Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 1. 3. 2011 Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociálního začleňování "Podpora transformace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 1. 3. 2011 Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociálního začleňování "Podpora transformace."— Transkript prezentace:

1 Transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 1. 3. 2011 Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociálního začleňování "Podpora transformace sociálních služeb"

2 2 Královéhradecký kraj a sociální služby Počet obyvatel: 554 402 (k 31.12.2009) Počet obcí s rozšířenou působností: 15 Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 35 Počet služeb –Odborné sociální poradenství: 26 –Služby sociální péče: 177 –Služby sociální prevence: 58

3 Královéhradecký kraj v pozici zřizovatele sociálních služeb 24 příspěvkových organizací poskytujících především pobytové sociální služby: 3 Sociální službaPočet registrací Celková kapacita Domov pro osoby se zdravotním postižením 9715 Domov pro seniory141240 Domov se zvláštním režimem6318 Chráněné bydlení212 Týdenní stacionář124

4 Transformace v Královéhradeckém kraji – podpora rozvoje dostupnosti a kvality Procesy transformace, humanizace a rozvoj kvality sociálních služeb jsou v Královéhradeckém kraji podporovány dlouhodobě prostřednictvím projektů na podporu rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb: Od roku 2003 byly tyto aktivity podpořeny částkou více než 120 mil. Kč (předvstupní fondy EU, ESF a státní rozpočet) Změny jsou realizovány především díky aktivnímu přístupu jednotlivých poskytovatelů služeb a jejich zaměstnankyň a zaměstnanců. 4

5 Transformace v Královéhradeckém kraji – podpora rozvoje dostupnosti a kvality Podporovány jsou zejména následující aktivity: –Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb –Plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni –Podpora spolupráci poskytovatelů a zadavatelů v rozvoji kvality sociálních služeb –Benchmarking sociálních služeb –Podpora rozvoje kvality sociálních služeb prostřednictvím sebehodnotících procesů, evaluací a konzultací, vytvoření systému řízení kvality v sociální službě –Podpora strategického plánování v sociální oblasti –Podpora dobrovolnictví v sociálních službách –Podpora orientace uživatelů v nabídce pomoci 5

6 Transformace v Královéhradeckém kraji – investice Podmínky pobytových sociálních služeb a jejich uživatelů jsou dlouhodobě zlepšovány prostřednictvím investičních akcích financovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtu Královéhradeckého kraje: Snížení počtu lůžek na pokojích, vestavba toalet a koupelen, rekonstrukce prostor pro denní programy… Od roku 2004 do 2010 byly tyto investiční akce podpořeny více než 558 mil. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje a částkou cca 221 mil. Kč ze státního rozpočtu Z hlediska trasformace a humanizace jde zejm. o následující investiční akce: Domov sociálních služeb Skřivany Barevné domky Hajnice Domov Dědina, Opočno Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí Domov v Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou 6

7 Domov Dědina, Opočno Příklad dobré praxe Cílová skupina: osoby s mentálním postižením Poskytované sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář Ředitelka: Mgr Alena Goisová, agoisova@domov-dedina.cz www.domov-dedina.czagoisova@domov-dedina.cz www.domov-dedina.cz Do roku 1998: kapucínský klášter v Opočně ÚSP 7

8 Domov Dědina, rok 1999 Středisko v Klášteře nad Dědinou - osm žen s lehčím mentálním postižením - podpora samostatného a nezávislého života - budova bývalé školy

9 Domov Dědina, rok 2007 Výstavba nového zařízení a opuštění nevyhovujících prostor Lokality: Opočno, České Meziříčí, Přepychy Výstavba 4 dvojdomků pro 8-9 členné domácnosti a 2 domů (celkem pro 24 uživatelek vyžadujících stálou podporu) a objektu pro administrativní a technické zázemí –Opočno: 2 domy a administrativní budova –České Meziříčí: 2 dvojdomky –Přepychy: 2 dvojdomky 9

10

11 Priorita služeb – podpora běžného života, soběstačnosti a samostatnosti uživatelů Podporovat ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelek na sociální službě. Podporovat v maximální možné míře psychickou a fyzickou soběstačnost a samostatnost uživatelek a jejich začlenění do společnosti. Umožnit žít života v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí, normálnímu chodu dne, a to se všemi výhodami i povinnostmi. Podporovat uživatelky k osvojení si takových dovedností, které umožní jim stát se součástí běžného společenství. Vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelky mohly v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí. Podporovat při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích. 11

12 Barevné domky Hajnice Příklad dobré praxe Ředitelka: Bc. Lenka Alešová, alesova@barevnedomky.czalesova@barevnedomky.cz www.barevnedomky.cz Proces transformace započal v roce 1995 –budování skupinových domácností a samostatných bytů –změna technického zázemí –humanizace stávajících prostor –zkvalitňování poskytování sociálních služeb (rozvoj pracovní terapie, volnočasových a sportovních aktivit, budování Dílen barevných příležitostí, rozvoj podnikatelských aktivit atd.) –Mimo hlavní budovu původního „ústavu“ se během 15 let dostalo 54klientů. 12

13 Barevné domky Hajnice 1995 - 2009 I. ETAPA (1995 – 1997): Červený a Žlutý domek, areál Hajnice, skupinové bydlení, 5 + 6 klientů II. ETAPA (2002 – 2004): –Modrý a Zelený domek, areál Hajnice: skupinové bydlení, 8 + 8 klientů –Oranžový dům Trutnov, skupinové bydlení, 5 + 5 klientů, a individuální domácnosti (vybudování čtyř malometrážních bytů pro celkem 6 uživatelů) III. ETAPA (2009): Bílý a Fialový domek, areál Hajnice, skupinové bydlení, 5 + 6 klientů 13

