Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Program Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

2 Hlavní informační zdroje http://www.copernicus.eu/ http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus GEO/Copernicus v České republice http://copernicus.gov.cz

3 Program Copernicus dříve GMES (Global Monitoring for Environment and Security) cíl programu – poskytování informací pro podporu rozhodování v rámci životního prostředí a bezpečnosti hlavní uživatelé – tvůrci politik a orgány veřejné správy Evropská komise – řízení programu Evropská kosmická agentura – provoz a vývoj vesmírné komponenty Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) – provoz vesmírné komponenty Evropská agentura pro životní prostředí – koordinace in-situ komponenty Implementace jednotlivých služeb: Evropská agentura pro životní prostředí – panevropská a lokální komponenta služby monitorování území Společné výzkumné středisko EK (JRC) – služba krizového řízení a globální komponenta služby monitorování území Evropské centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) – služby atmosféra a změna klimatu Mercator Ocean – monitorování mořského prostředí

4 Řízení programu v ČR gestorem programu v ČR je Ministerstvo životního prostředí, zajištění koordinace programů GEO a Copernicus v ČR má na starosti Národní sekretariát GEO/Copernicus, zřízený příkazem ministra životního prostředí, Hlavní úkoly Národního sekretariátu: Koordinace zajištění meziresortní koordinace, informování určených útvarů řádných členů NS, účast na vybraných mezinárodních akcích v rámci GEO a Copernicus, vypracovávání společných pozic pro oblasti GEO a Copernicus za ČR, Podpora uživatelů sledování využívání dat a aplikací pozorování Země v jednotlivých rezortech, podpora spolupráce českých subjektů v přístupu k datům a službám pozorování Země, sledování a vyhodnocování potřeb v ČR v souvislosti s využitím dat pozorování Země, organizování osvětových a propagačních akcí k GEO a Copernicus.

5 Řízení programu v ČR VýborDelegátAlternát Copernicus Committee Ing. Kateřina Nedbalová Ministerstvo životního prostředí Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy Copernicus User Forum Ing. Jana Bašistová, Ph.D. CENIA Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy Security Board Ing. Vladimír Petera Národní bezpečnostní úřad Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy Zastoupení ve výborech v EU Národní sekretariát GEO/Copernicus Řádný členOrganizace Mgr. Lukáš Pokorný tajemník Ministerstvo životního prostředí Ing. Kateřina Nedbalová Ministerstvo životního prostředí Ing. Ondřej ŠvábMinisterstvo dopravy Ing. Jana Bašistová, Ph.D. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Mgr. Jindřich ŠťástkaČeský hydrometeorologický ústav JUDr. Jan Buriánek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mimořádný členOrganizace Mgr. Kristýna Leimerová Česká kosmická kancelář Ing. Vladimír PeteraNárodní bezpečnostní úřad RNDr. Eva KubátováMinisterstvo vnitra Ing. Vilém VeselýMinisterstvo průmyslu a obchodu Ing. Roman VodnýMinisterstvo pro místní rozvoj Mgr. Tereza GimunováMinisterstvo zemědělství Ing. Petr DvořáčekZeměměřický úřad

6 Kosmická komponenta Služby Copernicus In-situ komponenta Družice Sentinel Přispěvatelské mise Pozemní segment Komponenty programu Copernicus

7 Kosmická komponenta Družice Sentinel NázevStartHlavní účel Sentinel 1 S1A – 3. 4. 2014 S1B – 25. 4. 2016 sledování pevniny a moří, zejména monitorování mořského ledu, oceánských vod, mořského pobřeží i polárních oblastí Sentinel 2 S1B – 23. 6. 2015 S2B – 2Q/2016 monitoring krajinného pokryvu, změn v území a využití ploch; mapování lesních porostů, obsahu chlorofylu a zdravotního stavu; vegetační indexy Sentinel 3 S3A – 16. 2. 2016 S3B – 2017 optická i radarová data středního rozlišení, monitoring a měření teploty pevniny a oceánů, mapování povrchu moří a mořského a pevninského ledu a radarovná měření pobřežních pásem a vnitrozemských vodních nádrží Sentinel 4 2018 na MTG-S geostacionární družice pro sledování složení atmosféry, monitoring stopových plynů, zejména O 3, NO 2, SO 2, HCHO a aerosolů Sentinel 5 S5A – 2020 na MetOp-SG S5B – 2027 na MetOp-SG zjišťování chemického složení atmosféry, podpora monitorování klimatu, monitoring O 3, NO 2, SO 2, HCHO a aerosolů Sentinel 5P S5P – 2016 zjišťování chemického složení atmosféry, podpora monitorování klimatu, monitoring O 3, NO 2, SO 2, HCHO a aerosolů

