Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzvy a místní řešení v oblasti poskytování služeb I. Tvrdá infrastruktura Autor prezentace Ústecký kraj Název akce| Umístění | Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzvy a místní řešení v oblasti poskytování služeb I. Tvrdá infrastruktura Autor prezentace Ústecký kraj Název akce| Umístění | Datum."— Transkript prezentace:

1 Výzvy a místní řešení v oblasti poskytování služeb I. Tvrdá infrastruktura Autor prezentace Ústecký kraj Název akce| Umístění | Datum

2 Struktuktura prezentace (a)výzvy (b)Doporučení pro akce (c)Dobrá praxe v: Doprava a mobilita Bydlení a veřejné budovy Voda/čištění odpadních vod

3 Význam místních řešení Místní řešení demografických změn jsou velmi důležité: mnoho základních služeb jsou poskytovány na místní / regionální úrovni regiony a osady mají velké možnosti ve adaptace proveditelné řešení více pravděpodobné, že bude nalezen s přístupem zdola nahoru lokální reakce mají vážné dopad na konkurenceschopnost této oblasti je, sociální soudržnost a kvalitu života

4 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita - výzvy Vyšší poptávka ze starší hromadné formy dopravy Rostoucí potřeba přístupné, pohodlné a cenově dostupné veřejné dopravy a infrastruktury Vyšší poptávka po komerční individuální dopravě a technologie asistované řízení motorových vozidel Změna cílů a časování Zvýšený význam bezpečnostních otázek Rostoucí potřeba po lékařských a speciálních podpůrných službách na letištích, nádražích Méně klientů  hospodářské obtíže pro poskytovatele v důsledku smršťování, segregace a marginalizace, zatímco údržba veřejné dopravy je velmi důležité v oblastech, kde služby a infrastruktura se snižují

5 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita - výzvy Veřejná doprava je veřejným statkem, často právně stanovena povinnost provozovat  navrhovaná řešení nelze považovat za alternativní, ale jako doplněk ke stávajícím službám Rozvoj dopravních příležitostí je důležité pro adaptaci na demografické změny, a může být také nástrojem ke zpomalení / vybalancování změny Zdroje potřebují a příležitosti pro úsporu nákladů se značně liší pro různé akce

6 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita - doporučení Zavedení veřejné dopravy poskytování na základě poptávky Sloučení soukromé a veřejné formy dopravy Kombinace nákladní dopravy a osobní dopravy Úvod / rozvoj bezbariérových zařízení Použití nízkokapacitních vozidel Úprava tras a jízdních řádů pro měnící se potřeby Vyhnout se nadbytečných zastávek, linek, zatáčky Zatraktivnění pro nové klienty Snížení norem, pružnější pravidla / pokyny Zatraktivnění veřejného a soukromého financovánínd private funding

7 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita - doporučení Flexibilní dopravní řešení, která splňují individuální požadavky Podpora další flexibilní formy dopravy Integrované dopravní plánování Tvorba přístup k veřejné dopravě povinnou kritéria pro plánování sociální infrastrukturu Převoditelnost osvědčených postupů v oblasti dopravy je srovnatelně vysoká

8 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita - Poskytování služeb Poptávka na bázi dobrovolnictví Obec Mobile v Klaus, Steyrling, Kniewas, Upper Rakousko Představený v roce 2002, flexibilní, na základě poptávky Zastávky integrovány do veřejného dopravního systému Provozují dobrovolní řidiči, Po-Pá od 6,00-19,00 Představený v EU projektu ARTS Náklady hrazeny prostřednictvím: členských poplatků, akcí, darů, prodaných jízdenek a dotací spolkové země Source of pictures: http://www.gemeinde-klaus.at/gemeinde/DorfmobilWeb/Startseite.htm, http://www.gemeinde-klaus.at/gemeinde/DorfmobilWeb/Bilder.htmhttp://www.gemeinde-klaus.at/gemeinde/DorfmobilWeb/Startseite.htm

9 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita – Flexibilní dopravní řešení CARLOS Mitfahrsystem v Burgdorf, Švýcarsko Spontánní systém osobních automobilů bez registrace, systém sdílení veřejné jízdy, který doplňuje vlak a autobus CARLOS pracuje více jak 10 let Zde můžete zadat svůj cíl na zastávce městské hromadné dopravy a koupit si jízdenku, pak řidič, který je ochoten vyzvednout, obdrží vstupenku CCTV systém je instalován na ochranu obou řidičů i cestujících Snížení nákladů je dosaženo Source of picture: http://www.carlos.ch/index_en.htmlhttp://www.carlos.ch/index_en.html

