Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004

2 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska  izohydrie (= optimální koncentrace pH)  izoionie (= optimální koncentrace iontů)  izoosmolarity (= optimální koncentrace nízkomolekulárních látek)

3 Koncentrace H + pH = -log [H + ] Normální hodnoty –pH = 7.40 –[H + ] = 40 nmol/L Pro srovnání s ostatními ionty: –[Na + ] = 140 mmol/L –[HCO 3 - ] = 25 mmol/L

4

5 Produkce kyselin v metabolismu  Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2  Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny ledvinami nebo dále metabolicky\ zpracovány. Vznikají: oxidací sulfhydrylových skupin až na H 2 SO 4 hydrolýzou fosfoproteinů, fosfolipidů a nukleových kyselin na H 3 PO 4 neúplnou oxidací triglyceridů, sacharidů i bílkovin na organické kyseliny (laktát, ketolátky)

6 Role pufrů v udržování pH Roztoky látek, schopné uvolňovat či pohlcovat H +, takže změny pH jsou minimální Fyziologické pufry: –bikarbonát/kys. uhličitá –hemoglobin –fosfáty, sulfáty –proteiny krevní plazmy

7 Role pufrů v udržování pH Přidání HCl v množství 5 mmol/l Nepufrovaný systém: pH = 7.0 pH = 2.3 [H + ]=0.005 M

8 Role pufrů v udržování pH Přidání HCl v množství 5 mmol/l Pufrovaný systém ( HB H + + B - ; pK a =7.0) pH = 7.0 [HB] = 25 mM [B - ] = 25 mM [HB] = 30 mM [B - ] = 20 mM pH = 6.82

9 Pufry V extracelulární tekutině  bikarbonáty  Hb  fosfáty, sulfáty, organické kyseliny  proteiny krevní plazmy V intracelulární tekutině: pH se velmi liší podle kompartmentu proteiny a fosfáty

10 Henderson-Hasselbalchova rovnice pH pufru závisí na logaritmu poměru zásady ke kyselině za daného pH je pro každý pufr charakteristický daný poměr těchto složek pH = pK a + log [HA] [A - ]

11 Hemoglobin jako pufr Ve tkáni Hb uvolní O 2 a naváže H + H + vznikl takto: CO 2 +H 2 O  HCO 3 - +H + Bikarbonát se transportuje z ery výměnou za Cl - V plicích Hb váže O 2 a uvolní H + H + reaguje s HCO 3 - : HCO 3 - +H +  CO 2 +H 2 O CO 2 se vydýchá, bikarbonát se doplní z plazmy výměnou za Cl -

12 Hemoglobin jako pufr  V pracující tkáni pohlcuje protony a pomáhá zvládat kyselou nálož i produkcí HCO 3 -  V plících naopak protony uvolňuje a ty spolu s HCO 3 - přispívají k produkci CO 2  Výměna HCO 3 - za Cl - v membráně erytrocytu se nazývá Hamburgerův efekt

13 H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 H + + HCO 3 - K a = pH = p K a + log pH = 6.1 + log CA [CO 2 ] [H + ][HCO 3 - ] [CO 2 ] [HCO 3 - ] 0.03 x pCO 2 [HCO 3 - ] Bikarbonátový pufr

14 Otevřený pufrační systém  pCO 2 je regulován úrovní ventilace  [HCO 3 - ] regulován ledvinami

15 Bikarbonátový pufr  Je nejvýkonnější extracelulární pufr  Je nejdůležitější pro regulaci ABR, protože tělo umí aktivně měnit koncentraci [HCO 3 - ] i pCO 2  Pomocí stavu bikarbonátového pufru klinicky posuzujeme stav acidobáze u pacienta (měření pH, [HCO 3 - ] a pCO 2 )

16 Úloha plic v udržování ABR  vylučují denně cca 15 molů CO 2  vzhledem k dobré rozpustnosti CO 2 je jeho koncentrace v alveolech stejná, jako v arteriální krvi  pCO 2 tedy závisí na úrovni minutové ventilace (počet dechů x dechový objem)  zvýšení pCO 2 vede ke snížení pH, pokles pCO 2 znamená zvýšení pH

