Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B4_Právní_normy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B4_Právní_normy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B4_Právní_normy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Prezentace je zaměřena na popis a charakteristiku jednotlivých právních norem teorie práva, členění norem podle různých hledisek, charakteristické rysy základních částí právních norem

2 PRÁVO Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/1.5.00/34.0025

3 vera.stverkova@oa-poruba.cz PRÁVNÍ NORMY

4 Není předpis, ale jedno závazně obecné pravidlo. Jedná se o označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo dovolení vyplývající z právního řádu Právní norma obsahuje určité podmínky a předpoklady

5 P OJMY Tvorba právních norem = legislativa Postih za porušení právní normy = sankce Norma = všeobecné závazné pravidlo

6 Druhy právních norem Z hlediska významu Z hlediska struktury Dle způsobu pravidla vymezení chování Podle stupně závaznosti Podle použité legislativní techniky Podle ostatních kritérií ústava ústavní zákon ratifikovaná mezinárodní smlouva zákon zákonné opatření vládní nařízení vyhláška ostatní vyhlášky norma hypotéza sankce přikazující zakazující opravňující doporučující teleologické kogentní dispozitivní taxativní demonstrativní blanketové odkazující definiční operativní deklaratorní kolizní

7 K ONKRÉTNÍ FORMA PRÁVNÍ NORMY ústavní zákony zákony nařízení vlády vyhlášky

8 Ústava Ratifikovaná mezinárodní smlouva Ústavní zákon  Nejvyšší právní síla  vydávané Parlamentem ČR Zákon Zákonné opatření  Nižší právní síla  vydávané Parlamentem ČR Vládní nařízení Vyhláška ministerstva  Nižší právní síla, -- podzákonné (prováděcí) vydávané ministerstvem Obecně závazná nařízení (vyhlášky)  Nejnižší právní síla, -- vydávané v rámci samosprávy (kraje, obce) 1 2 3 4 Uspořádání právních norem dle významů normy vyšší úrovně mají vyšší právní sílu a tím i důležitost než normy úrovně nižší

9 T ŘI ZÁKLADNÍ ČÁSTI ( Z HLEDISKA STRUKTURY ) a) hypotéza ( předpoklady a podmínky) b) dispozice ( pravidlo chování,oprávnění a povinnosti ) c) sankce (následky při porušení) ne vždy musí být všechny tři části v jednom paragrafu hypotéza může být rozdělena do dvou částí ( obecné části zákona a zvláštní )

10 D LE ZPŮSOBU PRAVIDLA VYMEZENÍ CHOVÁNÍ přikazující - určují jak se chovat zakazující - zakazují určitý druh chování opravňující - dovolují určitý druh chování doporučující - stanovují doporučení, ale právním řádu nejsou příliš časté teleologické(finální) - vyjadřují účel nebo cíl

11 O TÁZKY Jak se nazývá tvorba právních norem? Tři základní normy? Co je to sankce? Vyjmenujte konkrétní formy právních norem?

12 D ĚKUJI ZA POZORNOST

13 S EZNAM POUŽITÉ LITERATURY  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha : EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín : KODIAK print s. r..o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky  Microsoft PowerPoint, klipart


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B4_Právní_normy AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen."

Podobné prezentace


Reklamy Google