Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Norma, právo, forma zákonů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Norma, právo, forma zákonů"— Transkript prezentace:

1 Norma, právo, forma zákonů
Úvod do teorie práva Norma, právo, forma zákonů

2 Norma pravidlo chování upravující mezilidské soužití
příkaz, zákaz nebo oprávnění chovat se určitým způsobem Rozdělení norem: Mimoprávní - Jsou nevynutitelné státní mocí. Za jejich nedodržení nehrozí žádné sankce ze strany státu. morální náboženské společenské zvykové jazykové Právní - všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí

3 Norma - >Právo Normy neexistují ojediněle, ale v rámci tzv. společenských normativních systémů (např. morálka, tradice). Jedním z těchto normativních systémů je právo. Právo je soubor právních norem, tj. příkazů, zákazů, jimiž právotvorné společenství upravuje přípustné chování a vzájemné vztahy svých členů. Právo je vázáno na existenci autority (státu), která dokáže zajistit jeho vynucení

4 Prameny práva: Materiální prameny práva Formální prameny práva
zdroje vzniku práva – tj. společenské situace a problémy, k jejichž řešení se tvoří příslušný právní předpis Formální prameny práva způsoby vyjádření práva – tj. konkrétní podoby (formy) právních pravidel. Např.: zákon, vyhláška, nařízení, rozsudek soudu, rozhodnutí úřadu, smlouvy

5 Právní řád/právní systém
Právní řád: souhrn právních předpisů ve státě, který má pevný řád. Je uspořádán stupňovitě, podle důležitosti a významu jednotlivých právních předpisů Právní systém: uspořádání právních předpisů podle obsahu do právních odvětví, tzn. podle toho, kterou problematiku společenského života postihuje. Např. pracovní právo, rodinné právo, občanské právo, trestní právo

6

7 Publikace právních předpisů
Sbírka zákonů - ústavní zákony, obyčejné zákony, nařízení vlády ČR a vyhlášky ministerstev. Platnost: dnem vydání ve Sbírce Účinnost: povinnost předpisem se řídit (bývá speciálně stanovena) Úřední deska – nařízení a vyhlášky obecních (městských) a krajských úřadů Platnost: dnem vyvěšení Účinnost: 15. den po vyvěšení Věstníky - nařízení a vyhlášky obecních (městských) a krajských úřadů Platnost: dnem vydání

8 Působnost právního předpisu:
Osobní Územní /místní/ Časová Věcná

9 Právní vztahy: Právní vztahy - vztahy lidí, organizací, institucí upravené právními normami, kterými se účastníci těchto vztahů mají řídit Právní subjektivita - způsobilost k právům a povinnostem. Vzniká narozením a zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. Způsobilost k právním úkonům – možnost vlastním jednáním zakládat a rušit právní vztahy. Tato způsobilost nastává až dosažením zletilosti (18 let). Duševně nemocné může zbavit způsobilosti k právním úkonům soud.

10


Stáhnout ppt "Norma, právo, forma zákonů"

Podobné prezentace


Reklamy Google