Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-18 Občanský zákoník – fyzické osoby Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-18 Občanský zákoník – fyzické osoby Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám -"— Transkript prezentace:

1 TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-18 Občanský zákoník – fyzické osoby Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky Autor: Ing. Bc. Ludmila Badurová

2 ANOTACE Prezentace obsahuje obecná ustanovení fyzických osob v občanském zákoníku. Prezentace podporuje odborné ekonomické vzdělávání žáků oboru Gastronomie a Kuchař – číšník.

3 OBČANSKÝ ZÁKONÍK Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Upravuje občanskoprávní vztahy, které přispívají k naplňování občanských práv a svobod. Dotýká se ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi osobami a státem.

4 OBČANSKÝ ZÁKONÍK - fyzické osoby Člověk má právní osobnost od narození až do smrti Každý člověk odpovídá za své jednání Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům.

5 Důkaz smrti Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem Nelze-li tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způsobem, prohlásí člověka za mrtvého i bez návrhu soud, pokud byl člověk účasten takové události, že se jeho smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá. Není-li známo, kde člověk zemřel, má se za to, že se tak stalo tam, kde bylo nalezeno jeho tělo Za místo, kde zemřel člověk prohlášený za mrtvého, platí to, kde naposledy pobýval živý.

6 Změna pohlaví Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry; manželství nebo registrované partnerství však zaniká.

7 Zletilost  Plně svéprávným se člověk stává zletilostí  Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku  Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství.

8 Nezletilí Každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

9 Závislá práce nezletilých Závislá práce mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána.

10 Opatrovník Je osoba, která spravuje záležitosti za osobu, která je nezpůsobilá právně jednat. Prohlášení má formu veřejné listiny opatřenou datem a potvrzenou dvěma svědky.

11 Omezení svéprávnosti Lze v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti Přihlíží se k rozsah i stupni neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření Omezit svéprávnost člověka může jen soud.

12 Nezvěstnost Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. Soud uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti. Prohlášení za nezvěstného se může stát na návrh osoby, která na tom má právní zájem, zejména manžela nebo jiné blízké osoby, spoluvlastníka, zaměstnavatele nebo korporace, na níž má tento člověk účast.

13 POUŽITÁ LITERATURA ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost 1. Praha: FORTUNA, 2005, 101. ISBN 80-7168-922-X AUTOR NEUVEDEN. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/o bcansky-zakonik/cast1h2d2.aspx


Stáhnout ppt "TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-18 Občanský zákoník – fyzické osoby Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám -"

Podobné prezentace


Reklamy Google