17 Úloha ledvin v udržování ABR Vyrovnávají pH tím, že  vylučují [H+] výměnou za Na+ a současně zpětně reabsorbují [HCO 3 - ] v proximálním tubulu  vylučují [H+] vazbou na NH 3 v proximálním tubulu  vylučují [H+] v distálním tubulu (protonová pumpa, vazba na fosfáty)

18 Souhrn pH extracelulární tekutiny je udržováno pufračními systémy na hodnotách 7,35-7,45 pH je určeno vzájemným poměrem pCO 2 a [HCO 3 - ] podle H.-H. rovnice pCO 2 ovlivňují plíce a [HCO 3 - ] ledviny

19 Vyšetření stavu ABR tzv. ASTRUP (vyš. dle Astrupa) vyšetřujeme: –pH –pCO 2 –pO 2 –[HCO 3 - ] (AB, SB, BE) nutný odběr arteriální (nebo kapilární) krve, venózní krev se vyšetřuje jen ve speciální indikacích (např. pro stanovení A-V rozdílu)

20 Výsledek biochemického testu se stává skutečnou informací (zvyšuje míru rozhodování) když je: * adekvátně ordinován * spolehlivý (přesný a správný) * rychlý * správně interpretován

21 Poruchy ABR Podle úrovně komplikovanosti  Základní  Smíšené (více poruch ABR ve stejném nebo různém směru)  Kombinované (porucha ABR kombinovaná se změnou koncetrací iontů v ECT, příp. ICT)

22 Základní poruchy ABR Acidóza –proces, vedoucí k poklesu pH krve Alkalóza –proces, vedoucí ke vzestupu pH krve Respirační poruchy = způsobené změnou pCO 2 Metabolické poruchy = zp. změnou [HCO 3 - ]

23 Základní poruchy ABR  Respirační acidóza = pokles pH krve, způsobený vzestupem pCO 2  Respirační alkalóza = vzestup pH krve, způsobený poklesem pCO 2  Metabolická acidóza = pokles pH krve, způsobený snížením [HCO 3 - ]  Metabolická alkalóza = vzestup pH krve, způsobený vzestupem [HCO 3 - ]

24 Poruchy ABR Podle úrovně kompenzace:  Kompenzovaná (pH = 7.34-7.44)  Částečně kompenzovaná (pH se odchyluje, ale je zřetelná účast kompenzačních mechanismů)  Nekompenzovaná (odchylka pH, není zřetelná účast kompenzačních mechanismů)  Dekompenzovaná (výchylka pH se zhoršuje ve srovnání s předchozím vyšetřením)  Překompenzovaná (příliš silná nebo rychlá terapie poruch ABR)

25 Kompenzace poruch  Respirační kompenzace metabolických poruch:  plíce změní pCO2 tak, aby se vyrovnal poměr k [HCO 3 - ] a pH se opět přiblížilo normě  trvá sekundy až minuty  Metabolická kompenzace respiračních poruch:  ledviny zadrží/vyloučí [HCO 3 - ], tak aby vyrovnaly poměr k pCO 2 a pH se opět přiblížilo normě  trvá hodiny až dny

26 Poruchy ABR-směry kompenzace

27

28 Ionty v extracelulární tekutině (ECT) Iontové složení ECT úzce souvisí s parametry ABR Změny ABR nejvíce odráží kalemie Anion gap … dále

29 Anion Gap  AG = [Na + + K + ] - [Cl - + HCO 3 - ]  Norma: 14 ± 2 mmol/L  Hlavní „neměřitelné“ anionty, zahrnuté v AG:  albumin  fosfáty  sulfáty  organické anionty  Slouží k posouzení příčin metabolické acidozy

30 Anion Gap Na + Cl - HCO 3 - AG Na + Cl - HCO 3 - AG Na + Cl - HCO 3 - AG NORMA Hyperchloremická Vysoký AG METABOLICKÁ ACIDÓZA


Stáhnout ppt "Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google