Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“ ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“  Projekty v ČR  Poradna pro oběti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“ ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“  Projekty v ČR  Poradna pro oběti."— Transkript prezentace:

1 ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“ ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“  Projekty v ČR  Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti – Hradec Králové  Dětské krizové centrum – Hradec Králové (od 1.7.2009)  Dobrovolnická centra (Frýdek-Místek, Prostějov, České Budějovice, Praha – Protěž, (Frýdek-Místek, Prostějov, České Budějovice, Praha – Protěž, Valašské Meziříčí, Zlín) Valašské Meziříčí, Zlín)  Azylové domy Nový Jičín a Straník  Humanitární a psychosociální pomoc  Zahraniční projekty  Indonésie  Thajsko  Srí Lanka  Nepál  Řecko  Vietnam  Pákistán  Barma  Čína  Bangladéš  Keňa  Mongolsko  Srbsko  Zambie  Moldavsko  Ukrajina

2 ADRA Hradec Králové ADRA Hradec Králové  PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ A PRO OSOBY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI  DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM zahájení činnosti od 1.7.2009 zahájení činnosti od 1.7.2009

3 Služby ADRA - PORADNY Služby ADRA - PORADNY  PSYCHOTERAPEUTICKÉ KONZULTACE systemická terapie systemická terapie  PRÁCE S NÁSILNÝMI OSOBAMI A PACHATELI DOMÁCÍHO NÁSILÍ  MEDIACE V TERAPEUTICKÉM RÁMCI S OBĚMA RODIČI  OSOBNÍ ASISTENCE PRACOVNÍKA PORADNY PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ  TRESTNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

4 PRÁCE S NÁSILNÝMI OSOBAMI A PACHATELI DOMÁCÍHO NÁSILÍ PRÁCE S NÁSILNÝMI OSOBAMI A PACHATELI DOMÁCÍHO NÁSILÍ  cílem je ochránit oběť, manželství a rodinu, kde se vyskytuje agresivní chování a rodinu, kde se vyskytuje agresivní chování ze stran členů rodiny ze stran členů rodiny  formou individuální, párové či rodinné psychoterapie je pracováno s agresí; jsou hledány zdroje, jak tuto agresi paralyzovat a do budoucna ji zcela vyloučit ze sociálního systému, ve kterém se pachatel nalézá Projekt podpořen Ministerstvem vnitra

5 Formy agrese  Agrese projevovaná v rodinném systému a vůči dalšímu okolí v souvislosti s alkoholem a jiným závislostmi v souvislosti s alkoholem a jiným závislostmi  Agrese v kontextu domácího násilí, splňující charakteristiku SARA  Agrese u manželských párů po rozvodu, kde se vyskytovalo v minulosti domácí násilí  Agresivní projevy jednoho z rodičů při předávání dětí, kde je po rozvodu upraven styk rozsudkem soudu  Projevy agrese ve vážných manželských konfliktech ještě nesplňující charakteristiku SARA  Projevy agrese dětí a mladistvých vůči rodičům a prarodičům  Projevy agrese v souvislosti s psychiatrickou diagnozou

6 Způsoby práce s projevy agrese  Individuální a párové psychoterapeutické konzultace  Diagnostika a následná práce s diagnózou v narativním rámci (práce s externalizačními technikami) v narativním rámci (práce s externalizačními technikami)  Mediační práce v terapeutickém rámci (mediace v kombinaci s některými vhodnými terapeutickými nástroji, např. střídání rámců individuál a párová sezení, rámec spolupráce – kontrola, a jiné)

7 Způsoby navázání kontaktu poradny s násilnou osobou  OSPOD – sociální pracovnice doporučí NO mediaci v terapeutickém rámci v poradně ADRA (nejvíce případů) NO mediaci v terapeutickém rámci v poradně ADRA (nejvíce případů)  Opatrovnický soud – při rozhodování o výchově dítěte, vztahu předcházelo DN, uvádí i v rozsudku (jen doporučuje, nenařizuje), kladně reaguje až 90 % NO  Probační a mediační služba – odsouzené osoby, v případě nařízené PMS, tato spolupracuje s poradnou  NO vyhledá pomoc v poradně sama – je si vědoma svého problému (agrese), chce zachovat vztahy, rodinu, atd.; neumí problém řešit sama (v současné době v poradně evidovány 4 případy)  Doporučení psychiatra  Doporučení Policie ČR

