Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:4 - PTCH látek nezbytné pro hodnocení rizik

2 © IHAS 2011 Prezence účastníků a organizační záležitosti Formální představení projektu, financování a MSK Představení zpracovatele IHAS, tým odborníků Představení účastníků Cíl školení, co se naučíte, co budete umět Kdo je kdo a co tady děláme? Úvodem

3 © IHAS 2011 1. PTCH  je vlastnost látky vyjádřena měřitelnou hodnotou nebo ustanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související Požárně technická charakteristika (PTCH)

4 © IHAS 2011 I.V průmyslu je používán stále větší sortiment látek a jsou zaváděny nové výrobní procesy nebo přepravní a skladovací systémy, u kterých, pokud nejsou respektována příslušná bezpečnostní kritéria, existuje vyšší riziko a tím větší rozsah havárie než u klasických výrobních a manipulačních způsobů. II.Chemický průmysl vyrábí a expeduje každým dnem značné množství chemických látek a přípravků, které se staly součástí našeho života a představují pro člověka závažná rizika. Mohou zapříčinit vznik požáru a výbuchu. III.Chceme-li úspěšně předcházet únikům nebezpečných látek, požárů i výbuchům v průmyslových výrobách, tzn. odpovídajícím způsobem identifikovat nebezpečí a vyhodnotit riziko, musíme v prvé řadě znát vlastnosti a charakteristiky látek, které tyto havárie mohou způsobit. 1 Úvod do problematiky

5 © IHAS 2011 2. Blok Rozdělení látek podle skupenství

6 © IHAS 2011 2 Rozdělení látek podle skupenství Hořlavé látky dělíme podle skupenství TuhéKapalnéPlynné

7 © IHAS 2011 5.1 Příklady z praxe - mylné interpretace hodnot 5. Blok - Příklady z praxe

8 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:7 - Metoda HAZOP

9 © IHAS 2011 1.1. Vznik metody a obecné informace 1.2. Popis metody 1.3. Příklad Teoretické základy a na co je to všechno dobré? 1. Blok | HAZOP

10 © IHAS 2011 Informace potřebné k provedení analýzy Charakteristiky analyzovaného procesu Zkušenosti s prováděním procesu Náklady na analýzu Hazop - patří mezi metody deterministické, které jsou určeny k identifikaci rizika. 1.1 Vznik metody a obecné informace

11 © IHAS 2011 Při této studii provádí posouzení technologie tým odborníků. Složení týmu se definuje dle konkrétní technologie, její složitosti, velikosti, složitosti probíhajících procesů apod. 1.1 Vznik metody a obecné informace Složení týmu - například: Strojní inženýr Chemický inženýr Provozní chemik Vedoucí výroby Hlavní inženýr projektu Vedoucí týmu a zpracovatel analýzy

12 © IHAS 2011 Příklady klíčových slov: NO, NOT, MORE, LESS AS WELL AS, PART OF REVERSE 1.2 Popis metody - klíčová slova

13 © IHAS 2011 Příklad ilustruje analýzu potrubí pro přívod uhlovodíku ze skladovací nádrže do provozní nádrže 1.3 Příklad

14 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:8 - SIL analýza

15 © IHAS 2011 1.1. Vznik metody a obecné informace 1.2. Popis metody - jednotlivé normy pro SIL Teoretické základy a na co je to všechno dobré? 1. Blok | HAZOP

16 © IHAS 2011 Úkol analýzy SIL Problémy s použitím metody SIL Výhody pro manažery Certifikace k SIL analýze SIL - určité riziko je srovnáváno s tolerovatelným cílovým rizikem 1.1 Vznik metody a obecné informace

17 © IHAS 2011 ČSN EN 61508 - 1 ed. 2 Pro stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti používá metody založené na riziku Stanovuje číselné hodnoty cílové míry poruch Stanovuje dolní mez pro cílové míry poruch 1.2 Popis metody

18 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:11 - Modelové hodnocení rizik pro BPS

19 © IHAS 2011 1.Blok Nová BPS ve stádiu projektu Odborný posudek Protokol o určení vnějších vlivů

