Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha František Duška 3. LF UK II. interna:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha František Duška 3. LF UK II. interna:"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha František Duška 3. LF UK II. interna:

2 Vnitřní prostředí znamená složení tekutiny, omývající buňky je vitální funkcí a mělo by lékaře zajímat stejně jako tepová frekvence či krevní tlak sestává z: –izoosmolarity –izoionie –izohydrie

3 Koncentrace H + pH = -log [H + ] Normální hodnoty –pH = 7.40 –[H + ] = 40 nmol/L Pro srovnání s ostatními ionty: –[Na + ] = 140 mmol/L –[HCO 3 - ] = 25 mmol/L

4 Metabolismus a protony Protonproduktivní reakce: –Glukóza  2 CH 3 CHOH COO - +H + – MK  ketolátky + n H + –CO 2 + NH 4 +  urea + 2H + Protonkonsumpční reakce: glukoneogeneze Protonneutrální reakce

5 Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny ledvinami či zmetabolizovány. Vznikají: –oxidací sulfhydrylových skupin až na H 2 SO 4 –hydrolýzou fosfoproteinů, PL, NK na H 3 PO 4 –neúplnou oxidací TG, sacharidů i bílkovin na organické kyseliny (laktát, ketolátky)

6 Produkce ATP je spřažena s produkcí H + Lidské tělo je z evoluce vybaveno zvládat kyselou nálož

7 Role pufrů v udržvání pH Roztoky látek, schopné uvolňovat či pohlcovat H +, takže změny pH jsou minimální Fyziologické pufry: –bikarbonát/kys. uhličitá –hemoglobin –fosfáty, sulfáty –proteiny krevní plazmy

8 Role pufrů v udržování pH Přidání HCl v množství 5 mmol/l Nepufrovaný systém: pH = 7.0 pH = 2.3 [H + ]=0.005 M

9 Role pufrů v udržování pH Přidání HCl v množství 5 mmol/l Pufrovaný systém ( HB H + + B - ; pK a =7.0) pH = 7.0 [HB] = 25 mM [B - ] = 25 mM [HB] = 30 mM [B - ] = 20 mM pH = 6.82

10 Henderson-Hasselbalchova rovnice pH pufru závisí na logaritmu poměru zásady ke kyselině za daného pH je pro každý pufr charakteristický daný poměr těchto složek pH = pK a + log [HA] [A - ]

11 Princip isohydrie Poměr kyseliny a zásady v každém pufru závisí pouze na pH a pK a pufračního páru Všechny tělesné pufry jsou v rovnováze Změna koncentrace kteréhokoli člena kteréhokoli pufračního páru se odrazí na pH a tím i na všech tělesných pufrech

12 Titrační křivky A-B párů 12 8 6 4 2 10 pH NH 4 + pK a =9.4 H 2 PO 4 - pK a =6.8 NH 3 HPO 4 = HCO 3 - H 2 CO 3 pK a =6.1 Lactic Acid Lactate pK a =3.9

13 Hemoglobin jako pufr Ve tkáni Hb uvolní O 2 a naváže H + H + vznikl takto: CO 2 +H 2 O  HCO 3 - +H + Bikarbonát se transportuje z ery výměnou za Cl - V plících Hb váže O 2 a uvolní H + H + reaguje s HCO 3 - : HCO 3 - +H +  CO 2 +H 2 O CO 2 se vydýchá, bikarbonát se doplní z plazmy výměnou za Cl -

14 Hemoglobin jako pufr V pracující tkáni pohlcuje protony a pomáhá zvládat kyselou nálož i produkcí HCO 3 - V plících naopak protony uvolňuje a ty spolu s HCO 3 - přispívají k produkci CO 2 Výměna HCO 3 - za Cl - v membráně erytrocytu se nazývá Hamburgerův efekt

15 H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 H + + HCO 3 - K a = pH = p K a + log pH = 6.1 + log CA [CO 2 ] [H + ][HCO 3 - ] [CO 2 ] [HCO 3 - ] 0.03 x pCO 2 [HCO 3 - ] Bikarbonátový pufr

16 Otevřený pufrační systém –pCO 2 je regulován úrovní ventilace –[HCO 3 - ] regulován ledvinami Účinnost pufru je mnohem větší, než by se dalo předpokládat z pK a = 6

17 Bikarbonátový pufr Přidání 5 mmol HCl k 1l roztoku bikarb. pufru Uzavřený systém pH = 7.40 pCO 2 =40 [HCO 3 - ]=24 [H 2 CO 3 ]=1.2 pH = 6.59 pCO 2 =207 [HCO 3 - ]=19 [H 2 CO 3 ]=6.2

