Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-028. R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-028. R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-028

2 R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová

3 Rodinné právo upravuje vztahy: ● mezi manželi ● mezi rodiči a dětmi ( manželskými i nemanželskými) ● mezi dalšími příbuznými ● při náhradní výchově dětí ● Smyslem rodinného práva je ochrana manželství, rodiny, rodičovství, mateřství a zájmů dětí. ● Hlavním pramenem je ZÁKON O RODINĚ.

4 ZÁKON O RODINĚ ze dne 4. prosince 1963 Je novelizován: 259/2008, 41/2009

5 ZÁKON O RODINĚ stanoví práva a povinnosti manželů: ● žít spolu, ● být si věrni, ● pomáhat si, ● vytvářet zdravé rodinné prostředí, ● dohodnout se o podstatných záležitostech... stanoví rodičovskou odpovědnost: ● právo na určení jména a příjmení dítěte, ● právo vychovávat a řídit jednání dítěte, ● zastupovat dítě v právních záležitostech, ● plnit vyživovací povinnost...

6 Rodičovská zodpovědnost = souhrn práv a povinností, které mají rodiče s plnou způsobilostí k právním úkonům vůči svému nezletilému dítěti

7 Manželství se uzavírá svobodným souhlasným prohlášením muže a ženy. Toto prohlášení se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků: ➔ před matričním úřadem (občanský, civilní sňatek) anebo ➔ před orgánem církve (církevní sňatek)

8 Překážky vylučující uzavření manželství: 1. Bigamie – manželství nemůže být uzavřeno ženatým mužem nebo provdanou ženou 2. Příbuzenství – manželství nemůže být uzavřeno mezi sourozenci a mezi blízkými příbuznými 3. Duševní choroba – manželství lze uzavřít jedině na základě soudního povolení 4. Nezletilost – soud může ve výjimečném případě povolit manželství s osobou mladší osmnácti let, starší šestnácti let pak po sňatku neztratí zletilost, i kdyby manželství zaniklo

9 Podmínky pro uzavření manželství ✗ Snoubenci si vyberou, zda budou užívat společné příjmení jednoho z nich, svá dosavadní příjmení nebo příjmení obě, a prohlásí, které bude příjmením dětí. ✗ Snoubenci musí znát svůj zdravotní stav a musí prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující manželství (jiné manželství, příbuzenský vztah...). ✗ Snoubenci musí být starší osmnácti let.

10 Námět k diskusi Soud může ve výjimečném případě povolit manželství s osobou mladší osmnácti let, starší šestnácti let pak po sňatku neztratí zletilost, i kdyby manželství zaniklo. Může si tedy takový člověk udělat řidičský průkaz na auto o rok nebo dva dříve než vrstevníci? Pokuste se ověřit svůj názor na příslušných místech.

11 Zákon stanovuje podmínky a pravidla pro vznik řádného platného manželství. Pokud dojde k chybě, má to na charakter manželství významný vliv. Zásady: ● určit, zda manželství vůbec vzniklo (platně či neplatně), ● určit, zda nevzniklo. ● Pokud nebyly dány předpoklady pro vznik manželství, hovoříme o manželství zdánlivém. ● Toto „manželství“ však žádným manželstvím není a nemá žádné právní následky.

12 Manželství nevznikne ani v případě, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni násilím.

13 Zánik manželství - smrtí jednoho z manželů (nebo soudním prohlášením za mrtvého) - rozvodem (rozdílnost povah a zájmů, nevěra...) Při rozhodování o rozvodu soud přihlíží k zájmům nezletilých dětí.

14 Rozvod Než je manželství rozvedeno, musí být vyřešeny tyto záležitosti: 1.péče o nezletilé děti 2.majetkové vyrovnání Soud může, jedná-li se o manželství delší než jeden rok, souhlasí-li oba s rozvodem a mají-li vyřešené obě uvedené předchozí podmínky, rozvést manželství, aniž by museli manželé uvádět důvody a před soudem něco vysvětlovat.

15 Struktura rozvodů podle nezletilých dětí

16 Struktura rozvodů podle délky trvání manželství

17 Vliv rozvodu na dítě 1. Výhradní péče ● dítě může být svěřeno do výhradní péče matky ● nebo do výhradní péče otce ● Dítě je vždy postiženo tím nejzávažnějším důsledkem rozvodu ● --- ● ztrátou plnohodnotného vztahu s druhým z rodičů.

