Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Schéma hlavních evropských tahů 2.Sdružení - aktivity a cíle 3.Makroekonomické souvislosti a faktory 4.Středomoravské dopravní priority 5.Závěry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Schéma hlavních evropských tahů 2.Sdružení - aktivity a cíle 3.Makroekonomické souvislosti a faktory 4.Středomoravské dopravní priority 5.Závěry."— Transkript prezentace:

1 Obsah 1.Schéma hlavních evropských tahů 2.Sdružení - aktivity a cíle 3.Makroekonomické souvislosti a faktory 4.Středomoravské dopravní priority 5.Závěry a doporučení „Luhačovická výzva“ 2

2 Česká republika křižovatka Evropy EU  ČR EU  ČR (2P ≈ peníze a postoje) Naše role v EU a její budoucnosti Využití kohezních fondů dnes a v budoucnu 3 R49 R55 Slovensko Polsko Slovensko Rakousko Německo

3 Koridory pro konkurenceschopnost 4

4 Sdružení – aktivity a cíle  Sdružení fyzických osob na občanském principu založili platformu PRO ŘEŠENÍ nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě – jedná se o tvůrčí občanskou aktivitu tzv. „PRO NĚCO“… Zakládající členové: Libor Lukáš, Jaroslav Drozd, Libor Žádník a Jiří Lajtoch (podporovateli sdružení jsou starostové měst a obcí a rovněž i manažeři mnoha podniků působících na Moravě)  Cílem je zlepšení dopravní dostupnosti, jako nezbytné podmínky pro hospodářské oživení a konkurenceschopnosti střední a východní Moravy,  Sdružení zadalo zpracování koncepčních dokumentů: Studie vlivu investic do dopravní infrastruktury na veřejné finance, zaměstnanost a produkční schopnost (Ing. Petr Zahradník – člen NERVu) Koncepci dopravní infrastruktury Střední Moravy „Gepardi M“ (Ing. Petrák MottMacDonal Praha)  Aktivity sdružení – stabilizování mezinárodní konference 1x ročně - osvěta a publicita, lobbing, aktivní účast na přípravě projektů DI Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě se sídlem nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov www.infrastrukturamorava.czwww.infrastrukturamorava.cz ; www.konference-morava.cz www.konference-morava.cz www.infrastrukturamorava.czwww.konference-morava.cz 5

5 Podle žebříčku mezinárodního srovnání světového obchodního fóra (WEF) patří infrastruktura v ČR mezi evropský podprůměr. Mezinárodní konkurenceschopnost ČR 6

6 prostřednictvím veřejných rozpočtů přímo stimulovat domácí ekonomiku, snižování veřejných investic vykazuje velmi neblahé dopady na zaměstnanost, klíčové priority vládní, regionální i obecní fiskální politiky by mělo být zahrnuto pravidlo, že prostředky věnované k naplnění obsahu Kohezní politiky EU díky svým synergickým a multiplikačním efektům, by neměly podléhat neuváženému krácení. Makroekonomické souvislosti 7

7 1 mil. Kč stavebních investic stabilizace 3 pracovních míst (1 ve stavebnictví, 2 v návazných oborech) do veřejných rozpočtů se vrací daňovými cestami více než 55% prostředků (URS Praha, a.s. ) Makroekonomické souvislosti 8 multiplikační efekty a přínosy: Výdaje na realizaci DI nejsou pouze nákladovou položkou rozpočtu, ale mají synergické dopady na ekonomiku a zaměstnanost:  daňové výnosy  povinné odvody - (sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti )  snížení výdajů na nezaměstnané  doprovodné efekty (konkurenceschopnost,cestovní ruch, atraktivita a dostupnost apod.)  kvalitativně a kvantitativně zaostávající dopravní infrastruktura za vyspělými státy se stává brzdou přílivu zahraničního kapitálu

8 ČR - konkurenceschopnost Konkurenceschopnost roste s kvalitou dopravní infrastruktury doprava funguje jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit zároveň je nástrojem, který pomáhá vyrovnávat meziregionální disparity. 9

9 Střední Morava - konkurenceschopnost dopravní dostupnost je výrazným rozvojovým impulsem (investoři, využití pracovní síly z širšího území, cestovní ruch) – pokud bude výstavba dopravní infrastruktury utlumena, není možné očekávat výraznější růst HDP a rozdíly mezi Střední Moravou a ČR či EU se budou ještě více prohlubovat 10 ekonomická krize prohloubila mezeru růstu výkonnosti ekonomiky Střední Moravy (Olomoucký a Zlínský kraj) a ČR vyšší „zranitelnost“ ekonomiky Střední Moravy na globální ekonomické výkyvy souvisí také s horší dostupností regionu

10 Priority střední a východní Moravy Dálnice D1 Říkovice – Přerov Přerov - Lipník n./Bečvou (obchvat Přerova) R 49 Hulín – Fryšták Fryšták – Lípa (obchvat Zlína) pokračování Lípa – st. hranice ČR/SR Púchov (SK) R55 Otrokovice - Napajedla (jihovýchodní obchvat) Napajedla – Babice Babice – Staré Město pokračování do Břeclavi 11

