Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrická kardioverze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrická kardioverze"— Transkript prezentace:

1 Elektrická kardioverze
Jana Čalová

2 Definice Plánovaná léčebná metoda, jejímž cílem je pomocí elektrického výboje převedení patologického srdečního rytmu zpět na rytmus fyziologický – sinusový.

3 Rozdělení kardioverze
Externí Proud musí překonat odpor hrudníku (impedanci), který se u každého jedince liší Se zvyšující se hodnotou impedance klesá hodnota elektrického proudu procházejícího myokardem a tím i šance na úspěch podaného výboje. Hodnota impedance je ovlivnitelná tlakem defibrilačních pádel na hrudník, použitím gelových lepicích elektrod, polohou elektrod a jejich velikostí, případně oholením ochlupení hrudníku.

4 Rozdělení kardioverzí
Interní (intrakardiální či transezofageální) Odstranění impedance hrudníku Je třeba defibrilátoru s možností podání výboje o menší hodnotě energie (5-15j bifázického výboje) Efektivita při použití bifázického výboje dosahuje až 100 %.

5 Externí kardioverze Vlastní provedení
Pacient je uveden do krátkodobé anestézie K vlastní kardioverzi používáme defibrilátor Kardiolog přiloží na hrudník pacienta dvě elektrody potřené vodivým gelem Nejčastěji se využívá tzv. anterolaterální pozice.

6 Anterolaterální pozice

7 Defibrilátory Monofázické defibrilátory Bifázické defibrilátory
Proud prochází přes myokard pouze jedním směrem Efektivita se pohybuje v širokém rozmezí 70–90 %. Bifázické defibrilátory Vybaven kompenzací impedance hrudníku Proud prochází přes myokard oběma směry ve dvou fázích Efektivita je udávána mezi 93–95 %.

8 Pokračování Přes povrch hrudníku aplikuje výboj stejnosměrného elektrického proudu synchronizovaný s vlnou R o energii 70–120–200 J. Defibrilátor Philips Defibrilátor ZOLL

9 Indikace Arytmie: Fibrilace síní Flutter síni
Supraventrikulární arytmie Hemodynamicky nevýznamná setrvalá monomorfní komorová tachykardie.

10 Příprava Provádíme nalačno
U arytmií trvajících do 48 hodin není nutná jiná speciální příprava U arytmií trvajících déle než 48 hodin je nutno snížit riziko trombózy a trombembolie 3-6 týdnů před výkonem antikoagulujeme provádíme transezofageální echokardiografii k vyloučení přítomnosti trombu v srdečních síní.

11 Příprava pomůcek Defibrilátor EKG gel Monitorace ( EKG, saturace, NBP)
Pomůcky k zajištění periferní žilní kanyly Pomůcky k intubaci + KPCR Zdroj O2 , ambuvak, O2 maska, brýle Odsávačka 12-ti svodový EKG přístroj Emitní miska, buničitá vata.

12 Léky i.v. Hypnomidate – dle váhy pacienta Apaurin Fentanyl MgSo4
Mesocain Atropin Sedacorone

13 Asistence sestry : Uložit do vodorovné polohy
Aplikace ordinovaných léků Elektrody potřít vodovým gelem Defibrilátor nabít požadovanou energií Vyzvat spolupracovníky, aby odstoupili od lůžka Lékař (nebo sestra specialistka) přiloží elektrody a provede defibrilační výboj Celkově se výboj provádí max. 3x.

14 Po výkonu : Natočit EKG Pokožku po defibrilaci ošetřit Dermazulen ung.
Sledovat VF Oxygenace Vedení dokumentace Úklid pomůcek.

15 Komplikace 1. Postkardioverzní Asystolie
Bradyarytmie ( AV blokády, junkční rytmus …) Supraventrikulární tachyarytmie Komorová tachykardie a fibrilace komor.

16 Komplikace 2. Nearytmické 3. Při anestézii Hypotenze
Plicní nebo systémová embolizace Křeče, popálení pokožky Vzestup kardiospecifických enzymů 3. Při anestézii Zástava dechu, bezvědomí.

17 Kardioverze u dětí Velikost elektrod dle věku 4,5cm do 10kg
8-12cm nad 10kg, starší 1 roku Používaná energie pro kardioverzi výbojem supraventrikulární tachykardie 0,25–0,5 J/kg flutter síní a fibrilace síní (u dětí velmi vzácná fatální arytmie)0,5–1,0 J/kg komorová tachykardie 1,0 J/kg fibrilace komor 2 J/kg, druhý výboj4 J/kg

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektrická kardioverze"

Podobné prezentace


Reklamy Google