8 Kosmická komponenta Nová generace družic Sentinel od roku 2015 začala s EK s přípravou na vývoj nové generace družic Sentinel studie sběr uživatelských požadavků Smysl studie: vyjádření uživatelů ke stávajícím službám, požadavky na služby (co mají dodávat za informace, dostupnost služby, budoucí podoba…) EK hledá nový přístup ke službám  cíl: nárůst počtu uživatelů. vaše názory, návrhy, zpětnou vazbu a vstupy zasílejte na adresy: ondrej.svab@mdcr.czondrej.svab@mdcr.cz; jana.basistova@cenia.cz  předáme do EKjana.basistova@cenia.cz

9 Kosmická komponenta Nová generace družic Sentinel Harmonogram přípravy nové generace družic Sentinel 1Q/2017 – dokončení studie 6/2017 – odeslání výsledků ESA 3Q/2017 – proběhnou konzultace s ESA ohledně nových družic. 2017–2020 – technologický před-vývoj v ESA 2019 – ministerská rada ESA – program na přípravu nové generace od cca 2026 – starty družic nové generace

10 přibližně 30 existujících či plánovaných družicových misí: ESA a jejich členské státy, EUMETSAT, Evropské subjekty (např. soukromé společnosti), mezinárodní subjekty. poskytování dat z těchto misí je v souladu s pravidly třetích stran (tzn. z velké části nejsou volně přístupná všem jako data z družic Sentinel) Výčet misí: CALIPSO, Cosmo-SkyMed, CryoSat, Deimos-2, DMC-3, EarthExplorer, EnMAP, EnviSat, ERS-2, HiROS, Jason-2, Jason-3, MERLIN, Meteosat, MetOp, Meteosat Second Generation, Pléiades, PRISMA, PROBA-V, Radarsat-2, RapidEye, SARAL/Altika, SEOSAR/PAZ, SEOsat/Ingenio, SPOT-4, SPOT-5, TanDEM-X, TerraSAR-X, UK-DMC, UK- DMC-2, VENµS,... Kosmická komponenta Přispěvatelské mise

11 Služby Copernicus Základní služby (Core services) základní služby jsou poskytovány zdarma, každou službu koordinuje pověřená organizace pod dohledem Evropské komise, využívány především k vyhodnocování plnění evropských politik, Oblasti poskytování základních služeb: Navazující služby (Downstream services) specificky orientované služby, jejich podkladem budou Základní služby, vytvářené na základě uživatelské poptávky, budou řešit speciální zadání a budou hrazené zadavatelem.

12 Data dostupná v rámci programu Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

13 Data dostupná v rámci programu Družicové snímky Služby Copernicus Sentinel 1Sentinel 2 Sentinel 3 Sentinel 4 Sentinel 5 Datová politika programu Copernicus zaručuje přímý a otevřený přístup k datům a informacím programu

14 Přístup k datům Sentinels Scientific Data Hub přístup všech uživatelů k datům z družic Sentinel, pro stažení snímků stačí jednoduchá registrace, v současnosti jsou dostupná data z družic Sentinel 1 a Sentinel 2. Copernicus Space Component Data Access hlavním vstupním bodem do uživatelské zóny, komplexně shrnuje nabídku, přístup ke všem přispěvatelským misím a informuje i o stavu poskytování dat z těchto misí, pro přístup k přispěvatelským misím Copernicus jsou definovány kategorie uživatelů: účastníci projektů FP7 pro základní služby Copernicus, evropské instituce, veřejné instituce, mezinárodní a nevládní organizace, široká veřejnost. Collaborative Ground Segment účelem je zvýšení dostupnosti aktuálních dat z "živé části archivu", vyhrazené přímé spojení s centrálním archivem, pro každou členskou zemi je vyčleněno právě jedno připojení. Nyní v jednání jak bude fungovat International Access Hub účelem je zvýšení dostupnosti aktuálních dat z "živé části archivu", vyhrazené přímé spojení s centrálním archivem, přístup omezen na mezinárodní partnery, kteří mají uzavřenou dohodu s Evropskou komisí.

