Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocování tvrdosti Ing.Otakar Prikner Ing.Petra Salabová PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. U letiště 279, 549 73 Martínkovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocování tvrdosti Ing.Otakar Prikner Ing.Petra Salabová PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. U letiště 279, 549 73 Martínkovice"— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocování tvrdosti Ing.Otakar Prikner Ing.Petra Salabová PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. U letiště 279, 549 73 Martínkovice www.prikner.cz

2 METODY ZKOUŠENÍ TVRDOSTI www.prikner.cz Metody měření tvrdosti (podle způsobu zatěžování a typu deformace) staticko – plastické dynamicko- plastické dynamicko - elastické BrinellPoldi kladívko Shoreho skleroskop Vickers Baumannovo kladívko duroskop Rockwell

3 ZKOUŠKA TVRDOSTI PODLE BRINELLA ČSN EN ISO 6506-1,2,3 vtlačování vnikacího tělesa ve tvaru kuličky do povrchu a měření průměru vtisku tvrdost se určuje jako poměr zkušebního zatížení a průměru vtisku (má povahu napětí) vnikací kulička je ocelová kalená (S) nebo tvrdokovová (W) různé průměry kuličky, různá zatížení, různá doba zatěžování zápis např. 350 HBS 2,5/187,5/10 www.prikner.cz

4 ZKOUŠKA TVRDOSTI PODLE VICKERSE ČSN EN ISO 6507-1,2,3 vtlačování diamantového pravidelného čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136° do povrchu a měření úhlopříček vtisku tvrdost se určuje jako poměr zkušebního zatížení a povrchu vtisku (má povahu napětí) různá zatížení ( méně než 0,2 kg – 120 kg) standardně po dobu 10 s zápis např. 640 HV 10 www.prikner.cz

5 ZKOUŠKA TVRDOSTI PODLE ROCKWELLA ČSN EN ISO 6508-1,2,3 vtlačování diamantového kužele s vrcholovým úhlem 120° ( stupnice A,C,D,N) nebo ocelové kuličky (stupnice B,E,F,G,H,K,T) do povrchu postupně nadvakrát a měření hloubky vtisku tvrdost se stanoví z trvalé hloubky vtisku různá zatížení podle stupnice zápis např. 58 HRc www.prikner.cz

6 OBECNÉ ZÁSADY PRO ZKOUŠENÍ TVRDOSTI  zkouška se provádí na povrchu,který je hladký,rovný, bez okují, cizích tělísek a mazadel  zkoušený díl musí mít předepsané minimální rozměry v závislosti na zkušební metodě (tloušťku a šířku)  na protilehlé straně zkušebního tělesa nesmí být po zkoušce patrny viditelné stopy deformace  při zkoušce nesmí docházet k rázům a chvění  zkušební zařízení musí směřovat kolmo k povrchu tělesa  při nestandardní geometrii dílu (válec, koule) je nutné zvážit zkušební metodu a použít korekci www.prikner.cz

7 OBECNÉ ZÁSADY PRO ZKOUŠENÍ TVRDOSTI  stanovení tvrdosti je platné pouze pro bezprostřední oblast vtisku  tvrdost se stanovuje jako průměr alespoň 3 individuálních hodnot tvrdosti  pro převody hodnot tvrdostí, tvrdosti a pevnosti platí norma ČSN EN ISO 18265 www.prikner.cz

8 VÝBĚR METODY PRO STANOVENÍ TVRDOSTI 1)metoda HB má přímou závislost na mezi pevnosti v tahu, zejména pro uhlíkové a nízkolegované oceli kulička z kalené oceli do 450 HB (1450 MPa) pozor na deformace vtisku (nejasný okraj, ovalita, nesouměrnost) 2)metoda HV je univerzální metoda do 300 HV totožná s HB nevhodná pro litinu 3)metoda HRc je založena na zcela jiném principu než HB a HV, je málo citlivá nedochází k deformaci vtisku použitelná tam, kde je již metoda HB nedostatečná náročná na geometrii zkoušeného vzorku www.prikner.cz

9 VÝBĚR METODY PRO STANOVENÍ TVRDOSTI  výběr metody pro stanovení tvrdosti po chemicko- tepelném zpracování musí zohlednit zejména tloušťku vrstvy, tvrdost základního materiálu a předpokládanou tvrdost povrchu  nutnost použití náhradní metody pro zkoušku tvrdosti v případě rozporu požadavku konstruktéra se zásadami měření tvrdosti nebo při nutnosti stanovení meze pevnosti v tahu bez tahové zkoušky www.prikner.cz

10 PŘÍKLADY MĚŘENÍ TVRDOSTIwww.prikner.cz

11 www.prikner.cz

12 PŘEVODY HODNOT TVRDOSTIwww.prikner.cz ČSN EN ISO 18265 kovové materiály – Převod hodnot tvrdosti zásady převodu :  při převodu hodnot existuje vždy určitá nejistota, nejméně spolehlivý je převod na hodnoty tvrdosti na hodnoty meze pevnosti v tahu  vyšší spolehlivost existuje u metod s podobným principem  na základě převedených hodnot se nesmí provádět reklamační řízení  musí být uváděno,která metoda byla použita k určení hodnoty tvrdosti

13 PŘEVODY HODNOT TVRDOSTI převodní tabulky pro nelegované, nízkolegované, zušlechtěné, pro práci za studena a rychlořezné oceli, tvrdokovy a neželezné slitiny převod tvrdosti se použije jen tam, kde předepsanou metodu nelze použít www.prikner.cz


Stáhnout ppt "Vyhodnocování tvrdosti Ing.Otakar Prikner Ing.Petra Salabová PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. U letiště 279, 549 73 Martínkovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google