8 MEDIACE V TERAPEUTICKÉM RÁMCI S OBĚMA RODIČI  cílem MEDIACE je hledání východiska a průchodné cesty pro další komunikaci mezi rodiči, kteří se rozvedli a kde rozvodu předcházelo domácí násilí nebo jiné závažné partnerské konfliktní situace Např. „Obtížná domluva předávání dětí u soudem určeného styku“ Např. „Obtížná domluva předávání dětí u soudem určeného styku“  snaha o vytvoření prostředí pro změnu chování a postojů obou rodičů ve vztahu k vychovávanému dítěti, která je cílem spolupráce

9 Ochrana ohrožených dětí  Asistované předávání dětí (ochrana před přímými konflikty při předávání dětí)  Mediační práce v terapeutickém rámci 1/ Terapeutická práce s párem ve prospěch dětí 1/ Terapeutická práce s párem ve prospěch dětí 2/ Zvykací režimy (např. určeno soudem, terapeutická a diagnostická práce s dětmi bez rodičů nebo s rodiči) 2/ Zvykací režimy (např. určeno soudem, terapeutická a diagnostická práce s dětmi bez rodičů nebo s rodiči) Cíl: - zvýšení bezpečí dítěte - vytvoření přijatelné atmosféry pro výchovu dítěte - vytvoření přijatelné atmosféry pro výchovu dítěte - zlepšení a udržování dobrých sourozeneckých vztahů - zlepšení a udržování dobrých sourozeneckých vztahů - podpora dítěte v souvislosti s výsledky ve škole - podpora dítěte v souvislosti s výsledky ve škole - doprovázení v jeho těžké životní situaci - doprovázení v jeho těžké životní situaci - pomoc dítěti do budoucnosti při navázání nového vztahu s rodičem - pomoc dítěti do budoucnosti při navázání nového vztahu s rodičem (tam kde je to možné) (tam kde je to možné) - dohled zda je zacházeno s dítětem v souladu s právy dítěte - dohled zda je zacházeno s dítětem v souladu s právy dítěte

10 OSOBNÍ ASISTENCE PRACOVNÍKA PORADNY PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ  pracovník poradny je přímo osobně přítomen na místě, kde dochází k předávání dětí mezi rodiči  cílem je ochránit ohroženou osobu a děti před některými z forem násilí  úzká spolupráce s „Oddělením sociálně právní ochrany dětí“ (zápisy o průběhu předávání)

11 Způsoby práce s dětmi  Individuální terapeutická a diagnostická práce (např. tvořivé intervence pro práci s dětmi, Dr.Kurt Ludewig)  Párová terapeutická sezení dítěte s jedním nebo s oběma rodiči s jedním nebo s oběma rodiči  Párová terap. práce s prarodiči (pokud je rozhodnuto soudem o svěření dítěte prarodiči)  Terapie tzv. „S více členy“ v rámci širšího rodinného systému

12 Následná péče – resocializační program  Resocializační program „New start“ (lékařská fakulta Univerzity Loma Linda, USA) (lékařská fakulta Univerzity Loma Linda, USA) - program zaměřený na zdravý způsob života a hledání jeho smyslu - program zaměřený na zdravý způsob života a hledání jeho smyslu  Aplikace : 1/ pro oběti DN a trestné činnosti 2/ varianta pro práci s násilnou 2/ varianta pro práci s násilnou v osobou v osobou 3/ varianta pro manželské páry 3/ varianta pro manželské páry

13 Výzkumná práce  Výzkumný tým pro zkoumání povahy a vzniku agrese v kontextu DN a následné aplikace vhodných terapeutických přístupů  Zkoumání modelu systémové strukturální agrese (MSSA – pracovní název) v kontextu rodinného systému zasaženého DN  Srbsko – zkoumání příčin vzniku agrese a mechanismů agresivního chování v kontextu jiné kultury

14 Spolupracujeme s: Spolupracujeme s:  Sociální odbor Magistrátu města HK  Policie České republiky  Intervenční centrum  ISZ Praha  Státní zastupitelství  Azylové domy  Probační a mediační služba  Psychiatrická klinika FN HK  Univerzita HK  a další instituce

15 Statistika ADRA – Poradny 1. pololetí 2009

16 Práce s násilnou osobou 1. pololetí 2009

17 Poradnu ADRA finančně podporují  o.s. ADRA  Magistrát města Hradce Králové  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Ministerstvo vnitra  Královehradecký krajský úřad

18 Kontakty Kontakty  Email : pyramidahk@adra.cz pyramidahk@adra.cz  Tel: 495 262 214 (v provozní dobu)  Mobil: 606 824 104 (všední dny 9-15 hod) (všední dny 9-15 hod)  www.adra.cz www.adra.cz


Stáhnout ppt "ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“ ADRA „ Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé“  Projekty v ČR  Poradna pro oběti."

Podobné prezentace


Reklamy Google