Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika hodnocení výsledků vzdělávání v konkrétní škole Mgr.Jitka Topičová ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika hodnocení výsledků vzdělávání v konkrétní škole Mgr.Jitka Topičová ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov."— Transkript prezentace:

1 Problematika hodnocení výsledků vzdělávání v konkrétní škole Mgr.Jitka Topičová ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

2  Školská právnická osoba působící ve třech obcích Sadov, Otovice, Hájek (okr.Karlovy Vary)  Spojené zařízení mateřské a základní školy  Komunitní škola s inkluzívním vzděláváním žáků se SVP  Od r.2005 výuka podle ŠVP ZV „Naše cesta k úspěchu“

3 Proč hodnotit výsledky vzdělávání?  Zákon č. 561/2004 Sb.- školský zákon  RVP ZV  Mapování vývoje školy (1x za 3 roky)  Mapování vývoje žáka (3., 5., 7. a 9.ročník)

4 Jak hodnotit? Sumativní hodnocení žáka na vysvědčení Znalosti a studijní dovednosti -testy, zkoušení -referáty -domácí úkoly -informace nad rámec požadavků Aktivní práce a odpovědnost -vedení sešitů a portfólií -nošení pomůcek -aktivita ve výuce -příprava činností -účast na akcích pro veřejnost Postoje a chování žáka ve výuce -spolupráce -pomoc spolužákům a učiteli -nezesměšňování práce druhých -ochota vyhovět oprávněným požadavkům učitele -schopnost objektivně hodnotit vlastní práci

5 Potřebné nástroje  Srovnávací testy (ČJ, AJ, M, OSP)  Testování dovedností činnostního charakteru  Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy

6 Dostupnost a využitelnost nástrojů Nástroje doposud použité školou Srovnávací testy -CERMAT -SCIO -COMDI (neosvědčily se) Testování dovedností činnostního charakteru (KK) -kromě „papírové“ podoby nejsou žádné Dotazníkové šetření klimatu školy -SCIO „Mapa školy“ (osvědčilo se) -Kalibro pro MŠ (vyhovující)

7 Nevýhody současných srovnávacích testů-žáci se SVP  Ne vždy poskytují více času na vypracování  Ne vždy mají přizpůsobenu velikost písma a typ zadání (nestačí jen v ČJ)  Pravidla testování neumožňují použití pomůcek doporučených poradenským zařízením  Riziko „dvojího záporu“ v zadání (nebyli nehodnoceni)

8 Současná situace školy  Inkluzivní škola začleňuje:  Žáky se SVP  Žáky nadané nebo s akcelerovaným vývojem  Žáky „průměrné“  Přidaná hodnota v klimatu školy a v důrazu na činnostní rozvoj dovedností (KK) Celkový počet žáků ZŠ 225, z toho: 46 žáků se SVP -Žáci s tělesným handicapem -Žáci s kombinovaným handicapem (zrak. + těles.) -Žáci s LMP -Žáci se sluchovým handicapem -Žáci s SPU -Žáci s SPCH -PAS (autismus)

9 Rizika interpretace výsledků srovnávacích testů  Nezohledňují sociokulturní pozadí žáků školy  Nezohledňují inkluzívní vzdělávání žáků se SVP (zvýhodňují školy, které se těchto žáků „zbavují“)  Nezohledňují přidanou hodnotu školy

10 Výsledky „Mapy školy“ 2009

11 Využití výsledků testů a dotazníků Žáci a rodiče -žákovské portfólio -průběžné informace o vývoje žáka/školy -snazší rozhodování při volbě SŠ Škola -objektivnější pohled -podklad AE -tvorba strategického plánu rozvoje školy Zřizovatel -objektivnější pohled -ochota spolufinancovat testování -podklady pro jednání školské rady


Stáhnout ppt "Problematika hodnocení výsledků vzdělávání v konkrétní škole Mgr.Jitka Topičová ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google