Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRIANGOLO spol. s r.o KOVÁRNA HULÍN, ČESKÁ REPUBLIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRIANGOLO spol. s r.o KOVÁRNA HULÍN, ČESKÁ REPUBLIKA."— Transkript prezentace:

1 TRIANGOLO spol. s r.o KOVÁRNA HULÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠÍ KOVÁRNĚ

3 TRIANGOLO spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející průmyslová kovárna, která je zaměřena na zakázkovou výrobu a výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovků. Z materiálů zpracováváme oceli všech jakostí a to dle jakýchkoliv norem na základě požadavků zákazníka. Kovárna byla vystavěna a uvedena do provozu v roce 1955 jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovků v oblasti strojírenské a vojenské výroby. V roce 1969 se kovárna stala součástí samostatného národního podniku TOS Hulín a v roce 1994 byla zprivatizována společností TRIANGOLO spol. s r.o. V současné době je kovárna rozložena na ploše 30 000 m2, z čehož provozy zabírají 7 000 m2 a sklady 2 800 m2.

4 VÝROBA

5 VÝROBNÍ MOŽNOSTI Podélné výkovky: D=280mm, L=4000 mm, max. 2000 kg Výkovky (buchary): 5-25 kg Vřetena: max. 200 kg Nápravy: max. 350 kg Disky: D=680 mm, d=170 mm, max. 450 kg Kroužky: D=2500 mm, h=38-390 mm, max. 1250 kg Dutá tělesa: D=360 mm, d=160mm, L=700 mm, max. 450 kg Bloky: max. 800 kg

6 VÝROBNÍ MOŽNOSTI Základní skupinu výroby tvoří výkovky pro strojírenství - hřídele, lišty, vřetena, disky plné a disky děrované a výroba bezešvých kruhů. Dle používaných technologií vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů, volné výkovky a bezešvé rozválcované kruhy. V rámci kompletní nabídky jsme schopni zajistit dodávky výkovků včetně jejich tepelného zpracování - žíhaní a zušlechťování, obrábění a ultrazvukových či jiných zkoušek. Mimo výrobu samotných výkovků zajišťujeme žíhání zušlechťování hrubování ultrazvukové zkoušky

7 VÝROBNÍ MOŽNOSTI Výkovky, kroužky, hřídele zápustkové výkovky rotačních tvarů - kruhy, příruby, atd. bezešvé rozválcované kruhy - hladké kruhy, tvarové kruhy, příruby, atd. volné výkovky - lišty, hřídele, kruhy, kotouče, děrované kotouče, ojnice, táhla, vřetena, kostky, atd. Tepelné zpracování U vyrobených výkovků zajišťujeme kompletní tepelné zpracování - žíhání a zušlechťování ve vlastních kalírnách. Jsme schopni tepelně zpracovat i oceli, materiál nebo výrobky dodané zákazníkem. Hrubování a obrábění výkovků Zákazníkům nabízíme a zajišťujeme též hrubování výkovků nebo jejich obrábění na finální rozměry a to vlastními výrobními kapacitami nebo ve spolupráci s ověřenými a schválenými dodavateli.

8 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Z oblasti tepelného zpracování výkovků, oceli a hutního materiálu provádíme žíhání a zušlechťování všech jakostí a druhů oceli - ocel uhlíková, ocel legovaná, ocel nástrojová atd. Žíhání je z pohledu jednotlivých druhů žíhání provádíme nejčastěji především tyto: normalizační žíhání žíhání na měkko isotermické žíhání žíhání na ferit-perlit žíhání na snížení pnutí případně další druhy žíhání dle přání zákazníka Samotný proces žíhání oceli pak realizujeme pomocí dvou instalovaných technologií: žíhání ve vozových pecích žíhání v průběžné žíhací peci

9 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Zušlechťování (kalení a popouštění) V současné době využíváme pro tento druh tepelného zpracování dvě kalírny. Kalírna I. První kalící linka je určena pro všechny druhy ocelí, přičemž regulace teplotního režimu zpracování oceli je řízena v automatickém procesu. Kalírna II. V roce 2008 byla postavena a uvedena do provozu nová kalírna jejímž stěžejním zařízením je poklopová kalící pec. Tato druhá kalírna je určena pro oceli, u nichž je jako chladící médium využívána voda.

10 HRUBOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ VÝKOVKŮ Na základě požadavků našich zákazníků zajišťujeme i obrábění vyrobených výkovků. Výkovky zpracováváme obráběním a to buď vlastním nebo externí výrobou. U menších výkovků zajišťujeme jejich tryskání pomocí vlastních výrobních zařízení. V současné době nabízíme jak hrubování, tak i obrábění výkovků a ocelových polotovarů na finální rozměry. Tyto dokončovací operace provádíme jak u kroužků a disků, tak u podélných výkovků - hřídelí, náprav atd. Na požádání jsme schopni zajistit měření pomocí 3D přístrojů.

