Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí ošetřovatelská péče. Domácí ošetřovatelskou péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich sociálním prostředí. Na základě doporučení: 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí ošetřovatelská péče. Domácí ošetřovatelskou péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich sociálním prostředí. Na základě doporučení: "— Transkript prezentace:

1 Domácí ošetřovatelská péče

2 Domácí ošetřovatelskou péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich sociálním prostředí. Na základě doporučení:  registrujícího praktického lékaře  registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost  ošetřujícího lékaře při hospitalizaci /(14 dní)

3 Domácí oš. péče je zaměřena na:  udržení a podporu zdraví  navrácení zdraví  rozvoj soběstačnosti  zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka  zajištění klidného umírání a smrti

4 Home care Můžete se setkat s více pojmy charakterizujícími domácí ošetřovatelskou péči: -domácí péče -home care -domácí ošetřovatelská péče -zdravotnická domácí péče -agentury domácí péče….vždy zjisti, co daná služba poskytuje, personální zajištění.

5 Cíl domácí oš. péče zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče v domácím prostředí klientů eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození pacientů

6 Zásady domácí oš. péče 1.Odbornost 2.Bezpečí 3.Úcta 4.Důvěra 5.Flexibilita

7 Cílová skupina klientů o osoby s akutním či chronickým onemocněním o dlouhodobě nemocní lidé o po úrazech o zdravotně postižení o v terminálním stadiu života

8 Činnosti domácí oš. péče prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran odběry biologického materiálu k vyšetření aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie) ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem

9 Činnosti oš. péče II. péče o osoby v terminálním stadiu komplexní ošetřovatelská péče u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob zaučení osob, eventuálně rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu RHB péče

10 Osoby nevhodné pro domácí oš. péči o osoby, které vyžadují činnost, kterou domácí ošetřovatelská péče neposkytuje o osoby, které ohrožují život svůj nebo život pracovníků o osoby, které trpí infekčním onemocněním, proti kterým nemá domácí ošetřovatelská péče opatření

11 Domácí oš. péče – charakteristika I. o zajišťována 24 hodin denně 7 dní v týdnu o podporuje sebepéči a samostatnost u klienta o individuální přístup, adresnost péče o poskytována v kruhu rodiny (rodinná soudržnost) o zlepšování psychického stavu klienta

12 Domácí oš. péče – charakteristika II. o indikována ošetřujícím lékařem o hrazena zdravotní pojišťovnou (indik. péče) o poskytována zdravotnickým personálem s platnou registrací o finančně méně nákladná než péče v nemocnici o při propuštění z hospitalizace může zajistit sociální pracovnice v nemocnici návaznost domácí ošetřovatelské péče

13 Možnosti zajištění oš. péče lékařem Při ukončení hospitalizace – zajistí soc. pracovnice v nemocnici nebo rodina, oš. lékař indikuje – platnost 14 dní, max. 3 hod/denně Při pobytu doma – po uplynutí 14 dnů od dimise a trvání potřeby oš. péče, doklad na péči vystavuje ošetřující praktický lékař

14 Rozpis návštěv Max. do 3 hodin denně (pojišťovna - klient) Max 3 návštěvy denně (pojišťovna - výjimku) Dle času u klienta: 60 minut, 45 minut, 30 minut, 15 minut K vybranému typu návštěvy doplní lékař úkony indikované u klienta Rozpis je možno měnit dle potřeb klienta, střídat jednotlivé typy návštěv

15 Rozdíl Pečovatelská služba  Úhrada péče?  Příspěvek na péči, klient  Vzdělání personálu?  Pracovník v sociál. Službách  Ministerstvo?  MPSV  Nejčastější úkony?  Hygiena, strava, domácnost.. Ošetřovatelská péče  Úhrada péče?  Zdravotní pojišťovna  Vzdělání personálu?  Zdravotnické vzdělání  Ministerstvo ?  Ministerstvo zdravotnictví  Nejčastější úkony?  Převazy, léky, injekce….

16 Domácí oš. péče v Chrudimi Centrum sociálních služeb a pomoci – zdravotnická péče Kirké Farní charita – CHOPS Obě organizace zároveň zajišťují půjčovnu kompenzačních pomůcek Hospic Chrudim – poskytuje terénní péči

17 Zdroje http://www.dop-hc.cz/sluzby/home-care/ http://www.ledax.cz/cz/page/66/o-domaci-osetrovatelske- peci.html http://www.ledax.cz/cz/page/66/o-domaci-osetrovatelske- peci.html http://www.agentura-zdislava.cz/cz/7-osetrovatelska- sluzba/12-co-je-to-domaci-osetrovatelska-pece.html http://www.agentura-zdislava.cz/cz/7-osetrovatelska- sluzba/12-co-je-to-domaci-osetrovatelska-pece.html http://www.domacipece.cz/co_dom_pece.html http://www.domaci-pece.info/system-domaci-pece- informace-pro-klienty- http://www.domaci-pece.info/system-domaci-pece- informace-pro-klienty- http://www.socialni-sluzby.cz/domaci-zdravotni-pece.php http://chrudim.charita.cz/projekty/chops/


Stáhnout ppt "Domácí ošetřovatelská péče. Domácí ošetřovatelskou péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich sociálním prostředí. Na základě doporučení: "

Podobné prezentace


Reklamy Google