Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-U-1-027. R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-U-1-027. R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-U-1-027

2 R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová

3 Rodinné právo upravuje vztahy: ● mezi manželi ● mezi rodiči a dětmi ( manželskými i nemanželskými) ● mezi dalšími příbuznými ● při náhradní výchově dětí ● Smyslem rodinného práva je ochrana manželství, rodiny, rodičovství, mateřství a zájmů dětí. ● Hlavním pramenem je ZÁKON O RODINĚ.

4 ZÁKON O RODINĚ ze dne 4. prosince 1963 Je novelizován: 259/2008, 41/2009

5 ZÁKON O RODINĚ stanoví práva a povinnosti manželů: ● žít spolu, ● být si věrni, ● pomáhat si, ● vytvářet zdravé rodinné prostředí, ● dohodnout se o podstatných záležitostech... stanoví rodičovskou odpovědnost: ● právo na určení jména a příjmení dítěte, ● právo vychovávat a řídit jednání dítěte, ● zastupovat dítě v právních záležitostech, ● plnit vyživovací povinnost...

6 Manželství se uzavírá svobodným souhlasným prohlášením muže a ženy. Toto prohlášení se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků: ➔ před matričním úřadem (občanský, civilní sňatek) anebo ➔ před orgánem církve (církevní sňatek)

7 Překážky vylučující uzavření manželství: 1. Bigamie – manželství nemůže být uzavřeno ženatým mužem nebo provdanou ženou 2. Příbuzenství – manželství nemůže být uzavřeno mezi sourozenci a mezi blízkými příbuznými 3. Duševní choroba – manželství lze uzavřít jedině na základě soudního povolení 4. Nezletilost – soud může ve výjimečném případě povolit manželství s osobou mladší osmnácti let, starší šestnácti let pak po sňatku neztratí zletilost, i kdyby manželství zaniklo

8 Zánik manželství - smrtí jednoho z manželů (nebo soudním prohlášením za mrtvého) - rozvodem (rozdílnost povah a zájmů, nevěra...) Při rozhodování o rozvodu soud přihlíží k zájmům nezletilých dětí.

9 Struktura rozvodů podle nezletilých dětí

10 Vliv rozvodu na dítě 1. Výhradní péče ● dítě může být svěřeno do výhradní péče matky ● nebo do výhradní péče otce ● Dítě je vždy postiženo tím nejzávažnějším důsledkem rozvodu ● --- ● ztrátou plnohodnotného vztahu s druhým z rodičů.

11 2. Standardní úprava styku otce s dětmi po rozvodu ● dítě a otec tráví společně jeden víkend za 14 dní

12 3. Střídavá péče = svěření dítěte v určitém přesně vymezeném časovém období do výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého rodiče. Soud vymezí práva a povinnosti obou rodičů v těchto střídajících se časových úsecích. Předpoklady pro střídavou péči: - přání dítěte žít s oběma rodiči a zájem obou rodičů o výchovu, jejich způsobilost - podobný přístup k výchově dítěte u obou rodičů. - blízkost bydlišť obou rodičů, aby dítě neměnilo školu a kamarády. Když rodiče nejsou schopni společně komunikovat, střídavá péče nebude fungovat a nedoporučuje se.

13 Nevýhody střídavé péče: pokud si rodiče založí nové rodiny a přibudou další sourozenci, děti mohou cítit nejistotu v tom, do které rodiny vlastně patří, postrádají jeden domov rodiče, kteří dříve nebyli zvyklí se o dítě starat prakticky (uvařit, vyprat, vyžehlit, věnovat mu svůj volný čas doprovodem na kroužky...) mohou na dítě přenášet stresové stavy

14 Práva těhotné ženy a neprovdané matky - už před porodem může matka soudně po pravděpodobném otci dítěte vyžadovat: a) výživné pro sebe po dobu dvou let b) úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem (těhotenské oblečení, obuv...) c) výživné pro dítě (výbavička, kočárek...) - po porodu by měla matka podat žalobu na určení otcovství (věci, finance, které poskytl otec před porodem se mohou odečíst), kdyby se ukázalo, že ten pravděpodobný není otcem, může žalovat matku a žádat navrácení všeho poskytnutého

15 Určování otcovství Když matka určí za otce dítěte někoho, kdo s tím nesouhlasí, určuje otcovství soud.

16 Existují tři právní domněnky: 1. Pokud se dítě narodí v manželství, zákon říká, že otcem je manžel. 2. Otcem dítěte je muž, který souhlasně s matkou se prohlásí za otce. 3. Otcem dítěte je ten muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době, od které od narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní, jestliže otcovství nevylučují závažné okolnosti.

17 Registrované partnerství je institut, který upravuje soužití dvojic stejného pohlaví. * Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství - upravuje uzavírání partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu - dává gay a lesbickým párům právní jistotu v právním řádu České republiky

18 Zdroje: ceskydomov-cz-httpdocs-uploads-temp f575e30f0a3-svatba1-jpg.jpg


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-U-1-027. R o d i n n é p r á v o Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google