Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory –Zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory –Zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory –Zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

2  SEVESO I - 82/501/EHS.  SEVESO II - Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances)  ČR  legislativní úpravy od roku 1999  především v kompetenci MŽP Prevence závažných havárií

3  Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií59/2006  Stanovuje opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku havárie,  Opatření k minimalizaci následků havárií  Upravuje chování subjektů v případě havárie  Ruší starou legislativu  Zákon č. 82/2004 (novelizace 353/1999) Sb. (349/2004 novelizované znění)  prováděcí předpisy Legislativa

4  Prováděcí předpisy  nařízení vlády č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek254/2006  vyhláška č. 256/2006 Sb. MŽP o podrobnostech systému prevence závažné havárie256/2006  vyhláška č. 255/2006 Sb. MŽP o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie255/2006  vyhláška č. 250/2006 Sb. MŽP kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B250/2006  vyhláška č. 103/2006 Sb. MV o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu103/2006 Legislativa

5 Havárie se vždy účastní nějaká nebezpečná chemická látka Typy havárií v průmyslu Příčina Pravděpodobno st výskytu Potenciální ztráty na životech Potenciální ekonomické ztráty PožárVysokáNízkéStřední ExplozeStřední Vysoké Únik toxické látky NízkáVysokéNízké

6  Všechny fyzické i právnické osoby, které vlastní nebo užívají objekt, kde je nebo bude umístěna nebezpečná látka = provozovatel  Nebezpečné látky  Vybrané chemické látky  Látky s nebezpečnými vlastnostmi (podle zákona o chemických látkách)  Množství stanoveno v příloze k zákonu Působnost zákona

7  Snížit pravděpodobnost vzniku havárie a omezit její případné následky  Rozdělení objektů do skupin  Bezrizikové  Skupina A (menší riziko)  Skupina B (větší riziko)  Poskytování informací veřejnosti  Výkon správních úřadů  Způsob hlášení závažných havárií Cíle zákona

8  Kritérium zádrže nebezpečných látek  maximální projektovaná zádrž  Tabulky  vybraných nebezpečných látek  vybraných nebezpečných vlastností (určuje mnoho dalších látek v kombinaci se Zákonem o chemických látkách  Struktura tabulek.... Rozdělení rizikovosti objektů LátkaQIQI Q II Methanol500 t5000 t

9  Individuální látka  zádrž nezařazený objekt  Q I skupina A  Q II skupina B  Více látek  kritérium součtu poměrných množství  Zařazování podle porovnání N I a N II s 1 Přiřazení do skupin rizikovosti q i = zádrž látky v objektu Q i = množství Q I nebo Q II pro látku i

10  Protokol o nezařazení  nutný pro předložení kontrole  oznámení krajskému úřadu  Shrnutí  Podrobný diagram posouzenídiagram Nezařazené objekty

11  Vlastník objektu podává návrh  Hlavní náležitosti  specifikace látek v objektu  popis prováděné činnosti  grafické znázornění objektu a jeho okolí  Krajský úřad  posouzení možnosti vzniku synergických efektů  rozhodnutí o zařazení Návrh na zařazení objektu

12  Analýza a hodnocení rizik havárie  Zpracovat bezpečnostní dokument  A – Bezpečnostní program  B – Bezpečnostní zpráva  Zpracovat havarijní plán  A – Vnitřní  B – Vnější, zóna havarijního plánování  Pojištění odpovědnosti  Hlášení výskytu závažné havárie Povinnosti provozovatele

13  Analýza a hodnocení rizik závažné havárie  určení zdrojů rizik,  určení příčin a možných scénářů havárie,  stanovení možných dopadů  stanovení odhadu pravděpodobností výskytu scénářů  ocenění rizik,  posouzení přijatelnosti rizik. Analýza a hodnocení rizik závažné havárie

14  Vnitřní havarijní plán  Popis preventivních bezpečnostních opatření  Osoby zodpovědné za plnění preventivních opatření  Popis možných následků havárie  Popis činností nutných k minimalizaci následků  Seznam ochranných zásahových prostředků provozovatele  Způsob varování veřejnosti a orgánů státní správy  Vnější havarijní plán  Provozovatel zpracovává písemné podklady pro KÚ  Stanovení zóny havarijního plánování  Možnost výskytu synergických efektů během havárie Havarijní plány

15  Určení poloměru kruhové oblasti kolem zdroje rizika  Tabulkový systém podle 103/2006 Sb. založený na103/2006  typu nebezpečné vlastnosti  vykonávané činnosti  množství Stanovení zóny

16  Veřejnost  právo vyjádřit se k návrhu na zařazení  informace veřejnosti v zóně havarijního plánování  činnost, látky, rizika, signalizace a chování v případě havárie  utajení není důvodem pro odepření těchto informací  Zaměstnanci  seznámení s bezpečnostní dokumentací Vztah k veřejnosti a zaměstnancům

17  Kdy je havárie „závažná“ ?  způsobená nebezpečnou látkou v množství ≥ Q II  ohrožení na zdraví a životě  úmrtí, zranění 6 a více zaměstnanců, zranění osob mimo objekt, nutnost evakuace, přerušení dodávek vody, energií, komunikace  ekologické škody  hmotné škody (>70M Kč v objektu; > 7M mimo)  škody mimo území ČR Hlášení závažné havárie

18  Předpokládejte podnik se dvěma místy výskytu zádrže nebezpečných látek  Chlorovodík (stlačený, max. tlak 10 MPa)  zásobník d = 3 m; h = 6 m  Toluen  reaktor a zásobník, max. 80 t  Jak se podniku dotkne zákon o prevenci závažných havárií ?  Stanovte zónu havarijního plánování (výpočet proveďte orientačně i pokud není objekt zařazen do skupiny B) Úkoly na cvičení

19  Medis-Alarm  K dispozici na VŠCHT  \\pyr\bin\alarm\AlarmSit.exe  nutno se přihlásit účtem pro doménu VŠCHT  Obsahuje pouze nebezpečné látky Databáze nebezpečných látek


Stáhnout ppt "ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory –Zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google