Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S TRATEGICKÝ PLÁN 2015. Globální podmínky  Akademický a univerzitní svět ve 21. století:  mezinárodní sítě, týmy, spolupráce  multidisciplinarita,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S TRATEGICKÝ PLÁN 2015. Globální podmínky  Akademický a univerzitní svět ve 21. století:  mezinárodní sítě, týmy, spolupráce  multidisciplinarita,"— Transkript prezentace:

1 S TRATEGICKÝ PLÁN 2015

2 Globální podmínky  Akademický a univerzitní svět ve 21. století:  mezinárodní sítě, týmy, spolupráce  multidisciplinarita, interdisciplinarita  nová společenská témata a výzvy  (pro nás nezvyklý) charakter evropských projektů  měnící se způsoby hodnocení kvality institucí  silná konkurence  univerzálně ztenčování finančních zdrojů (nejen FF UK) 2

3 Výchozí stav FF – problémy  Vnitřní příčiny  Oborová roztříštěnost  Organizační roztříštěnost  Vnější příčiny  Podfinancování fakulty a humanitních věd  Nízký koeficient ekonomické náročnosti  Způsob hodnocení vědy v ČR  Dosavadní omezení pražských VŠ v přístupu k prostředkům operačních programů 3

4 SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY Tradice Oborová diverzita Jedinečné obory Největší kvantitativní výkon z humanitních fakult Excelentní badatelé a autoři publikací Aktivní samosprávné orgány Snaha o systémová řešení Roztříštěnost oborová i organizační Nízká míra internacionalizace Nízká kompetitivnost v grantech typu ERC Nízké platy Absence kariérního a atestačního řádu Absence nástrojů na podporu mladých talentovaných pracovníků. Malá role ve veřejném prostoru PŘÍLEŽITOSTIHROZBY Novela vysokoškolského zákona HORIZON 2020 OP VVV Strukturální reforma FF UK Projekt zaměřený na etiku pracovně- právních a mezilidských vztahů na FF UK Podfinancovanost Malý podíl HDP investovaný do školství a vědy Utilitární pojetí vzdělávání Postoj společnosti k humanitním vědám Špatné publikační návyky Demografický propad uchazečů 4 SWOT analýza

5 C O S TÍM ? Odpověď na nové podmínky 5

6 Profil fakulty: 3 tematické osy  3 oborově koherentní oblasti:  Svobodná umění  filosofie, uměnovědy, literární a kulturní studia, vědy o společnosti, mediální studia atd.  Společnost v pohybu  historické vědy, sociální vědy, informační vědy, lingvistika atd.  Areálová studia  „strategické“ obory, filologie, archeologie, etnologie atd. 6

7 Profil fakulty: 3 tematické osy  K čemu je to dobré?  čitelnější oborová struktura celé fakulty  prostor pro uvažování v širších souvislostech napříč fakultou  nové možnosti mezioborové spolupráce vytvářené organicky “zdola”  od výzkumné spolupráce k pedagogické  příležitosti v rámci OP VVV  Propojenost oborového a funkčního uspořádání fakulty 7

8 3 centra výzkumu Střediska excelentního výzkumu  Kreativní laboratoř  Centrum pro studium sociálně-kulturní adaptace  Centrum pro studium strategických regionů Příležitosti  OP VVV, HORIZON 2020  Institucionální podpora (PRVOUK)  Další formy dotací 8

9 OP VVV Vědecké výzvy  Excelentní týmy (probíhá, ca 8 týmů)  Centra excelence (připravuje se)  Excelentní výzkum (podzim 2015)  Výzva na podporu PhD (podzim 2015) Výuka  Stanoven limit 250 mil. na instituci Střední školy  MFF UK, PedF UK, FTVS UK 9

10 Fakulta ze tří perspektiv  Oborové spektrum  3 oborové osy (viz výše)  Funkční rozložení  věda a výzkum, výuka, doktorské studium  Společenství lidí  etika, zodpovědnost, diverzita 10

11 Nároky na výuku  Cizojazyčnost  Reforma společného základu  Sdílení výuky:  snižování výukové zátěže (duplikovaná výuka)  příležitost pro mezioborovou propojenost na úrovni výuky  Nároky na kvalitu akreditací 11

12  GENESIS (Gender Equality in Humanities and Social Sciences) FF UK je hlavní organizátor a příjemce dotace  Týden diverzity (23.-26.11.) Francouzské velvyslanectví, CEFRES, neziskové organizace  Idea univerzity (24. 11. od 17:00 v aule) 12 Společenství lidí

13 Personální rozvoj  Důraz na pěstování zdravé kvalifikační struktury na akademických pracovištích  Atestační řád  Kariérní řád  Otevřená výběrová řízení 13

14 Financování - vícezdrojové  Přerozdělování státního příspěvku  nejistota ve financování vědy přetrvává  změna KEN je politicky neprůchodná  nutnost stálého tlaku uvnitř UK, aby se nekopírovala metodika MŠMT  Evropské zdroje  OP VVV  HORIZON 2020  Absolventi, fundraising 14

15 Prostor  Rekonstrukce hl. budovy  2 patra ve Voršilské (2017)  Opletalova - ???  “Špalíček” – nadějná jednání s magistrátem hl. m. Prahy, v rámci dohody o spolupráci mezi magistrátem a UK 15

16  Dlouhodobý záměr FF UK 2016-2020  celofakultní diskuse:  Senátní komise  Základní součásti  Vědecká rada  Akademický senát 16

17 D OTAZY A DISKUSE 17


Stáhnout ppt "S TRATEGICKÝ PLÁN 2015. Globální podmínky  Akademický a univerzitní svět ve 21. století:  mezinárodní sítě, týmy, spolupráce  multidisciplinarita,"

Podobné prezentace


Reklamy Google