20 © IHAS 2011 Nová BPS ve stadiu projektu Hodnocení rizik Odborný posudek Protokol o určení vnějších vlivů DOPV Inspekce zařízení Výchozí revize elektro, LPS Hodnocení rizik zařízení Nová BPS po dokončení HAZOP SIL HAZOP SIL Revize LPS - zemnič

21 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:12 - Nástroje pro snižování rizik

22 © IHAS 2011 1.1 Nebezpečné výbušné atmosféry 1.1 Zařazování nebezpečných prostorů 1.2 Zóny 1.3 Rozsah ochranných opatření 1. Blok | Nebezpečné výbušné atmosféry

23 © IHAS 2011 Pokud není možné zabránit vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, musí být vyloučeno její vznícení. Toho může být dosaženo pomocí ochranných opatření, která vyloučí nebo sníží pravděpodobnost zdrojů iniciace. Pro stanovení účinných opatření je nutno znát různé typy zdrojů vznícení a způsob jak fungují. Pravděpodobnost, že nebezpečná výbušná atmosféra a zdroj iniciace vzniknou současně se musí ohodnotit a podle toho se stanoví požadovaný rozsah opatření. Tento požadavek se plní na základě systému zařazování do zón, ze kterého se odvozují požadovaná opatření. 1.1 Nebezpečné výbušné atmosféry

24 © IHAS 2011 Nebezpečné prostory jsou místa, ve kterých může vznikat výbušná atmosféra Takovéto množství se nazývá nebezpečnou výbušnou atmosférou. Pro hodnocení rozsahu ochranných opatření musí být veškeré nebezpečné prostory zařazeny do zón podle pravděpodobnosti vzniku nebezpečné atmosféry. 1.1 Zařazování nebezpečných prostorů do zón

25 © IHAS 2011 2. Blok Typy zdrojů iniciace

26 © IHAS 2011 2 Zdroje iniciace | Nejčastější příklady Horký povrch Otevřený oheň Mechanická jiskra Elektrická jiskra Elektrostatická jiskra Typy zdrojů vznícení a způsob jak fungují

27 © IHAS 2011 4.1. Provedení 4.2. Klasifikace zařízení 4.3. Krytí zařízení 4.4. Značení zařízení 4. Blok | Elektrická zařízení

28 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:13 - Detekční technika jako nástroj pro snižování rizik

29 © IHAS 2011 1.1. Technické prostředky, rozdělení 1.2. Principy činnosti, výhody a omezení 1.3. Příklady průmyslových provedení Technické prostředky pro detekci plynů 1. Blok | Analyzátory plynu

30 © IHAS 2011 1.1. Rozdělení  Signalizátory  zařízení s výstražnou signalizací  orientační údaj o koncentraci plynu (přesnost 10 - 20 %)  Snímače  měření koncentrací a převod na el. signál nebo hodnotu  přesnost měření 3 - 5 %  Analyzátory  pro řízení technologických procesů  vysoká přesnost a stabilita údaje (1 %)  zvýšené nároky na úpravu vzorku

31 © IHAS 2011 2.1. Rozdělení dle topologie systému 2.2. Pravidla pro umisťování snímačů 2.3. Ovlivňující faktory 2.4. Příklady průmyslových provedení Technické prostředky pro detekci plynů 2. Blok | Monitorovací systémy

32 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:14 - Požadavky na elektrická zařízení BPS

33 © IHAS 2011 Legislativa  94/9/EC - ATEX 100a  v České republice Nařízení vlády č. 23/2003 sb.  Zákon č. 22/1997 Sb.  ČSN EN 60079-14 ed.3, ČSN EN 60079-0 ed.3  ČSN EN 60079-7 ed.2, ČSN EN 60079-1 ed.2, ČSN EN 60079-2 ed.2, ČSN EN 60079-11, ČSN EN 60079-6, ČSN EN 60079-5, ČSN EN 60079- 18 ed.2, ČSN EN 60079-15 ed.3, ČSN EN 60079-28, ČSN EN 61241-1, ČSN EN 61241-4, ČSN EN 61241-11, ČSN EN 61241-18

34 © IHAS 2011 NV č. 23/2003 Sb.  Cílem je zajistit jakési minimální podmínky pro úroveň bezpečnosti výrobků do prostředí s nebezpečím výbuchu  Jsou zde definovány povinnosti pro výrobce a dodavatele těchto výrobků  Ti musí zajistit procedury pro uvedení výrobků na trh, ES prohlášení o shodě  Rozdělení výrobků do kategorií Nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