11 ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠKY Ultrazvukové zkoušky jsou nedestruktivní zkoušky, nedochází k žádnému poškození zkoušeného materiálu. Pomocí ultrazvukové kontroly lze zjišťovat vnitřní vady výkovků, hutních materiálů, svárů atd. Ultrazvuková zkouška nám dá přesné informace o poloze a velikosti případné vnitřní vady. Kontrola se provádí certifikovanými odbornými pracovníky pomocí moderního přenosného přístroje Krautkrämer USM 25, který je vybaven 2 Mhz a 4 Mhz sondami Krautkrämer. Používáme sondy přímé, dvojité i úhlové. Ultrazvukové zkoušky provádíme v souladu s normami ČSN, EN, ISO, DIN, SEP, SEL, ASME dle požadavku zákazníka, popř. podle technologických postupů či specifických požadavků předložených zákazníkem.

12 ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠKY

13 MATERIÁL

14 Kovárna používá široký sortiment jakostí ocelí. Naší hlavní prioritou je v maximální míře splnit požadavky zákazníka dle norem (např. ČSN, EN, DIN, ISO apod.). Základními skupinami materiálů jsou: oceli konstrukční oceli uhlíkové oceli určené pro výrobu ložisek oceli legované oceli nástrojové

15 PRODEJ MATERIÁLU Kovárna TRIANGOLO spol. s r.o. nabízí za velmi výhodné ceny k prodeji oceli a hutní materiál. Nabízený sortiment tvoří zejména: materiál z vlastních skladových zásob materiál na objednávku zbytkový hutní materiál – tyče kruhového či čtvercového průřezu překované tyče kruhového či čtvercového průřezu překované ingoty Tento materiál jsme schopni dodat v jakémkoliv množství (od 1 kg) a podle jakýchkoliv norem (ČSN, EN, ISO, DIN, atd.). Ke všem prodávaným materiálům dodáváme i certifikát výrobce s chemickým složením.

16 MATERIÁL

17 KONTROLA

18 VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU Po přijetí materiálu se provádí kontrola hmotnosti tyčí a bloků, kontrola značení a tavby. Při vyskladnění materiálu před dělením se provádí zkouška chemického složení tzv. zkouška jiskřením, čímž zamezíme záměnu materiálů. Dle intenzity jiskření se kontroluje obsah uhlíku v dané jakosti materiálu. Dále se tyče řežou na válce (bloky) a znovu probíhá kontrola, tentokrát vsázkové váhy.

19 KONTROLA ROZMĚRŮ Kontrola rozměrů se provádí mechanickými posuvnými měřidly. Zjišťuje se zdali rozměry výkovků odpovídají rozměrům uvedených na technologickém postupu výroby a zdali odpovídají požadavkům zákazníka. Zároveň se provádí vizuální kontrola výkovků, kontrola povrchových vad a to kovárenských – kontrola přeložek u válcovaných výkovků a kovárenských křížů u volně kovaných výkovků. V případě nedodržení rozměrů dle technologického postupu musí pracovník kontroly vystavit tzv. toleranční protokol, kde uvede rozměry po obrábění a tento odesílá pracovník obchodu zákazníkovi ke schválení. V případě, že zákazníkovi tyto rozměry nevyhovují, provede se tzv. zmetkování a výkovek je znehodnocen a vyhozen do kovošrotu.

20 VÝSTUPNÍ KONTROLA Tato kontrola probíhá po tepelném zpracování výkovků před odesláním zboží zákazníkovi. U výkovků se provádí tepelné zpracování žíháním, kdy dochází k vyrovnání struktury materiálu a správnost žíhání se provádí kontrolou tvrdosti materiálu. Každý druh materiálu má předepsanou tvrdost dle norem ČSN a EN. Stanovená tvrdost je uvedena v technologickém postupu výroby. Kontrola tvrdosti se provádí buď stacionárním přístrojem Brinell nebo přenosným tvrdoměrem v jednotkách Brinell. Dle požadavků zákazníka se provádí zušlechťování materiálu, kdy dojde také k vyrovnání struktury materiálu a dosahuje se vyšší tvrdosti. Kontrola tvrdosti po zušlechťování se provádí stejným způsobem jako po žíhání, tvrdoměry v jednotkách Brinell.

21 MECHANICKÉ ZKOUŠKY Z důvodu vyžadování vyšší kvality materiálu od zákazníků, je nutné provádět mechanické zkoušky materiálu. Zkoušky se provádějí na zkušebních tyčinkách vyřezaných z nákovku výkovku nebo z celého kroužku, který se znehodnotí pro získání zkušebních vzorků. Počet zkušebních tyčinek se vyřezává podle počet taveb dané výrobní dávky. Provádí se dva druhy zkoušek – vrubová a tahová. Speciální zkouškou je vizuální zkouška mikro- makro struktury. Tyto zkoušky jsou destrukční zkoušky.

22 PRODUKTY

23 VÝKOVKY, KROUŽKY

24 PRODUKTY

25 VÝSLEDKY: ROK 2013

26 GRAF VÝROBY V ROCE 2014

27 VÝROBA: CZ, ZAHRANIČÍ

28 EXPORT V ROCE 2014

29 DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT:  Mgr. Jakub Vozdek Wolkerova 845 768 24 Hulín tel.: + 420 775 869 606 email.: vozdek@triangolo.cz.vozdek@triangolo.cz marketing@triangolo.cz


Stáhnout ppt "TRIANGOLO spol. s r.o KOVÁRNA HULÍN, ČESKÁ REPUBLIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google