15 Úvod https://scihub.copernicus.eu Rozhraní Registrace Vyhledávání Výběr Detail Stažení Sentinels Scientific Data Hub

16 Data ke stažení – Sentinel 1 Družice Sentinel 1 Start3. dubna 2014 (S1A), 25. dubna 2016 (S1B) Dráhapolární slunečně synchronní (18:00 AN), inklinace 98,18°, výška 693 km Perioda jedna družice: 175 oběhů za 12 dní,obě družice: rovník 6 dní, Evropa a Kanada 1-3 dny Životnost7 let, palivo na 12 let Charakteristika senzoruC-Band SAR (Synthetic Aperture Radar) Typ datradarová Typ senzorujednofrekvenční Počet frekvenčních pásem1 (5404 MHz) Prostorové rozlišení5-40 m (v závislosti na módu), přesnost výškových měření až 3 mm Záběr senzoru20-400 km (v závislosti na módu) PolarizaceVV+VH, HH+HV Úhel pohledu20-45° Možnost programování Strip map mode (rozlišení 5 m; šíře 80 km), Interferometric mode (5x20 m; 250 km), Extra-wide mode (20x40 m; 400 km), Wave mode (5x5 m; 20x20 km)

17 Data ke stažení – Sentinel 1 Sentinel 1A – Střední Evropa 15. 5. 2016 Level 0 surová data Level 1 georeferencovaná data za využití referenčního elipsoidu Level 2 systematicky vytvářené produkty pro oblasi oceánů a moří – obsahující informace o rychlosti větru, vlnách a proudech

18 Data ke stažení – Sentinel 2 DružiceSentinel 2 Start23. června 2015 (S2A), 07/2016 (S2B) Dráha polární slunečně synchronní (10:30 DN), inklinace 98,5°, výška 786 km Perioda jedna družice: 10 dní; obě družice: rovník 5 dní, Evropa a Kanada 2-3 dny Životnost7 let, palivo na 12 let Charakteristika senzoruMSI (Multi Spectral Instrument) Typ datoptická Typ senzorumultispektrální Počet spektrálních pásem13 (443-2190 nm; 4 VIS, 6 NIR, 3 SWIR) Prostorové rozlišení10-60 m (v závislosti na spektrálním pásmu) Záběr senzoru290 km

19 Sentinel 2A – Drážďany 15. 12. 2015 Level 0 surová data Level 1B zářivost z vrchní vrstvy atmosféry v geometrii senzoru Level 1C odrazivost z vrchní vrstvy atmosféry, transformováno do kartografického zobrazení Level 2A odrazivost ze spodní vrstvy atmosféry zpracování na straně uživatele pomocí Sentinel 2 toolboxu Formát dat dlaždice 100 x 100 km zobrazení UTM/WGS84 formát SAFE (jednotlivé dlaždice JPEG 2000) metadata ve formátu INSPIRE Data ke stažení – Sentinel 2

20 Data ke stažení – služby Copernicus Základní služby (Core services) základní služby jsou poskytovány zdarma, každou službu koordinuje pověřená organizace pod dohledem Evropské komise, využívány především k vyhodnocování plnění evropských politik, Oblasti poskytování základních služeb:

21 Služba pro monitorování území http://land.copernicus.eu/ Globální komponenta bio-geofyzikální produkty o stavu a vývoji zemského povrchu v globálním měřítku monitorování vegetace, vody, a energie. Panevropská komponenta pan-evropská složka poskytuje informace o krajinném pokryvu a využití území Lokální komponenta zaměření na oblasti, které jsou náchylné na konkrétní environmentální problémy, poskytovat konkrétní a podrobnější informace, které doplňují informace získané prostřednictvím pan-evropské složky. In-situ data celoevropská referenční data

22 Globální složka po registraci data volně ke stažení Vegetace (PROBA-V, SPOT – 300m, 1 km) NDVI (Normalizovaný vegetační index) – indikátor „zelenosti“ biomasy LAI (Leaf Area Index) – kvantifikuje mocnost vegetačního pokryvu FAPAR (podíl absorbovaného fotosynteticky aktivního slunečního záření) FCover (podíl plochy pokryté zelenou vegetací) VPI (Vegetation Productivity Index) – kondice vegetace porovnáním historických řad NDVI VCI (Vegetation Condition Index) DMP (Dry Matter Productivity) – popisuje přírůstky biomasy Burnt Area – mapa spálených území Voda Vnitrozemské vodní plochy SWI (Soil Water Index) – půdní vlhkost v různých hloubkách (denní – půlroční syntézy) (MetOp – 50 km) Energie Albedo Povrchová teplota Podíl odraženého záření Služba pro monitorování území http://land.copernicus.eu/global

