Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do teorie práva Norma, právo, forma zákonů. Norma pravidlo chování upravující mezilidské soužití příkaz, zákaz nebo oprávnění chovat se určitým způsobem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do teorie práva Norma, právo, forma zákonů. Norma pravidlo chování upravující mezilidské soužití příkaz, zákaz nebo oprávnění chovat se určitým způsobem."— Transkript prezentace:

1 Úvod do teorie práva Norma, právo, forma zákonů

2 Norma pravidlo chování upravující mezilidské soužití příkaz, zákaz nebo oprávnění chovat se určitým způsobem Rozdělení norem: 1.Mimoprávní - Jsou nevynutitelné státní mocí. Za jejich nedodržení nehrozí žádné sankce ze strany státu.  morální  náboženské  společenské  zvykové  jazykové 2.Právní - všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí

3 Norma - >Právo Normy neexistují ojediněle, ale v rámci tzv. společenských normativních systémů (např. morálka, tradice). Jedním z těchto normativních systémů je právo. Právo je soubor právních norem, tj. příkazů, zákazů, jimiž právotvorné společenství upravuje přípustné chování a vzájemné vztahy svých členů. Právo je vázáno na existenci autority (státu), která dokáže zajistit jeho vynucení

4 Prameny práva: Materiální prameny práva  zdroje vzniku práva – tj. společenské situace a problémy, k jejichž řešení se tvoří příslušný právní předpis Formální prameny práva  způsoby vyjádření práva – tj. konkrétní podoby (formy) právních pravidel. Např.: zákon, vyhláška, nařízení, rozsudek soudu, rozhodnutí úřadu, smlouvy

5 Právní řád/právní systém Právní řád: souhrn právních předpisů ve státě, který má pevný řád. Je uspořádán stupňovitě, podle důležitosti a významu jednotlivých právních předpisů Právní systém: uspořádání právních předpisů podle obsahu do právních odvětví, tzn. podle toho, kterou problematiku společenského života postihuje. Např. pracovní právo, rodinné právo, občanské právo, trestní právo

6 Právní řád ČR Ústava a ústavní zákony Zákony Podzákonné právní předpisy Nařízení vlády České republiky Vyhlášky ministerstev Vyhlášky kraje a nařízení kraje Vyhlášky obce a nařízení obce

7 Publikace právních předpisů Sbírka zákonů - ústavní zákony, obyčejné zákony, nařízení vlády ČR a vyhlášky ministerstev.  Platnost: dnem vydání ve Sbírce  Účinnost: povinnost předpisem se řídit (bývá speciálně stanovena) Úřední deska – nařízení a vyhlášky obecních (městských) a krajských úřadů  Platnost: dnem vyvěšení  Účinnost: 15. den po vyvěšení Věstníky - nařízení a vyhlášky obecních (městských) a krajských úřadů  Platnost: dnem vydání  Účinnost: povinnost předpisem se řídit (bývá speciálně stanovena)

8 Působnost právního předpisu: 1.Osobní 2.Územní /místní/ 3.Časová 4.Věcná

9 Právní vztahy: Právní vztahy - vztahy lidí, organizací, institucí upravené právními normami, kterými se účastníci těchto vztahů mají řídit Právní subjektivita - způsobilost k právům a povinnostem. Vzniká narozením a zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. Způsobilost k právním úkonům – možnost vlastním jednáním zakládat a rušit právní vztahy. Tato způsobilost nastává až dosažením zletilosti (18 let). Duševně nemocné může zbavit způsobilosti k právním úkonům soud.

10


Stáhnout ppt "Úvod do teorie práva Norma, právo, forma zákonů. Norma pravidlo chování upravující mezilidské soužití příkaz, zákaz nebo oprávnění chovat se určitým způsobem."

Podobné prezentace


Reklamy Google