10 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita - Flexibilní dopravní řešení Stop dle Potřeby, okres Dahme-Spreewald, Brandenburg, Německo Požadavky zastávek byly zavedeny Zde cestující stiskne tlačítko, aby se ohlásil řidiče autobusu, které chcete použít autobus a řidič zahrne zastávku do jeho trasy Úspora nákladů a rozšíření nabídky dopravy je realizována. Source of picture: http://www.rvs-lds.de/rvs_service.html http://www.rvs-lds.de/rvs_service.html

11 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita – Kombinace nákladní a osobní dopravy KombiBus, Saale-Orla okres, Německo Sloučení osob a nákladní dopravy Může dodat odkudkoliv kamkoliv v jednom dni v rámci okresu Nákladní doprava přináší další příjmy pro poskytovatele, kompenzuje ztráty způsobené poklesem cestujících Nelogické a neekonomické paralelní dopravy jsou odstraněny Příležitost pro místní firmy uspořit jako levnější než u profesionálních balíkových službách

12 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita – Propagace další, flexibilní formy dopravy Bürgerbus Seefeld, Německo Aktivní od 1998 Cíle “zaplnit mezeru” v oficiálním jízdním řádě Funguje jako bus na zavolání ke zvýšení efektivity Source of picture: http://www.agenda-seefeld.de/node/36http://www.agenda-seefeld.de/node/36

13 Tvrdá infrastruktura Doprava a mobilita – Integrované dopravní plánování Nový Veřejný Koncept v Salzwedel, Saxony- Anhalt, Německo Systém veřejné dopravy ve zmenšujícím prostoru byla reformována, včetně nových, více efektivních sítí tras včetně turistických tras, možnosti pro bezplatnou přepravu kol, flexibilní systém jízdného Úspora náklad a zvýšení počtu cestujících je realizováno Source of picture: http://www.pvgs-salzwedel.de/netzkarte/http://www.pvgs-salzwedel.de/netzkarte/

14 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy -výzvy Smršťování vede k volným místům, což má za důsledek: Klesající hodnota budovy Bezpečnostní problémy Image problemy  další důsledek dopadu na hodnotu budovy Stárnutí mění se potřeby: Pokud jde o bydlení Pokud jde o typ a umístění služeb, infrastuktury a veřejných prosor  představuje výzvu pro územní rozvoj

15 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy - doporučení Přeorientování se z nové výstavby na rekonstrukce stávajících budov Přizpůsobení budov pro potřeby obyvatel Vacancy management, including: Změna funkce Snižování Demolice Rozšíření residenčního trhu Zlepšení energetické účinnosti Vývoj zařízení pro komunitní péčí

16 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy - doporučení Změna v přístupu územního plánování – kvalitativní pokles Městské oblasti Orientace na vývoj brownfieldů na místo zelená pole Vývoj kompaktní stukruty osídlení Revitalizace městkých (vnitřní) center Tvarování územní struktury potřebám starších osob, dětem a rodinám Venkovské oblasti Prostorové přeskupení infrastruktury a služeb, včetně Prostorová koncentrace Prostorové rozložení silně ve spolupráci s komunitami Koncentrace / distribuce: v závislosti na struktuře osídlení, fyzické geografie a dopravní spojení

17 Nákladově efektivní, inovativní řešení pro údržbu Veřejných budov, Vejprtsko, Ústecký kraj, Česká Republika Volná místa, včetně bývalé nemocnice, školky, nákupního centra, továrny, bydlení Akce je zaměřena na obce ve vlastnictví zařízení, jehož cílem je: identifikace budov nejnákladnějších k údržbě - energetické audity pro 3 budovy, rozvíjení nápadů pro snížení nákladů Identifikace relevantních nových funkcí - Obchodní centrum, zdravotnického zařízení, sociální bydlení Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– změna funkce, zlepšení energetické účinnosti

18 Osad Bussana Vecchia, Itálie Úplně opuštěná od konce XIX století, znovu osídlena od 1950, v podstatě umělci Územní řízení v Litzendorf, Německo Rozvojový plán Litzendorf odráží volná místa a brownfieldy ve městě, a přímý marketingový proces byl zahájen. Výsledkem je, že od roku 2007 již 20 pozemků bylo prodáno Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– Správa budov

19 Inovativní nástroje pro správu předimenzované veřejné infrastruktury v Mariboru, Slovinsko využití několika nástrojů snižování nákladů na stejném pilotní oblasti, aby bylo možné posílit synergii, porozumění, udržitelnost snížení nákladů v krátkém a dlouhém období Intenzifikace (vývojem podkroví budov), a případné změny v užívání veřejné domy jsou hlavními nástroji pro Snížení nákladů na údržbu Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– Správa budov, úsprora energií