35 © IHAS 2011 Zákon č. 22/1997 Sb.  Upravuje způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek, životní prostředí  Práva a povinnosti osob, které dodávají na trh tyto výrobky  Práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním norem a státním zkušebnictvím  Způsob informační povinnosti pro technické požadavky vyplývající z mez. smluv či požadavků práva ES.  Upravuje akreditaci subjektů posuzování shody Zákon č. 22/1997 Sb.

36 © IHAS 2011 Zařízení Požadavky na zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu Uvedená do provozu před 30.6.2003→nutnost revize zařízení Uvedená do provozu po 30.6.2003→musí být vybaveno ES prohlášením o shodě dle 94/9/EC

37 © IHAS 2011 ČSN EN 60079-14 ed.3  Rozsah platnosti normy jsou normální podmínky, či téměř normální podmínky  Platí pro:  el. zařízení stabilní, přemístitelná, přenosná, ruční, trvalé či dočasné instalace  Neplatí pro:  el. Instalace v dolech s výskytem důlního plynu, výbušniny a prach z výbušnin, pyroforické látky, v místnostech pro lékařské účely, v prostorech, kde se vytvářejí hybridní směsi Výbušné atmosféry Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

38 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:15 - Požadavky na neelektrická zařízení BPS

39 © IHAS 2011 NV č. 23/2003 Sb.  Cílem je zajistit jakési minimální podmínky pro úroveň bezpečnosti výrobků do prostředí s nebezpečím výbuchu  Jsou zde definovány povinnosti pro výrobce a dodavatele těchto výrobků  Ti musí zajistit procedury pro uvedení výrobků na trh, ES prohlášení o shodě  Rozdělení výrobků do kategorií Nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

40 © IHAS 2011 Zákon č. 22/1997 Sb.  Upravuje způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek, životní prostředí  Práva a povinnosti osob, které dodávají na trh tyto výrobky  Práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním norem a státním zkušebnictvím  Způsob informační povinnosti pro technické požadavky vyplývající z mez. smluv či požadavků práva ES.  Upravuje akreditaci subjektů posuzování shody Zákon č. 22/1997 Sb.

41 © IHAS 2011 Zařízení Požadavky na zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu Uvedená do provozu před 30.6.2003→nutnost revize zařízení Uvedená do provozu po 30.6.2003→musí být vybaveno ES prohlášením o shodě dle 94/9/EC

42 © IHAS 2011  Zařízení  Neelektrické zařízení  Normální provoz  Maximální povrchová teplota Termíny a definice

43 © IHAS 2011  Všeobecné požadavky  Musí splňovat požadavky norem  Všechny provozní podmínky pro zařízení musí být specifikovány výrobcem  Postup pro hodnocení nebezpečí vznícení  Základní analýza  Hodnocení zařízení skupiny I  Hodnocení zařízení skupiny II Hodnocení nebezpečí vznícení

44 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:16 - Požadavky na požární zabezpečení BPS

45 © IHAS 2011 Legislativa: Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 1 Úvod do problematiky

46 © IHAS 2011 Požárně bezpečnostní řešení Při zpracování se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí Podklady obsahují: a)návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby b)řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění hasební látky c)předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 3 Požárně bezpečnostní řešení

47 © IHAS 2011 Požárně bezpečnostní řešení d)stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků, e)zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti, f)zhodnocení navržených stavebních hmot g)zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, 3 Požárně bezpečnostní řešení

48 © IHAS 2011 Požárně bezpečnostní řešení h)stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům, i)určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku, 3 Požárně bezpečnostní řešení

49 © IHAS 2011 Požárně bezpečnostní řešení j)vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, k)stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, l)zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti, 3 Požárně bezpečnostní řešení

50 © IHAS 2011 Požárně bezpečnostní řešení m)stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, n)posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje 1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb, 2. vymezení chráněných prostor, 3 Požárně bezpečnostní řešení

51 © IHAS 2011 Diskuse Otázky a odpovědi


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google