23 Služba pro monitorování území http://land.copernicus.eu/pan-european Pan-evropská složka po registraci data volně ke stažení CORINE Land Cover perioda 6 let měřítko 1:100 000 (mapovací jednotka 25 ha) 44 tříd krajinného pokryvu malá přesnost v lokálním měřítku pro potřeby srovnání regionů příliš generalizované High Resolution Layers prostorové rozlišení 20 a 100 m perioda 3 roky vrstvy o nepropustnost povrchu o hustota lesního porostu o lesní druh o trvalé vodní plochy o mokřady o travnaté porosty EU-DEM, EU-Hydro, Mapa osídlení HRL 2012 Zdroj: EEA CLC 2012 Zdroj: EEA http://geoportal.gov.cz

24 Služba pro monitorování území http://land.copernicus.eu/local Lokální složka Urban Atlas perioda 6 let měřítko 1:10 000 (mapovací jednotka 0,25 ha) 27 tříd krajinného pokryvu od r. 2012 vytvářena pro aglomerace s více než 50 tis. Obyvatel (dříve 100 tis. obyv.) Riparian zones (Břehové oblasti) měřítko 1:10 000 dostupná vrstva pro období 2010-2013 podpora naplňování dokumentů: o Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES o Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin o Evropská strategie biologické rozmanitosti do roku 2020 Natura 2000 krajinný pokryv pro převážně travnaté oblasti Natury 2000 bude se rozšiřovat http://geoportal.gov.cz Riparian zones Zdroj: EEA Urban Atlas 2012 Zdroj: EEA

25 Služba pro monitorování území http://land.copernicus.eu/in-situ In-situ složka LUCAS databáze referenční data pro validaci služeb Copernicus a družicových dat 1 km grid – fotky na 4 světové strany

26 Služba pro monitorování atmosféry http://atmosphere.copernicus.eu/ přístup k datů po registraci Hlavní tematické oblasti služby kvalita ovzduší a složení atmosféry, působení klimatu, ozonová vrstva a UV záření, sluneční záření, emise. v téměř reálném čase – analýzy pro čtyřdenní předpovědi, opakované analýzy kvality ovzduší nad Evropou emisní inventury, které slouží jako vstup do atmosférických modelů odhad čistých toků CO 2 a CH 4 u zemského povrchu monitorování a opakované vyhodnocování dat o skleníkových plynech a aerosolech využívání sluneční energie – přesné informace o slunečním záření na zemském povrchu Předpověď koncentrace CO 2 v Evropě

27 Služba krizového řízení Produkty služby: urgentní režim – pro činnosti krizového řízení bezprostředně po krizové události a podpůrný režim – pro dlouhodobou prevenci postižení katastrofou. Oprávnění aktivovat: pouze autorizovaní uživatelé, za ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru s jejich pomocí tak mohou učinit i přidružení uživatelé. Součástí jsou: EFAS - Evropský systém varování před povodněmi EFFIS - Evropský informační systém pro lesní požáry poskytuje data organizacím, které pomáhají při řešení přírodních i člověkem způsobených katastrof a humanitárních krizích, v provozu od dubna 2012, koordinována Společnym výzkumnym střediskem Evropské komise (JRC), http://emergency.copernicus.eu/

28 Služba krizového řízení http://emergency.copernicus.eu/ Zaplavené území jižního okraje Prahy při povodních v červnu 2013 Hotové mapy, pořízené v rámci aktivace služby k dispozici všechny dřívější aktivace služby Obsah map: družicová data analýza dat podkladová data dostupná z in-situ složky podkladová data dodaná při aktivaci služby

29 Copernicus služby v oblasti bezpečnosti Tři prioritní oblasti: ostraha hranic, námořní dohled, podpora opatření zahraniční politiky EU. Služba Copernicus pro oblast bezpečnosti ve fázi vývoj prostřednictvím pilotních projektů, přechod služby do ostrého provozu je plánován v průběhu roku 2016

30 Služba Copernicus pro změny klimatu Služba bude poskytovat přístup k: indikátorům klimatu nárůstu teploty stoupání mořské hladiny tání ledovců zvyšování teplot oceánů) indexům klimatu založené na záznamech teploty srážek sucha Produkty služby globální zpětné analýzy klimatických dat souhrnný systém regionálních zpětných analýz vytvoření systému pro zabezpečení kvality hlavních klimatologických proměnných, zpřístupnění naměřených a simulovaných dat o klimatu vytvoření souboru nástrojů pro vytváření klimatických indikátorů. Odchylka od globální průměrné teploty – únor 2016 http://climate.copernicus.eu/

