Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_11_ZAKLADY_PRAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_11_ZAKLADY_PRAVA."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_11_ZAKLADY_PRAVA Autor Jiří Krejčí Tematický okruh Základy státoprávní teorie, politologie a práva Ročník 3. Datum tvorby 22. 11. 2012 Anotace Výukový učební materiál tematizuje dvojí základní význam pojmu právo, zabývá se konfrontací pojmů morální a právní norma, definuje prameny práva, vývoj práva a tzv. descendenční právní teorii. Hypertextový odkaz vede v závěrečném testování znalostí ke stránkám Ústavního soudu v Brně, na nichž se žáci mohou seznámit s aktuálně řešenými kauzami této instituce. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2

3 OBJEKTIVNÍ (ABSTRAKTNÍ) SUBJEKTIVNÍ (KONKRÉTNÍ) (Ryska, Puškinová, 2012)

4 PRÁVO JAKO MOŽNOST CHOVÁNÍ PRÁVO JAKO SYSTÉM NOREM SUBJEKTIVNÍ PRÁVO  konkrétní  ve smyslu anglického „right“  nárok účastníka právního vztahu  „mít právo na něco“ OBJEKTIVNÍ PRÁVO  abstraktní  ve smyslu anglického „law“  soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti (Eichler, 1995)

5  Právní normy jsou závazná pravidla, která jsou vyjádřena zvláštní, státem uznanou formou  Morální normy se v různých vrstvách společnosti mohou lišit – nejsou kodifikované. právo morálka (Emmert a kol, 2003)

6 1. Zvykové právo – obyčejové, nepsaná pravidla předávaná z generace na generaci, uplatňuje se v rodových společenstvích před vznikem prvních států, především ustanovení trestního práva 2. Písemné předpisy – vynucené orgány státu - k nejstarším zákoníkům patří kodex bybylonského krále Chamurapiho (1800 př. Kr.), římský Zákon dvanácti desek (5. stol. př. Kr.), ve slovanském prostředí Zákon sudnyj ljudem (9. stol.) (Eichler, 1995, Emmert a kol, 2003)

7  souhrn všech právních předpisů daného státu  systém stupňovitě organizovaný dle právní síly předpisů (Eichler, 1995)  Každý stát má svůj vlastní právní řád a vyžaduje jeho dodržování po vlastních občanech i cizincích, kteří pobývají na území státu. Každý je také vázán právním řádem svého státu, i když pobývá na území jiného státu, pokud se nedostává do rozporu s jeho právním řádem (Emmert a kol, 2003)

8  základní jednotka právního řádu  závazné pravidlo  povinnost cosi činit, či zdržet se jednání  struktura: a) hypotéza – okruh osob a vztahů b) dispozice – vlastní pravidlo c) sankce – následky nezachování normy (Emmert a kol, 2003)

9  normativní právní akty  právní obyčeje, zvyklosti  soudní precedenty  normativní smlouvy (Emmert a kol, 2003)

10 ústava ústavní zákony zákony vládní nařízení vyhlášky ministerstev vyhlášky nižších správních celků zákonné předpisy podzákonnépředpisy (Emmert a kol, 2003)

11 VEŘEJNÉ SOUKROMÉ (Ryska, Puškinová, 2012)

12  1. Pokuste se vymyslet příklad amorálního, ale legálního jednání a příklad nelegálního, ale morálního činu.  2. Chamurapiho zákoník se vyznačoval principem „oko za oko, zub za zub“. Z jakého důvodu se od tohoto pojetí spravedlnosti ustoupilo?  3. Věděli byste, jak se nazývá instituce dbající na dodržování ústavnosti v naší zemi?  4. Pomocí níže uvedeného hypertextového odkazu nalezněte aktuálně projednávané kauzy dané instituce. ÚS

13  EICHLER, Bohuslav, Radovan RYSKa a Vladimír SVOBODA. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: Základy společenských věd pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-716-8240-3.  EMMERT, František; KATRŇÁK, Tomáš; KRAUSOVÁ, Marcela a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80-86285-68-5.  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-87204-573.  ÚSTAVNÍ SOUD ČR. Projednávané plenární věci [online]. [cit. 20.11.2012]. Dostupný na WWW: http://www.usoud.cz/clanek/388


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_ZV_3_KRE_11_ZAKLADY_PRAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google