelem Výstupem ověřování bude zpracovaná zpráva z pilotního ověření Po ukončení pilotního ověřování bude k dispozici reálný, v praxi ověřený model fungování sítě služeb na krajské úrovni včetně způsobu financování a návrhu legislativních změn

21 4.2. Tisk a distribuce materiálů V rámci výše popsané aktivity budou vydány vytvořené metodické materiály: Metodická příručka typologie služeb pro rodiny s dětmi Publikace „Vytváření komplexního systému služeb pro rodiny a děti a hodnocení jeho efektivity“ Distribuce na krajské úřady, úřady s rozšířenou působností, organizace působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a odbornou veřejnost

22 Děkuji Vám za pozornost! Milan Zanina Odbor rodiny a ochrany práv dětí Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti detašované pracoviště Pardubice Poradna pro rodinu Pardubického kraje Mozartova 449 530 09 Pardubice Tel. 777 467 558 E-mail: milan.zanina@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Pardubickém kraji Pardubice, dne 25. 10. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google