Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Telematika ve veřejné osobní dopravě INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Telematika ve veřejné osobní dopravě INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů."— Transkript prezentace:

1 Telematika ve veřejné osobní dopravě INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů

2 Telematika ve veřejné osobní dopravě Část I.  Informační systémy pro veřejnou dopravu – Představení Představení projektu INTESPOJ– Propagace standardizace Současná situace – návrh řešení, pilotní testování Benefity Organizační zajištění

3 Telematika ve veřejné osobní dopravě Projekt VaV INTESPOJ Projekt je financován Ministerstvem dopravy a měl by nastavit minimální cestu, jak ve střednědobé budoucnosti dosáhnout plně funkčního celonárodního systému pro ČR, pomocí návrhů standardů informačních systémů v reálném čase.

4 Telematika ve veřejné osobní dopravě Kvalita služeb Akce Cena Před zavedením standarduPo zavedení standardu Kvalita služeb Cena Akce: Vliv na cenu systému a kvalitu služeb bez a se standardem

5 Telematika ve veřejné osobní dopravě  Současný stav: Odlišné informační systémy Široké spektrum dodavatelů – rozdílná řešení Rozdílné technologie Téma : Zdůvodnění potřebnosti Cílem standardu je stanovení minimálních požadavků, které umožní plynulou interoperabilitu již stávajících systémů s novými budovanými systémy. Proces standardizace informačních systémů nelze slučovat se standardizací odbavovacích systémů.  Certifikace

6 Telematika ve veřejné osobní dopravě  Potřeba vytvoření národní strategie v oblasti informačních systémů v ČR Není cílem standardizovat technologie, ale strukturu cesty a hierarchii dopravních informací Strategii sestavit ve 3 základních úrovních -Pro Stát -Pro dopravce a systémové operátory -Pro místní orgány – Krajské úřady Téma : Zdůvodnění potřebnosti

7 Telematika ve veřejné osobní dopravě Časová posloupnost CIS IDOS JSDV ČR Standard Standard je nástroj pro rozvoj platformy SW platforma 2001

8 Telematika ve veřejné osobní dopravě Návrh řešení – Reakce 1  Standardy v oblasti informačních systémů Přínos pro jednotlivé skupiny: Organizátoři IDS Systémoví operátoři Veřejná správa Dopravci  Funkčním omezením Neochota sdílet data a) důvod důvěrný b) důvod obchodní

9 Telematika ve veřejné osobní dopravě  Normativní část ( specifikace)+normativní přílohy  Informativní (vysvětlení normativní části)  Normativní část 1.Vysvětlení návrhu standardu 2.Shrnutí referenčního datového modelu 3.Definice termínů, názvosloví, číslování 4. Technické požadavky – lokalizace zastávek 5. Specifikace funkcí systému Návrh struktury standardu – normativní část

10 Telematika ve veřejné osobní dopravě Návrh struktury standardu –– Informativní část Datový slovník Datová struktura: diagramy Textové vysvětlivky Normativní část Informativní přílohy Potřeba vytvoření názvosloví

11 Telematika ve veřejné osobní dopravě Moduly standardu IDOSMonitorování přípojů Monitorace vozidel Zastávkový servisProvozní jízdní řád Standard: CIS + normativní část standardu + informativní část standardu SW - platforma Webová podpora Informační servis

12 Telematika ve veřejné osobní dopravě Návrh architektury

13 Telematika ve veřejné osobní dopravě Architektura Architektura vozidlových systémů

14 Telematika ve veřejné osobní dopravě Téma: Charakteristika benefitů – Akce: Standard zlepší vlastnosti informačního systému ve veřejné dopravě a možnosti efektivního managementu: Interoperabilita – nastavený standard umožní interoperabilitu mezi jednotlivými systémy operátorů veřejné dopravy. (a)představí modulární sadu kompatibilních služeb pro informací o poloze vozidel v reálném čase (b)představí běžné architektury pro výměnu dat; (c) užívá běžné datové formáty a schémata pro výměnu dat mezi středisky; (d) představí koncepční možnosti pro efektivní management VD

15 Telematika ve veřejné osobní dopravě Akce: Zlepšení řízení veřejné dopravy – Standard pomůže k lepšímu řízení flotily vozidel: Téma: Charakteristika benefitů (a)umožní přesnou monitoraci lokálních vozidel i vozidel mezi jednotlivými kraji; (b)zisk dat, které mohou být využita pro zlepšení výkonu služeb, např. odchylky od pevných jízdních řádů; (c)umožní distribuci změny jízdních řádů a jiných zpráv v reálném čase.

16 Telematika ve veřejné osobní dopravě Akce: Diseminace informací v reálném čase konečným uživatelům: Téma: Charakteristika benefitů (a)umožňuje shromažďovat a vyměňovat data v reálném čase mezi přidruženými systémy; (b)poskytuje standardizované, jasně definované rozhraní, které mohou být užívána k distribuci dat pomocí široké škále komunikačních kanálů (c)možnost poskytování informací v porovnání s individuální osobní dopravou

17 Telematika ve veřejné osobní dopravě AKCE: Přidružené systémy, které jsou v interakci s informačním systémem Zdroj informací o pevných jízdních řádech a další konfigurační údaje Světelné signalizační zařízení na křižovatkách prefence vozidel MHD Městské řídící středisko Propojení s jinými informačními systémy (jiné města, kraje atd.) Technologické komponenty

18 Telematika ve veřejné osobní dopravě Financování  Akční plán mobility Cílem je usnadnit interoperabilitu informačních systému ve veřejné dopravě, a podporovat inovace a zároveň hospodářskou soutěž na trhu dodávek Podporu pilotním projektům v oblasti městské mobility může nabídnout program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (IKT). FP 8 CIVITAS, INTEREG IV, ESF

19 Telematika ve veřejné osobní dopravě DĚKUJI ZA POZORNOST!!! Ing. Zuzana Švédová Mgr. Marek Ščerba Ing. Tomáš Chlebničan


Stáhnout ppt "Telematika ve veřejné osobní dopravě INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů."

Podobné prezentace


Reklamy Google