18 Bikarbonátový pufr Přidání 5 mmol HCl k 1l roztoku bikarb. pufru Otevřený systém pH = 7.40 pCO 2 =40 [HCO 3 - ]=24 [H 2 CO 3 ]=1.2 pH = 7.34 pCO 2 =36.5 [HCO 3 - ]=19 [H 2 CO 3 ]=1.1

19 Bikarbonátový pufr Je nejdůležitějším extracelulárním purfem Je nejdůležitější pro regulaci ABR, protože tělo umí aktivně měnit koncentraci [HCO 3 - ] i pCO 2 Pomocí stavu bikarbonátového pufru klinicky posuzujeme stav acidobáze u pacienta (měření pH, [HCO 3 - ] a pCO 2 )

20 Ostatní pufry V ECT vedle bikarbonátu a Hb: –fosfáty, sulfáty, organické kyseliny –proteiny kr. plazmy ICT: pH se velmi liší podle kompartmentu –proteiny a fosfát mají velký význam

21 Úloha plic v udžování ABR vylučují denně cca 15 molů CO 2 vzhledem k dobré rozpustnosti CO 2 je jeho koncentrace v alveolech stejná, jako v arteriální krvi pCO 2 tedy závisí na úrovni minutové ventilace (počet dechů x dechový objem) Zvýšení pCO 2 vede ke snížení pH, pokles pCO 2 znamená zvýšení pH

22 Úloha ledvin v udržování ABR Ovlivňují plazmatickou koncentraci [HCO 3 - ], tím, že: –zpětně reabsorbují bikarbonát v prox. tubulu –vylučují protony v distálním tubulu Vyšší [HCO 3 - ] v plazmě zvyšuje pH, zatímco nižší [HCO 3 - ] pH snižuje …viz příští přednášku o biochemických funkcích ledvin

23 Souhrn pH extracelulární tekutiny je udržováno pufračními systémy na hodnotách 7,35-7,45 pH je určeno vzájemným poměrem pCO 2 a [HCO 3 - ] podle H.-H. rovnice pCO 2 ovlivňují plíce a [HCO 3 - ] ledviny

24 Vyšetření stavu ABR tzv. ASTRUP (vyš. dle Astrupa) vyšetřujeme: –pH –pCO 2 –pO 2 –[HCO 3 - ] nutný odběr aretriální (nebo kapilární) krve

25 II. interna:

26

27 Základní poruchy ABR Acidoza –proces, vedoucí k poklesu pH krve Alkaloza –proces, vedoucí ke vzestupu pH krve Respirační poruchy = způsobené změnou pCO 2 Metabolické poruchy = zp. změnou [HCO 3 - ]

28 Základní poruchy ABR Respirační acidóza = pokles pH krve, způsobený vzestupem pCO 2 Respirační aklaloza = vzestup pH krve, způsobený poklesem pCO 2 Metabolická acidoza = pokles pH krve, způsobený snížením [HCO 3 - ] Metabolická alkaloza = vzestup pH krve, způsobený vzestupem [HCO 3 - ]

29 Kompenzace poruch Respirační kompenzace metabolických poruch: –plíce změní pCO2 tak, aby se vyrovnal poměr k [HCO 3 - ] a pH se opět přiblížilo normě –trvá sekundy až minuty Metabolická kompenzace respiračních poruch: –ledviny zadrží/vyloučí [HCO 3 - ], tak aby vyrovnaly poměr k pCO 2 a pH se opět přiblížilo normě –trvá hodiny až dny

30 Poruchy ABR - přehled

31 36% 15% 6% 42% 1% Na + H + H +, Cl - co-uptake 57% Pufry ICT 43% Pufry ECT Pr - + H + HPr HCO 3 - + H + H 2 CO 3 H 2 0 + CO 2 K + H + Pufrování kyselé nálože

32 Ionty ECT Iontové složení ECT úzce souvisí s parametry ABR Změny ABR nejvíce odráží kalemie Anion gap … dále

33 Anion Gap AG = [Na + + K + ] - [Cl - + HCO 3 - ] Norma: 14 ± 2 mmol/L Hlavní „neměřitelné“ anionty, zahrnuté v AG: –albumin –fosfáty –sulfáty –organické anionty Slouží k posouzení příčin metabolické acidozy

34 Anion Gap Na + Cl - HCO 3 - AG Na + Cl - HCO 3 - AG Na + Cl - HCO 3 - AG NORMAL Hyperchloremic High Anion Gap METABOLIC ACIDOSIS


Stáhnout ppt "Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha František Duška 3. LF UK II. interna:"

Podobné prezentace


Reklamy Google