Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_03 Prameny práva Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1. ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace: Prameny práva, jejich dělení, prvotní a druhové prameny, materiální a formální prameny práva, zvykové a normativní právo a jeho druhy, zvykové právo, právní obyčej, právní precedens. Metodický obsah:Výklad nového učiva, vysvětlení druhů pramenů práva s praktickými příklady

2 PRAMENY PRÁVA PRAMENY PRÁVA - DEFINICE  Prameny práva - zdroje práva tj. formy, ve kterých je objektivní právo obsaženo. Úkol : Zkuste definovat počátky právního chování lidstva? Obr.1 Zákon – předpis (1)

3 DĚLENÍ PRAMENŮ PRÁVA MATERIÁLNÍ A FORMÁLNÍ PRAMENY MATERIÁLNÍ PRAMENY  Patří sem: společenské poměry, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu (např. materiální prameny ekologických zákonů – potřeby čelit znehodnocování životního prostředí).  Vysvětlením materiálních pramenů se odpovídá na otázku, proč byly předpisy vydány?  Každé právní odvětví tvoří soubor právních předpisů. Úkol : Co je materiálním pramenem trestního práva?

4 DĚLENÍ PRAMENŮ PRÁVA MATERIÁLNÍ A FORMÁLNÍ PRAMENY FORMÁLNÍ PRAMENY  Patří sem všechny formy (podoby), v nichž právní předpisy vstupují do právního řádu (obsah práva).  Vysvětlení formálních pramenů je odpovědí na otázku v jaké podobě byly právní předpisy vydány (např. v podobě zákonů).  Jsou to: právní předpisy, soudní precedenty, právní obyčeje, zvyky, normativní smlouvy. Úkol : Co je formálním pramenem občanského práva?

5 DĚLENÍ PRAMENŮ PRÁVA NEPSANÉ PRAMENY PRÁVA  První systémy společenské regulace (omezení) přenášené první právní a ekonomické systémy - právo zvykové.  Počátky právního chování lidstva - Starověké Řecko a Řím. PSANÉ PRAMENY PRÁVA  Historicky nejvyšší stádium společenské regulace – platí dodnes.  Právo kodifikované ve formě textů, veřejně přístupné - právo normativní - nejvýznamnější druh - zákon.

6 PRÁVO ZVYKOVÉ PRÁVO ZVYKOVÉ – DEFINICE  Historicky nejstarší způsob právní regulace lidské společnosti (nepsané právní normy)  Právní systém založený na obyčejích a zvyklostech dané společnosti, které se ustálily a byly všeobecně akceptovány  Uplatnění i dnes, a to především u domorodých kmenů.  V ČR zvykové právo neexistuje.  Jako pramen práva je uznáván v oblasti mezinárodního práva veřejného.

7 ZVYK VS. PRÁVNÍ OBYČEJ ZVYK – DEFINICE  Zvyk můžeme respektovat či ne, můžeme jej změnit.  Za toto chování může (ale i nemusí) následovat postih. PRÁVNÍ OBYČEJ - DEFINICE vyvinul ze zvyklostí (obyčejů).  Právní obyčej se vyvinul ze zvyklostí (obyčejů).  O  Obsahuje společensky donucující, zavazující aspekt chování a možnost a zároveň nutnost sankce. jednání i možnost a zároveň nutnost sankce. Úkol: Uveďte příklady obyčejového chování ve výchově?

8 PRÁVNÍ OBYČEJ PRÁVNÍ OBYČEJ (ZVYKLOST)  Nejstarší podoba nezapsaných pravidel chování - již před vznikem států – některé se zachovaly dodnes např.: zákaz incestu, povinnost a právo vendety, azylu apod. PŘEDPOKLADY VZNIKU PRÁVNÍHO OBYČEJE byčejové chování musí vykazovat znaky dlouhodobého generačního užívání.  Obyčejové chování musí vykazovat znaky dlouhodobého generačního užívání.  Existence moci vynutit takovéhoto chování. Úkol : Zkuste vysvětlit pojem vendeta.

9 SOUDNÍ PRECEDENT SOUDNÍ PRECEDENT (JUDIKÁT)  První rozhodnutí soudu nebo správního orgánu v dané věci – do budoucna, závazný pro ostatní soudy nebo správní orgány závazný (při rozhodování v obdobných případech).  Soudní precedent - nejdůležitější pramen práva v anglicko-americkém právním řádu a v mezinárodním.  V kontinentálním právním řádu není obecně závazný a vymahatelný mimo judikatury Ústavního soudu.

10 PRAMENEM PRÁVA V ČR NEJSOU  Soudní rozhodnutí (judikáty) – bývají však inspirací pro ostatní soudy a další státní orgány (např. kontrolní).  Normativní právní instrukce (zřizovatel).  Právní výklady. Obr. 2 Spravedlnost (2)

11 DEKLARACE NEZÁVISLOSTI USA Obr. 3 Deklarace nezávislosti (3)

12 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete,co to jsou prameny práva.  Jaké je základní dělení pramenů práva?  Vysvětlete rozdíl mezi materiálními a formálními prameny práva.  Vyjmenujte čtyři typy formálních pramenů práva.  Co to je zvykové právo?  Charakterizujte rozdíl mezi obyčejem a právním obyčejem.  Odhadněte, čeho se týkaly nejstarší právní obyčeje.  Co to je právní precedens a kde se zejména používá?

13 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr.1 [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/04/17/04/51/clause-105201_640.jpg?i Obr.2 [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2011/08/18/03/46/justice-9017_640.jpg?i Obr.3 [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/26/00/52/declaration-of-independence- 62972_640.jpg?i

14 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Právo pro každého: učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law" [online]. Vyd. 4. se zapracovanými změnami v zákonech 2010. Praha: Partners Czech, 2010, 1 CD-ROM [cit. 2013-02-09]. ISBN 978-80-903767-4-8.  RYSKA, Radovan a PUŠKINOVÁ Monika: Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha:EDUKO, 88 s. ISBN 978-80-8720-457-3. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google