20 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy – Správa budov, vývoj kompaktní struktury osídlení Katastr nemovitostí Remptendorf, Saale-Orla okres, Německo Katastr volné GIS, propojení registračních údajů tuzemce a katastrální údaje Uživatelé mohou vidět současný vývoj a plánovat další kroky do budoucna v souladu s  Místní aktéři, politici mohou zaměřit své aktivity na města namísto předměstí

21 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– Správa budov, demolice Snížení veřejného bytového fondu, v Německu V rámci oblasti výzkumu ExWoSt "Stadtumbau West", výzkumné a pilotní projekty v oblasti městské restrukturalizace, několik strategií bylo zkoušeno a používáno v sedmi pilotních regionech Hlavní cíl: snižování veřejnosti bytového fondu a přizpůsobení veřejné infrastruktury na demografický a hospodářský vývoj Jednou ze strategií byla demolice nepotřebných státních bytů, doprovázené vytvářením zeleně udržet a / nebo přilákat nové obyvatele

22 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– Funkční změna, přizpůsobení potřebám, vývoj kompaktní struktury osídlení Revitalizace městského centra, Güstrow Opuštěný areál přeměněn na čtvrtiny pro seniory, vč. Apartmány, budování komunity, servisní zázemí Krátké vzdálenosti  vyšší mobilita, autonomní životní styl Úspora nákladů: prodlužuje autonomní a aktivní životní styl, možnost snížit infrastrukturu a služby jinde

23 Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– Funkční změna, přizpůsobení potřebám, vývoj kompaktní struktury osídlení Integrovaný a efektivní plánování infrastruktury ve venkovských oblastech, Lommatzsch a okolní obce / Sasko, Německo Cíl: restrukturalizovat stávající infrastruktury prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými komunitami Realizované pojmy patří: pořádání semi-centrální zařízení pro zásobování vodou a čištění odpadních vod; Založení dceřiné lékařské praxe v okolních obcích, které pracují společně s centrální praxí v hlavním městě

24 Source of picture: http://www.heimverzeichnis.de/media/res_01/3393.jpg Source of pictures: http://www.heimverzeichnis.de/media/res_01/3393.jpg,http://www.heimverzeichnis.de/media/res_01/3393.jpg http://www.staedtebaufoerderung.info/nn_941112/StBauF/DE/StadtumbauOst/Praxis/Massnahmen/Guestrow/Guestrow__node.html?__nnn=true Tvrdá infrastruktura Bydlení a veřejné budovy– Funkční změna, přizpůsobení potřebám, vývoj kompaktní struktury osídlení

25 Tvrdá infrastruktura Voda/čištění odpadních vod - Výzvy Vysoké náklady na obyvatele, pokud klientela se snižuje Potenciální technické problémy kvůli menším zákazníkům Vysoká poptávka zdroj pro změnu technické infrastruktury - ale nutnost opatření, která mají zajistit dlouhodobou funkčnost

26 Tvrdá infrastruktura Voda/čištění odpadních vod - doporučení Snížené, obnovený, reorganizoval zařízení a infrastruktury Vývoj decentralizovaných nebo semi-centralizovaných systémech V některých případech, centralizace je dobrým řešením Spolupráce poskytovatelů a decentralizovaných sítí v oblasti řízení a poskytování služeb Vytvoření nových zdrojů příjmů Zavedení flexibilních technických řešení Zavedení efektivního řízení Vývoj efektivnější zásobování energií

27 Tvrdá infrastruktura Voda/čištění odpadních vod – více efektivní zásobování energiemi Efektivní čištění vod, Bad Ems/Rhineland-Palatine, Německo Cílem projektu je vyšší účinnost čistíren odpadních vod výměnou čerpadla, optimalizace čistírenských kalů

28 EuWak – Zemní plyn a vodík vyrobený v čistírnách, Bottrop, North Rhine-Westphalia, Německo Fermentace se se používá k vyrobeného přirozeným má i vodík Přírodní se týká tepla a elektřiny poptávku rostliny Části kvašení se je převeden na zemní plyn, který bude dodávat vozového parku rostliny Zbytek se přemění na vodík, předána sousední školy a plaveckého bazénu k výrobě elektřiny a tepla Source of picture: https://www.kfw- entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Sektoren/Wasser/Veranstaltungen/00_03_Schroeder_Pr%C3%A4sentation_Infrastructure_Conference.pdf Tvrdá infrastruktura Voda/čištění odpadních vod– Nové zdroje příjmů, flexibilní technická řešení, efektivnější dodávky energie

29 Dotazy a připomínky


Stáhnout ppt "Výzvy a místní řešení v oblasti poskytování služeb I. Tvrdá infrastruktura Autor prezentace Ústecký kraj Název akce| Umístění | Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google