Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy interpretace EKG. Poruchy rytmu v intenzívní péči František Duška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy interpretace EKG. Poruchy rytmu v intenzívní péči František Duška."— Transkript prezentace:

1 Základy interpretace EKG. Poruchy rytmu v intenzívní péči František Duška

2 Program semináře Minuta dějin EKG Teoretická část  Vznik a vedení vzruchu v srdci  Princip EKG Praktická část  Kvalita záznamu, artefakty na křivce  Nejčastější poruchy rytmu Pár interpretačních kazuistik na závěr

3 Historie EKG zakladatel: Willem Einthoven (1860 – 1927) profesor fyziologie na univerzitě v Leydenu zkoumal (mimo jiné) akční proudy srdeční činnosti sestrojil strunový galvanometr (nebyly zesilovače!) zavedl končetinové svody (viz dále) „Einthovenův trojúhelník (viz dále) Nobelova cena za fyziologii a lékařství 1924

4 Historie EKG

5

6 Teoretická část Vznik a vedení vzruchu v srdci Princip EKG

7 Jak vznikají v srdci elektrické proudy?

8 Převodní systém

9 Princip EKG V každém okamžiku srdeční akce se sčítá velké množství elementárních elektrických vektorů do výsledného, který charakterizuje okamžitý stav elektrického pole srdečního. Snímáním změn elektrického napětí z povrchu těla můžeme určit 3D polohu tohoto vektoru: ▫Prekordiální svody: horizontální rovina ▫Končetinové svody: frontální rovina

10 V1 V2 V3 V4 V5 V6 aVL I II aVF III aVR Tento slide v licenci: P.Waldauf

11 Svody 1. KONČETINOV É a) bipol á rn í - I, II, III b) unipol á rn í - aVR, aVL, aVF 2. HRUDN Í (vždy unipol á rn í ) - V 1-6 Augmented vector left

12 Wilsonova svorka

13

14 Princip EKG Je stanoveno (dohodou, zvykem), že ▫ pokud elektrický vektor směřuje k elektrodě, zobrazuje se pozitivní výchylka ▫Pokud směřuje od elektrody, zobrazuje se negativní výchylka U bipolárních svodů (I, II, III) je směr výchylky ve vztahu ke směru vektoru stanoveny rovněž dohodou

15

16

17 Průběh křivky vlna P ← depolarizací síně komplex QRS = depolarizace komor úsek ST ← repolarizace komor vlna T = konec repolarizace komor

18 Praktická část Kvalita záznamu, artefakty na křivce Nejčastější poruchy rytmu

19 Jak získat kvalitní záznam Správné umístění elektrod Konstantní pozice hrudních svodů při opakovaných záznamech ▫Lze označit fixem Klidný pacient bez třesu Údaje na křivce: ▫Identifikace, datum, čas ▫Rychlost posunu (25mm/s) a kalibrace (10mm=1mV)

20

21 Artefakty 50 Hz ze sítě (řešení: uzemnění)

22 Artefakty Plovoucí svod (řešení: kontakt elektrod)

23 Co lze hodnotit na monitoru? Zobrazuje jeden z bipolárních svodů, obv. II Lze hodnotit frekvenci Hrubé poruchy rytmu ▫Komorové tachykardie ▫Fibrilace komor Pro detailnější analýzy je vždy zapotřebí 12 svodové EKG

24 Co hodnotíme na 12svodovém EKG? Rytmus a frekvence ▫Sinusový? fi sí? Jiný? ▫Brady/tachykardie Změny PQ intervalu ▫AV blokády Šíře QRS komplexu a elektrická osa ▫Blok levého či pravého raménka Tawarova ST úsek a T vlna ▫Ischemické změny: infarkt myokardu QT interval

25 Rytmus Normální = sinusový = vzruch vzniká v SA uzlu a je převeden na komory

26 Poruchy rytmu Vzruch vzniká v SA uzlu, ale je porucha převodu na komory ▫AV blokády = poruchy převodu vzruchů ze síní na komory  1. stupeň = nadměrné zdržení v AV uzlu: PQ nad 0,2 s, ale počet P= počet QRS  2. stupeň = ne každý zruch převeden: počet P { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11242101/slides/slide_26.jpg", "name": "Poruchy rytmu Vzruch vzniká v SA uzlu, ale je porucha převodu na komory ▫AV blokády = poruchy převodu vzruchů ze síní na komory  1.", "description": "stupeň = nadměrné zdržení v AV uzlu: PQ nad 0,2 s, ale počet P= počet QRS  2. stupeň = ne každý zruch převeden: počet P

