Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Teplárenství v ČR: možnosti a překážky dalšího rozvoje Miroslav Krejčů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Teplárenství v ČR: možnosti a překážky dalšího rozvoje Miroslav Krejčů."— Transkript prezentace:

1 1 „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Teplárenství v ČR: možnosti a překážky dalšího rozvoje Miroslav Krejčů

2 2 …co teplárenství podporuje nebo by mohlo podpořit  Státní energetická koncepce  Směrnice EU o podpoře KVET  Požadavky na ochranu životního prostředí  Růst cen primárních paliv a energií  DPH na tepelnou energii

3 3 Státní energetická koncepce Státní energetické koncepce vychází z hodnocení dosaženého stavu energetického hospodářství. Její základní cíle lze shrnout do čtyř bodů, které teplárenství pomáhá naplnit. snížení energetické náročnosti tvorby HDP snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů energie efektivní využívání domácích primárních zdrojů snížení ekologické zátěže a emisí škodlivin do ovzduší

4 4 Směrnice EU o podpoře KVET Směrnice 2004/8/EC o prosazování kogenerace založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu a doplnění Směrnice 92/42/EC. Energetický zákon, § 32 – KVET a výroba elektřiny z DZE - základní podmínkou KVET je dodávka užitečného tepla k dalšímu využití - k ceně elektřiny z KVET a DZE je příplatek. Výši příspěvku stanoví ERÚ. - obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat a dodávat elektřinu z KVET a DZE.

5 5 Požadavky na ochranu životního prostředí Naplnění mezinárodních závazků z Kjóto protokolu Směrnice č. 2003/87/EC, která ustavuje schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Směrnice 2003/96/ES, která stanovuje minimální sazby daně pro elektrickou energii a paliva (ekologické daně). návrh Zákona o zdanění pevných paliv respektuje minimální požadavky Směrnice EU. Návrh Zákon o zdanění elektřiny navrhuje nyní výjimku pro elektřinu pro vlastní spotřebu a nutnou pro výrobu elektřiny. Navrženo je i osvobození elektřiny z KVET, OZE a DZE. To vzhledem k ekologickým efektům vznikajícím při těchto způsobech výroby elektřiny považujeme za správné.

6 6 Růst cen primárních paliv a energií Růst cen primárních zdrojů energie postupně tlačí na efektivnější využívání těchto zdrojů. Příležitost pro KVET a dálkové zásobování teplem s jeho pozitivní přínosy (efektivní využívání primárních energetických zdrojů, ochrana životního prostředí).

7 7 DPH na tepelnou energii Tepelná energie je nyní zatížena sazbou DPH = 5 %. Výjimka EU platí do 31. 12. 2007. ČR se v rámci EU podařilo ve spolupráci s dalšími státy prosadit podmínky pro zachování 5 % DPH u tepelné energie na neomezenou dobu. Zachování 5% daně je významnou podporou pro další rozvoj KVET a dálkového zásobování teplem.

8 8 …a co teplárenství ohrožuje nebo by mohlo ohrozit  Zvýšení DPH na tepelnou energii  Ceny zemního plynu a jejich růst  Národní alokační plán  Ekologická daňová reforma  Energetická legislativa

9 9 Zvýšení DPH na tepelnou energii Zvýšení DPH u tepelné energie = zahození možnosti využít nabízené efekty KVET a dálkového zásobování teplem. Zvýšení sazby DPH by zpomalilo žádoucí rozvoj KVET a dálkového zásobování teplem a způsobilo nárůst počtu individuálních zdrojů s negativními vlivy na životní prostředí. Zvýšením DPH by narostlo zatížení domácností o 3,3 mld. Kč, tj. průměrně 2 200,- Kč/byt/rok (sociální dopady).

10 10 Ceny zemního plynu a jejich růst Vývoj cen nevytváří podmínky pro rozvoj a zdrojů KVET. Rozdíly cen mezi kategoriemi velkoodběr, středoodběr a kategorií maloodběr jsou velmi malé. Problémem je způsob stanovování plateb za přepravu a distribuci ZP pro výrobce tepla, není možno sjednat individuální kapacity či sloučit více odběrných míst jednoho odběratele. Pro teplárenské společnosti je tolerance za překročení denních rezervovaných kapacit ve výši 2 % je nízká, faktory kalendářního měsíce při překročení denních rezervovaných kapacit v zimním období naopak vysoké.

11 11 Národní alokační plán Energetika je nejvýznamnějším sektorem, kterého se alokace dotýká. V NAP I bylo v sektoru veřejné energetiky množství přidělovaných emisních povolenek restriktivnější oproti jiným odvětvím. Při tvorbě návrhu alokace povolenek pro 2. období jsme požadovali zachování stávajících bonusů pro CZT a bonusů pro KVET a nepřipustit jejich krácení. Dále pak řešit především: - závislost dodávek tepla na vývoji vnějších podmínek - možnosti přidělení povolenek při připojení nového odběratele. Nedostatečné množství povolenek pro teplárenský sektor může způsobit růst cen tepla a ohrozit rozvoj systémů dálkového zásobování teplem.

12 12 Ekologická daňová reforma směrnice 2003/96/ES stanovuje minimální sazby daně pro elektrickou energii a paliva Ekologická daňová reforma by měla výrobu elektřiny a tepla v KVET výrazně podporovat, obdobně jako výrobu z OZE a DZE. Reforma by neměla jít nad rámec požadavků Směrnice EU. Chybně nastavená reforma a výše daní by mohly omezit a ohrozit další rozvoj systémů dálkového vytápění v KVET a z OZE i DZE.

13 13 Energetická legislativa Požadavek Energetického zákona zajistit v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství TUV pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa je třeba zrušit. Drahé, zbytečné, zaplatí konečný odběratel, škodí KVET a dálkovému zásobování teplem. Nutno také řešit otázku věcných břemen.

14 14 Teplárenské sdružení ČR usiluje o to, aby se systémy dálkového zásobování teplem s využíváním KVET staly všeobecně přijímanou nejpokrokovější metodou vytápění, která zákazníkům zajišťuje “Přijatelnou tepelnou pohodu za přiměřenou cenu, při zachování rovnováhy v přírodě”. Teplárenské sdružení České republiky Bělehradská 458, 530 09 Pardubice 9 telefon: +420 466 414 440 fax: +420 466 412 737 e-mail: tscr@tscr.cztscr@tscr.cz URL:www:tscr.cz TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky


Stáhnout ppt "1 „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Teplárenství v ČR: možnosti a překážky dalšího rozvoje Miroslav Krejčů."

Podobné prezentace


Reklamy Google