14 Barevné domky Hajnice 2010 - 2013 IV. ETAPA (2010 – 2012) –Prosinec 2010: Červený byt, lokalita Trutnov, individuální bydlení, 1 klient, pronajatý byt –Leden 2011: Béžový byt, skupinové bydlení, 3 klienti, pronajatý byt Zbývající záměry pro V. ETAPU: –Zlatý, stříbrný,bronzový domek: skupinové bydlení, 6 + 6 + 6 klientů v lokalitách: Trutnov, Dvůr Králové n. Labem, Náchod –Domek v Hradci Králové, skupinové bydlení, 6 klientů, sociální služby bude po skončení etapy poskytovat jiná organizace –Socioterapeutické dílny: Dvůr Králové, Hajnice, Trutnov: 32 klientů 14

15

16 Život ve skupinových s individuálních domácnostech BD Hajnice Zajištění chodu domácnosti s asistencí (nákupy potravin, příprava stravy, úklid, praní) Pracovní aktivity klientů – klienti z domácností během dne pracují: –na otevřeném trhu práce –v chráněné dílně –v „Barevných domcích“ –v rámci pracovní terapie: Oranžová kavárna Dílny barevných příležitostí (výrobky z ručního papíru, keramiky, koberce z příze…) Keramická záchranka (služba pro školky, školy, kluby i domácnosti, pomoc při výrobě keramiky, zajištění vypálení a dovozu výrobků) Barevný butik (výroba netradičních modelů z oblečení z druhé ruky) atd. Všechny veřejné služby využívají klienti mimo své obydlí. 16

17 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti služeb pro osoby s postižením Priorita 2 Zajistit dostupné služby pro osoby s postižením –Cíl 2.1 Zvýšit dostupnost služeb pro dospělé s postižením umožňujících život v běžné komunitě 2.1.a Provést transformaci vybraných zařízení v Hajnici, Skřivanech a Hořicích 2.1.b Po dosažení 2.1.a zpracovat plán transformace dalších zařízení. 2.1.c Zvýšit kapacitu individualizovaného bydlení pro dospělé, kteří žijí v běžné komunitě 2.1.d Zvýšit kapacitu služeb zajišťujících denní programy 2.1.e Prosadit problematiku cílů 2.1.c a 2.1.d do národních a evropských programových dokumentů, aby mohla být příslušná řešení financována z těchto zdrojů. 2.1.f Nezvyšovat stávající kapacitu velkokapacitních pobytových služeb. –Cíl 2.2 Zajistit dostupné služby pro děti s postižením –Cíl 2.3 Zajistit účelné a koordinované poradenství osobám s postižením –Cíl 2.4 Zlepšit povědomí o problémech a dostupné pomoci 17

18 Zásady transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Součást Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 Zásady jsou obecné, nevztahují se pouze na pilotní projekty zařazené do 3.1 a) IOP –Umožnit osobám se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. –Zajistit koordinovanou síť služeb, která jim tento život umožní. –Transformovat, deinstitucionalizovat a humanizovat stávající pobytové sociální služby především s důrazem na způsob poskytování sociálních služeb (nespočívá pouze ve změně technických podmínek). 18

19 Priority pro bydlení (domácnosti) a zázemí pro služby: Přednostní směřování do lokalit mimo stávající působiště zařízení zapojených do procesu transformace Volba lokalit zohledňuje různorodé představy uživatelů o způsobu života, jeho náplni, trávení volného času atd. → městské i venkovské lokality jsou stejně hodnotné Nákup staveb a jejich rekonstrukce preferována před výstavbou nových objektů, především ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením. Oddělené domácnosti (domácnosti se nekumulují v jednom objektu (bytovém nebo rodinném domě)) 19

20 Priority pro oblast služeb Upřednostňovány jsou veřejně dostupné služby před službami sociálními. Případné sociální služby jsou přednostně zajišťovány mimo velkokapacitní zařízení a objekty s kumulovanými službami pro danou cílovou skupinu. Upřednostňovány jsou sociální služby poskytované jiným poskytovatelem než transformovaným zařízením či jinou PO KHK. Zvolené řešení reflektuje další potřeby v území a jejich obyvatel, která se potýkají s nedostatkem komunitních služeb. Zvolené řešení zohledňuje, že se nejedná o službu (zařízení), která bude navždy sloužit jen tomuto jednomu klientovi. Cílem je vybudovat systém provázaných služeb, který umožňuje klientovi využívat služby s vyšší či nižší mírou podpory dle jeho konkrétní, proměnlivé situace. Při poskytování sociálních služeb je v maximální možné míře podporována samostatnost uživatelů a jejich vlastní rozhodování. 20

21 Zařízení pro transformaci za podpory IOP Domov sociálních služeb Skřivany: –navázat na uskutečněné investice a zlepšení životních podmínek klientů, –pokračovat ve vytváření komunitního bydlení pro klientky (a klienty) zařízení, –opustit nevyhovující objekt skřivanského zámku a o příslušný počet klientek (20) snížit kapacitu stávajících objektů zařízení. Barevné domky Hajnice (vínový dům Markoušovice): –opustit objekt v Markoušovicích a o příslušný počet klientů (24) snížit kapacitu stávajících objektů zařízení. Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší: –snížit kapacitu stávajícího objektu zařízení o 24 klientů a zlepšit tak kvalitu služeb pro jeho uživatele. 21

22 22 Děkuji za pozornost Ludmila Lorencová tel.: 495 217 320 llorencova@kr-kralovehradecky.cz Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové


Stáhnout ppt "Transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 1. 3. 2011 Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociálního začleňování "Podpora transformace."

Podobné prezentace


Reklamy Google