31 Využití dat Copernicus pro hodnocení životního prostředí Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

32 Příroda a krajina Krajinný pokryv a využití krajiny Lokální složka Urban Atlas perioda 6 let měřítko 1:10 000 (mapovací jednotka 0,25 ha) 27 tříd krajinného pokryvu od r. 2012 vytvářena pro aglomerace s více než 50 tis. obyvatel (dříve 100 tis. obyv.) Riparian zones (Břehové oblasti) měřítko 1:10 000 dostupná vrstva pro období 2010 – 2013 podpora naplňování dokumentů: o vodní rámcová směrnice 2000/60/ES o směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin o Evropská strategie biologické rozmanitosti do roku 2020 CORINE Land Cover v budoucnu bude zpřesněno Riparian zones Zdroj: EEA Urban Atlas 2012 Zdroj: EEA

33 Příroda a krajina Povrchová těžba nerostů x Rekultivace určení rozsahu povrchové těžby na základě analýzy družicových snímků analýza rozsahu a stavu vegetace v oblasti rekultivace kontrola rozsahu vodních ploch a kvality vody v oblasti rekultivace Indikátory vývoj rozsahu, % změna povrchové těžby, změna využití krajiny v oblasti těžby indikátor Využití území, Těžba nerostných surovin (Zpráva o životním prostředí, SPŽP) Oblast povrchové těžby hnědého uhlí – Mostecko Sentinel 2, nepravé barvy, 23. 12. 2015 Zdroj: ESA

34 Příroda a krajina Biodiverzita Zachování funkcí krajiny identifikace přírodních liniových prvků (ochrana biodiverzity) přirozené bio-koridory fragmentace krajiny identifikace přírodních liniových prvků důležitých pro zachování ekosystémových služeb hodnocení kulturního charakteru krajiny Indikátory Fragmentace krajiny (Zpráva o životním prostředí, SPŽP, NAP adaptace), Ekologická stabilita krajiny, Retenční schopnost krajiny (SPŽP) Zemědělská krajina (Leczyca, Polsko) – identifikace liniových krajinných prvků

35 Vegetace Druhová skladba lesů družice Sentinel 2 (rozlišení 10 m) High Resolution Layers (rozlišení 20 m) Kombinace spektrálních pásem z družice Sentinel 2 pro analýzu vegetace (okolí Drážďan 23. 12. 2015) Služba Copernicus pro monitorování území High Resolution Layers – Lesní druh (2012) Zdroj: Národní geoportál INSPIRE geoportal.gov.cz

36 Vegetace Lesní hospodářství – kalamity požáry polomy Detekce holin z dat družice Landsat 5 Zdroj: ÚHUL

37 Vegetace Vývojové fáze vegetace výpočet vegetačních indexů zemědělství produkce biomasy fenologie Stres vegetace indikace zdravotního stavu sucho škůdci znečištění Zdroj: ESA Mapa vegetačních indexů v lednu a červenci 1992

38 Vegetace Identifikace různých typů vegetace funkce krajiny biodiverzita Indikátory liniová vegetace – meze, remízky, Fragmentace krajiny (Zpráva o životním prostředí, SPŽP, NAP adaptace), Ekologická stabilita krajiny, Retenční schopnost krajiny (SPŽP) Klasifikace lučních společenstev v Krkonoších (diplomová práce PřF UK)

39 Půda zdrojová data Sentinel 1 zpracovaná data Půdní vlhkost výsledná mapa Sezónní rozsah mokřadů Vlhkost půdy Monitoring mokřadů Využití rozsah říčních niv rozsah rašelinišť sezónní výkyvy vlhkosti půdy Radarová data za každého počasí den i noc rozlišení 5 x 20 m (Sentinel 1) Indikátory indikátor Využití území (Zpráva o životním prostředí, SPŽP), Retenční schopnost krajiny (SPŽP, NAP adaptace) Zdroj: ESA

40 Voda Základní úlohy rozsah vodních ploch kvalita vody eutrofizace obsah sedimentů průhledná hloubka rozpuštěné látky znečištění (ropné produkty) rozsah povodní