18 2. Standardní úprava styku otce s dětmi po rozvodu ● dítě a otec tráví společně jeden víkend za 14 dní

19 3. Střídavá péče = svěření dítěte v určitém přesně vymezeném časovém období do výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého rodiče. Soud vymezí práva a povinnosti obou rodičů v těchto střídajících se časových úsecích. Předpoklady pro střídavou péči: - přání dítěte žít s oběma rodiči a zájem obou rodičů o výchovu, jejich způsobilost - podobný přístup k výchově dítěte u obou rodičů. - blízkost bydlišť obou rodičů, aby dítě neměnilo školu a kamarády. Když rodiče nejsou schopni společně komunikovat, střídavá péče nebude fungovat a nedoporučuje se.

20 Nevýhody střídavé péče: pokud si rodiče založí nové rodiny a přibudou další sourozenci, děti mohou cítit nejistotu v tom, do které rodiny vlastně patří, postrádají jeden domov rodiče, kteří dříve nebyli zvyklí se o dítě starat prakticky (uvařit, vyprat, vyžehlit, věnovat mu svůj volný čas doprovodem na kroužky...) mohou na dítě přenášet stresové stavy

21 Práva těhotné ženy a neprovdané matky - už před porodem může matka soudně po pravděpodobném otci dítěte vyžadovat: a) výživné pro sebe po dobu dvou let b) úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem (těhotenské oblečení, obuv...) c) výživné pro dítě (výbavička, kočárek...) - po porodu by měla matka podat žalobu na určení otcovství (věci, finance, které poskytl otec před porodem se mohou odečíst), kdyby se ukázalo, že ten pravděpodobný není otcem, může žalovat matku a žádat navrácení všeho poskytnutého

22 Určování otcovství Když matka určí za otce dítěte někoho, kdo s tím nesouhlasí, určuje otcovství soud.

23 Existují tři právní domněnky: 1. Pokud se dítě narodí v manželství, zákon říká, že otcem je manžel. 2. Otcem dítěte je muž, který souhlasně s matkou se prohlásí za otce. 3. Otcem dítěte je ten muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době, od které od narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní, jestliže otcovství nevylučují závažné okolnosti.

24 Druh a družka = označení neformálního svazku mezi ženou a mužem nepotvrdili svůj vztah na radnici ani v kostele žili déle než rok ve společné domácnosti společně o domácnost pečovali nebo byli na sebe odkázáni výživou mohou po sobě dědit v případě, že zemřelý neměl děti (vztah zasahuje do několika odvětví práva, proto je definován občanským zákoníkem i trestním zákonem)

25 Registrované partnerství je institut, který upravuje soužití dvojic stejného pohlaví. * Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství - upravuje uzavírání partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu - dává gay a lesbickým párům právní jistotu v právním řádu České republiky

26 O p a k o v á n í 1.Jaké vztahy rodinné právo upravuje? 2.Co je rodičovská zodpovědnost? 3.Jaké jsou podmínky pro uzavření manželství? 4.Jaké jsou druhy sňatků? 5.Vysvětlete pojem zdánlivé manželství. 6.Jaké mohou být překážky vylučující uzavření manželství? 7.Jaké jsou způsoby zániku manželství? 8.Vysvětlete pojmy střídavá péče a výhradní péče. 9.Vysvětlete pojmy druh a družka. 10.Jaké právní vztahy upravuje registrované partnerství?

27 Zdroje: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1963/sb53-63.pdf http://www.alescenek.cz/data/produkty/linde_z_rodina_komentar_predpisy_8vyd.jpg http://www.ceskydomov.cz/uploads/199260962949f575e3107f7_-var-www-vhosts- ceskydomov-cz-httpdocs-uploads-temp-61982256549f575e30f0a3-svatba1-jpg.jpg http://zena.volny.cz/index.php?str=galerie&id=7434&id_img=10727 http://www.alescenek.cz/data/produkty/ac_jak_se_bude_jmenovat_vase_dite.jpg http://www.pozitivni-noviny.cz/test/gallery/Image/2009/01/rozvod.jpg http://www.asistentka.cz/files/rozvod_0.jpg http://www.iustin.cz/art.asp?art=38 http://www.profi-bazar.cz/image.php?idx=165833&mw=401&mh=308 http://media.novinky.cz/133/171339-top_foto1-ykrfa.jpg http://img.ella.centrum.cz/photos/2008/12/24/215-205237-dite-otec.jpg http://www.mineralfit.cz/rodina-clanek/stridava-pece-o-dite-115/ http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=289005 http://www.zenyprozeny.cz/data/img/obr-clanky/clanek-velky/dite-v-nemocnici.jpg http://mm.denik.cz/56/11/otec_dite_ilustrace_sip-300.jpg http://www.partnerstvi.cz/rp-uvod/ http://nd01.blog.cz/065/276/8fb678b890_2183514_o2.jpg http://www.autorevue.cz/Obrazky/2006/04duben/mkocianova/03.jpg


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-028. R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google