27 AV blokáda I° PP P

28 AV blokáda II° PPPPP P

29 AV blok 3. st.: před a po KS

30 Poruchy rytmu Vzruch vzniká jinde než v SA uzlu: ▫Vzruch vzniká v síních (QRS komplex je štíhlý), problém = obvykle tachykardie  fibrilace síní: síně se míhají a vzruchy se zcela nepravidelně přenášejí na komory, P vlny nejsou  flutter síní: vzruch krouží v síních: P vlny jako zuby pily 300/min ▫Vzruch vzniká v převodním systému pod úrovni komor: tzv. junkční rytmy, vzácné ▫Vzruch vzniká ve svalovině komor = široký QRS = komorové arytmie (viz níže)

31 Fibrilace síní

32 Flutter síní

33 Poruchy rytmu: komorové arytmie Komorové arytmie mají široký, deformovaný QRS komplex, který lze rozeznat na monitoru Některé jsou nezávažné, jiné životohrožující, vyžadující neodkladnou léčbu

34 Komorové arytmie Ojedinělé extrasystoly: v normálním rytmu ojedinělý rozšířený QRS komplex (nezávažné) Páry či trojice extrasystol (duplety, triplety)

35 Komorové arytmie Bigeminie = za každým P-QRS komplexem 1 extrasystola (závažnější)

36 Komorové arytmie Komorová tachykardie: ▫Závažná!!! obvykle významně sníží srdeční výdej ▫Dělení dle trvání na nesetrvalé (pod 30 s) a setrvalé (nad 30 s) Setrvalá komorová tachykardie s hroucením oběhu vyžaduje neodkladný zásah: elektrickou defibrilaci/kardioverzi.

37 Komorové arytmie Komorové tachyarytmie způsobující zástavu oběhu (okamž. akce= KPCR): ▫fibrilace komor ▫torsades de pointes („překroucení hrotů“) ▫zástava komor (asystolie)

38

39 Praktický přístup k hodnocení arytmií 1.Na monitoru odlišení od artefaktu: pohled na křivku arteriálního tlaku 2.Event. okamžité rozpoznání zástavy oběhu 3.Zhodnocení závažnosti arytmie: ▫Bradyarytmií podle TK a kontextu ▫Tachyarytmie podle  frekvence  změny TK při vzniku arytmie  šíře QRS komplexů (široké komplexy: závažnější)

40 Principy neodkladné terapie arytmií Bradyarytmie: ▫stimulace: zevní či dočasná transjugulární ▫farmakologická: atropin, isoprenalin, dobutamin Tachyarytmie: ▫hemodynamická nestabilita: elektrická kardioverze ▫hemodynamicky stabilní  komorové (široké QRS): amiodaron  supraventrikulární (úzké QRS): digoxin, propafenon (Rhytmonorm), amiodaron, betablokátory

41 PÁR TESTOVACÍCH KŘIVEK NA ZÁVĚR…

42 56 letý pacient přivezen RZP poté, co zkolaboval v horku na tenise. Nyní TK 60/30, TF 186/min, sat 99% na O2 masce. Opocený, jednoslovně odpoví. O jakou dg. se jedná? Na jakou terapii se připravíte?

43 26 letá pacientka přivezena RZP poté, co zkolabovala v horku na tenise. Nyní TK 86/50,TF 86/min, sat 99% na O2 masce. Opocená, v kontaktu. O jakou dg. se jedná? Na jakou terapii se připravíte?

44 69 letý pacient byl hospitalizován pro obtížný weaning po kardiochirurgické operaci. Je 3. den extubovaný, v průběhu natáčení rutinního EKG před překladem (viz záznam) náhle upadl do bezvědomí. O jakou dg. se jedná? Na jakou terapii se připravíte?

45 78 letá pacientka byla přeložená z ortopedické JIP 3. den po operaci fr. krčku. Lékař KAR k ní byl volán pro kolapsový stav, který během minut odezněl. Údajně ho měla v posledních dnech několikrát. Při přijetí je pacientka již zcela bez potíží, při vědomí, TK 148/69, TF 52/min, sat 96% na vzduchu. Právě jste natočila tuto křivku a nesete ji horečně datlujícímu lékaři. Co již budete mít připraveno, než se výše jmenovaný rozkouká?

46 Děkuji za pozornost! prezentace ke stažení na www.duska.eu


Stáhnout ppt "Základy interpretace EKG. Poruchy rytmu v intenzívní péči František Duška."

Podobné prezentace


Reklamy Google