Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektování elektrických zařízení Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO Katedra elektrotechniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektování elektrických zařízení Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO Katedra elektrotechniky."— Transkript prezentace:

1 Projektování elektrických zařízení Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO www.fei.vsb.cz/kat420 Katedra elektrotechniky

2 Studijní program (obor): Projektování elektrických zařízení Oborová katedra: 420 – Katedra elektrotechniky Garant: Doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D. Typ studia:bakalářské, 4 – leté Forma studia: prezenční i kombinovaná Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

3 Projektování elektrických zařízení Nový obor Nový obor Jediný obor v České republice i Slovenské republice Jediný obor v České republice i Slovenské republice Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

4 získat přehled v softwarových nástrojích na podporu projektování a použití těchto produktů Profil absolventa studijního programu „ Projektování elektrických zařízení “: samostatně navrhovat a projektovat elektrická zařízení za podpory moderních systémů Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

5 získání přehledu v softwarových nástrojích na podporu projektování a použití těchto produktů Obor Projektování elektrických zařízení vám nabízí dosáhnout svých cílů a realizovat se: samostatně navrhovat a projektovat elektrická zařízení za podpory moderních systémů Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky získáte rozhled v širokém rozsahu profesí získáte rozhled v širokém rozsahu profesí silnoproud – regulované pohony, energetika, apod. silnoproud – regulované pohony, energetika, apod. slaboproud – elektronika, EPS, EZS, apod. slaboproud – elektronika, EPS, EZS, apod. telekomunikace – bezdrátový přenos informací telekomunikace – bezdrátový přenos informací legislativa – normy a nařízení legislativa – normy a nařízení tím budete velmi flexibilní pracovní silou tím budete velmi flexibilní pracovní silou naskýtá se vám široká variabilita uplatnění naskýtá se vám široká variabilita uplatnění získáte znalost produktů na trhu EU – pro efektivní, výkonnou a moderní tvorbu projektů získáte znalost produktů na trhu EU – pro efektivní, výkonnou a moderní tvorbu projektů

6 Možnosti uplatnění absolventa studijního programu „ Projektování elektrických zařízení “ Absolventi mohou najít uplatnění jako:  projektanti v projektových organizacích,  autorizovaní inženýři ve všech fázích investiční výstavby,  odborníci na stavebních úřadech, při kontrole a schvalování elektrodokumentace určené ke stavebnímu řízení. Dnešní trh práce trpí akutním nedostatkem projektantů a oborníků v této oblasti ! Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

7 Studijní program (obor) je čtyřletý, což vychází z novelizace zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (zákon 224/2003 Sb.), kde podle § 8 odst. 2b) je pro výkon činnosti autorizovaného inženýra podmínkou absolvování studia magisterského nebo čtyřletého bakalářského studia. Při absolvování tříletého bakalářského studia, může jako absolvent získat podle výše uvedeného zákona pouze autorizaci pro výkon povolání autorizovaného technika, což ho v praxi staví na úroveň absolventů středních nebo vyšších odborných škol.

8 Po absolvování odborné pětileté praxe a složení předepsaných zkoušek bude absolvent moci získat autorizaci autorizovaný inženýr pro vybraný obor a specializaci. Jako autorizovaný inženýr bude absolvent oprávněn v rozsahu své specializace samostatně vykonávat vybrané činnosti jako např.:  vypracovávat projektovou dokumentaci,  vést realizaci staveb,  provádět autorský dozor na stavbách,  zastupovat stavebníka při řízeních,  vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního úřadu nebo územního plánování. Autorizace autorizovaného inženýra je uznávaná ve všech státech Evropské unie. Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

9 www.ckait.cz Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

10 Studijní program (obor) je čtyřletý, což vychází z novelizace zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (zákon 224/2003 Sb.), kde podle § 8 odst. 2b) je pro výkon činnosti autorizovaného inženýra podmínkou absolvování studia magisterského nebo čtyřletého bakalářského studia. Při absolvování tříletého bakalářského studia, může jako absolvent získat podle výše uvedeného zákona pouze autorizaci pro výkon povolání autorizovaného technika, což ho v praxi staví na úroveň absolventů středních nebo vyšších odborných škol. Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Práce projektanta je velmi různorodá, kreativní a manažerská:  příprava projektu - komunikace s investory, technology, prohlídka místa realizace, apod.  příprava dokumentace - práce v projekční kanceláři, týmová práce s kolegy, komunikace s dodavateli, plné využití všech softwarových prostředků, on-line práce s katalogy výrobců, atd.  vlastní realizace projektu - dohled nad montážní firmou, zajištění týmové kooperace, komunikace s investory, technology, dodavateli, atd.  uvedení do provozu - odzkoušení a odladění společného díla do požadovaného funkčního stavu provozu a následný velmi dobrý pocit při dokončení a komplexní funkčnosti celého díla.

11 Spolupracující partnerské organizace, ve kterých absolvují naši studenti své praxe a stáže Studijní program (obor) je čtyřletý, což vychází z novelizace zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (zákon 224/2003 Sb.), kde podle § 8 odst. 2b) je pro výkon činnosti autorizovaného inženýra podmínkou absolvování studia magisterského nebo čtyřletého bakalářského studia. Při absolvování tříletého bakalářského studia, může jako absolvent získat podle výše uvedeného zákona pouze autorizaci pro výkon povolání autorizovaného technika, což ho v praxi staví na úroveň absolventů středních nebo vyšších odborných škol. Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky

12 Systém Engineering Base od firmy AUCOTEC

13 Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Systém Engineering Base od firmy AUCOTEC

14 Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Systém EPLAN od firmy EPLAN Software & Service GmbH

15 Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Projektování elektrických zařízení VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky Systém SIZER od firmy SIEMENS

16 Projektování elektrických zařízení Děkuji za pozornost a těšíme se na shledanou při studiu na PEZ Katedraelektrotechniky VŠB – TU Ostrava, FEI


Stáhnout ppt "Projektování elektrických zařízení Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO Katedra elektrotechniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google