11 Významné dopravně inženýrské důvody pro zařazení stavby:  Mezinárodní projekt R49/R6 propojuje multimodální koridory EU  V současné době neexistuje kapacitní silniční tah ve směru západ – východ dopravního propojení České a Slovenské republiky v prostoru střední Moravy přes které je možné realizovat tranzitní dopravu  Společné úsilí ČR a SR při zařazení do prioritní sítě EU „TEN-T“(očekáváme rozhodující roli MD ČR, nacházíme se ve finální fázi vyjednávání Evropské komise o této otázce) Rozhodující přínosy a efekty komunikace:  R49/R6 umožní propojení dálniční sítě České republiky a Slovenska  Zajistí kvalitní spojení centrální části Moravy se Slovenskem  Po jejím zprovoznění dojde k částečnému snížení dopravní zátěže na silnicích I/49 a I/69 a k odlehčení silnicím s mezinárodním provozem I/50 (E50) a I/35(E442).  Zlepšení kvality životního prostředí v dotčené oblasti  Dopravní dostupnost Strategické průmyslové zóny Holešov Význam rychlostní silnice R49/R6 12

12 Investice do DI a produkční schopnost regionů Návrhy: oprávněný prostor pro pořizování investic orientovaných do budoucna - na koncepčním a promyšleném základě preference dlouhodobě koncipovaného projektového a investičního procesu Využití metody financování formou „PPP projektů“ důraz na férovou cenovou transparentnost eliminace prosazování neúčelně nákladných řešení Cíle: Zajištění prosperity a podpora hospodářského růstu regionu Změna postavení v tvorbě HDP ve srovnání NUTS II Napojení regionu na mezinárodní síť TEN-T Strategické projekty v regionu (SPZ Holešov) 13

13 stávající nastavení financování projektů dopravní infrastruktury s využitím národních, ale i evropských zdrojů je nestabilní, a vyvíjí se v každém fiskálním období nahodile. neřeší dostatečně pružně a předvídatelně problematiku kvality dopravní infrastruktury Střední Moravy, s negativními důsledky - zpomalení hospodářského rozvoje oblasti a snížení konkurenceschopnosti regionu není dobudovaná dopravní infrastruktura navazující na mezinárodní dopravní propojení evropských sítí „TEN T“ Závěry  Luhačovická výzva Současný stav rozvoje dopravní infrastruktury: 14

14 Definovat opatření stabilizovat fiskální rámec pro budování dopravní infrastruktury v ČR dlouhodobá předvídatelnost příjmů SFDI debata o posílení výnosu ze spotřební daně - minerální oleje přiblížení zdrojů pro SFDI na úrovni cca 2,5 % HDP (doporučení EU), zapojení soukromých zdrojů (např. projektové dluhopisy, projekty PPP, prostředky penzijních fondů …) neodkládat rozhodnutí o realizaci projektů, které byly zasmluvněny v minulých letech (finanční objem 29 mld. Kč) alokovat dostatek zdrojů na přípravu projektů ( paradoxně hrozí relativní dostatek finančních prostředků avšak na nepřipravené stavby (problematika OPD II po roce 2014+) legislativními opatřeními změnit (zmírnit) technické požadavky na výstavbu-přípravu projektů, čímž by došlo k významnému snížení nákladů při realizaci dopravní infrastruktury Závěry  Luhačovická výzva Nezbytné potřeby dopravní infrastruktury: 15

15 Základní priority Střední Moravy : dokončení Dálnice D1 jako hlavní dopravní tepny ČR spojující západ s východem republiky urychlením výstavby chybějícího úseku Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou. zahájení výstavby rychlostní silnice R49 v úseku Hulín – Holešov – Fryšták a urychlení přípravy a realizace navazujícího úseku Fryšták – Lípa s prodloužením na Vizovice a hranici ČR/SR Střelná - Lazy pod Makytou- Slovensko (trasu zařadit do prioritní sítě „TEN-T“) dokončení rychlostní silnice R55 obchvat Otrokovic a pokračování v přípravě a realizaci úseku Otrokovice – Uherské Hradiště –Hodonín s prodloužením do Břeclavi a napojením na dálnici D2 pokračovat v přípravě a realizaci staveb I/57 a I/35 na trase Vsetín-Val. Meziříčí-Palačov realizovat modernizaci trati Otrokovice – Zlín a pokračovat v přípravě prodloužení do Vizovic zachování a rozvoj smíšeného vojensko-civilního provozu na letišti Přerov – Bochoř (přítomnost armády ČR je důležitý bezpečnostní prvek integrovaného záchranného systému s významnou sociální dimenzí). Závěry  Luhačovická výzva 16

16 17 Tomáš Baťa: „ Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé. Poměry je třeba buď zvládnout nebo se jim přizpůsobit.“ Moravský dopravní kříž D1 x R49 x R55

17 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě libor.lukas@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Obsah 1.Schéma hlavních evropských tahů 2.Sdružení - aktivity a cíle 3.Makroekonomické souvislosti a faktory 4.Středomoravské dopravní priority 5.Závěry."

Podobné prezentace


Reklamy Google