41 Voda Zdroj: ESA - Envisat Obsah chlorofylu Obsah rozpuštěných sedimentů Kvalita vody v jezeře Balaton v březnu 2012 prostorové rozlišení v ukázce 300 m – Envisat stejné možnosti Sentinel 3 (300 m) a Sentinel 2 (10 m) tvorba časových řad – vývoj ve vegetačním období, v koupací sezoně Indikátory indikátory Jakost vody – Kvalita koupacích vod (Zpráva o životním prostředí)

42 Voda Zdroj: GISAT s.r.o. Vymezení rozsahu povodní rozsah rozlivu při povodních detekce na základě radarových i optických dat prostorové rozlišení až 5 m (Sentinel 1, Radarsat, TerraSAR-X) Rozsah rozlivu vody na soutoku Vltavy a Labe v roce 2002 (Radarsat) Indikátory indikátory: plošný rozsah povodní, rozdíl skutečného rozsahu povodně od vymezených záplavových území 5, 20, 100-leté vody, od aktivní zóny záplavového území pro Q100, atd. indikátory NAP adaptace

43 Urbánní oblasti Rozsah zastavěného území CORINE Land Cover (aktualizace každých 6 let) Urban Atlas (aktualizace každých 6 let) High Resolution Layers (aktualizace každé 3 roky) –nepropustnost povrchu High Resolution Layers 2012 nepropustné povrchy Zdroj: EEA, CENIA Urban Atlas 2012 CORINE Land Cover 2012

44 Urbánní oblasti Městská zeleň mapována evropská města s více než 50 000 obyvateli velikost nejmenší mapovací jednotky 0,25 ha Indikátory vývoj plochy městské zeleně, % městské zeleně na celkové ploše města a její vývoj indikátory Zeleň v sídlech (SPŽP, NAP adaptace), Využití území (Zpráva o životním prostředí, SPŽP) Zdroj: EEA, CENIAUrban Atlas 2012

45 Urbánní oblasti Tepelný ostrov města teplota povrchu je jednou z klíčových charakteristik pro hodnocení zdravotního stavu ekosystémů a určování změn evapotranspirace určení povrchové teploty města a okolní krajiny vliv městské zeleně Družice Landsat 5-8 (60 m) Sentinel 3 (1 km) Centrum Prahy (2010) nasnímané termálním pásmem senzoru družice Landsat 5 Zdroj: DPZ v ochraně přírody, UK v Praze Zdroj: ESA Tepelný ostrov města (Paříž) nasnímaný družicí Envisat 29. 9. 2011

46 Klima a ovzduší Monitoring kvality ovzduší Troposféra O 3, O 2, NO 2, CO 2, SO 2,CH 4, BrO a aerosoly (včetně PM) Stratosféra O 3, O 2,, NO 2, NO 3, N 2 O, CO, CO 2, CH 4, H 2 O, a BrO Družice ERS-2 (GOME) 320x40 km Envisat (Sciamachy) 16x32 km Aura (OMI) 13x24 km MetOp-A (GOME-2) MetOp-B (GOME-2) 80x40 km Sentinel 5 – Precursor (TROPOMI) 7x7 km Sentinel 5 (UVN) 5−15 km Průměrná koncentrace NO 2 v období 01/2003 – 06/2004 – data z družice Envisat Indikátory kvalita ovzduší, imisní limity indikátor Kvalita ovzduší z hlediska lidského zdraví (Zpráva o životním prostředí, SPŽP)

47 Klima a ovzduší Monitoring kvality ovzduší ve městech sledování koncentrací znečišťujících látek (NO 2, SO 2, PM, skleníkové plyny) při doplnění družicových dat daty z měřicích stanic a atmosférických modelů lze sledovat v lokálním/regionálním měřítku v reálném čase Družice ERS-2 (GOME) 320x40 km Envisat (Sciamachy) 16x32 km Aura (OMI) 13x24 km MetOp-A (GOME-2) MetOp-B (GOME-2) 80x40 km Sentinel 5 – Precursor (TROPOMI) 7x7 km Sentinel 5 (UVN) 5−15 km Průměrné koncentrace NO 2 v Bruselu v roce 2007 Indikátory kvalita ovzduší v sídlech, indikátor Kvalita ovzduší z hlediska lidského zdraví (Zpráva o životním prostředí, SPŽP)

48 Děkuji za pozornost zbynek.stein@cenia.cz jana.basistova@cenia.cz copernicus@cenia.cz


Stáhnout ppt "Program Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google