Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled materiálů pro kanalizační potrubí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled materiálů pro kanalizační potrubí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 Přehled materiálů pro kanalizační potrubí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Kanalizace je zařízení, které slouží k odvádění odpadních vod. Odpadní vody odvádíme soustavou potrubního vedení uvnitř budovy přes kanalizační přípojku z nemovitosti do veřejné kanalizace a stokovou sítí do městské čistírny odpadních vod, případně přímo do domovní čistírny odpadních vod, žumpy či septiku. Výběr materiálu pro kanalizační potrubí vychází především z požadavků, na jakém úseku kanalizace budou použity, jaké jsou požadavky na odolnost trubek a tvarovek vůči teplotě, tlaku, včetně chemické odolnosti, rychlosti a jednoduchosti při montáži.

3 Materiálem nových odpadních, připojovacích a zavěšených svodných potrubí jsou v současnosti plasty. Jejich výhodou je odolnost proti korozi a inkrustaci, snadná montáž a nízká hmotnost. Nevýhodou je malá odolnost proti požáru a oproti neplastovým materiálům velká délková roztažnost. Z neplastových materiálů se používá litinové, ocelové a kameninové potrubí. Použití betonového potrubí u vnitřní kanalizace je spíše ojedinělé (pouze pro svodná potrubí dešťových vod vně budovy).

4 Kanalizační potrubí se odlišuje i barevně. Šedé kanalizační potrubí není určeno pro uložení do země, je označeno PP-HT (polypropylen odolávající teplotám do 95 °C), používá se pro odpadní, větrací, připojovací potrubí a zavěšená svodná potrubí. Dříve se běžně používalo PVC (polyvinylchlorid), dnes se používá málo. Důvodem je nízká teplotní odolnost – jen 40 °C. Bílá barva se používá pro potrubí z ABS (akrylonitril- -butadien-styren) v budovách, kde jsou požadavky na bezhlučný provoz. Částice kaučuku obsažené v materiálu potrubí mají dobrý vliv na bezhlučný provoz.

5 Oranžová barva se používá u potrubí z tvrdého PVC (polyvinylchlorid) při uložení do země (pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží a v okolním terénu). Výška krytí je až do 4 metrů. Zelené kanalizační potrubí (KG 2000) se používá pro uložení do země s požadavky na vysoké tlaky (dálniční vozovky, vysoká hladina podzemní vody, extrémní hloubky uložení). Materiál je polypropylen.

6 Trubky a tvarovky z PVC Pro vnitřní kanalizaci se v současné době používají trubky z neměkčeného PVC-U. Novějším materiálem je potrubí ze směsi kopolymerů styrenu s polyvinylchloridem označované SAN+PVC používané pro kanalizaci v budovách. Spoje se provádějí lepením nebo těsnicím kroužkem. Vyrábí se v barvě šedé. Kanalizační potrubí pro uložení do země se vyrábí v barvě červenohnědé a má označení KG.

7 Lepený spoj na trubce PVC Tvarovka KG. Spojení se provádí vícebřitým těsněním. Obr. 1 Obr. 2

8 Použití PVC materiálu (KG) na domovní kanalizační přípojce Obr. 3

9 Trouby a tvarovky z PP Pro vnitřní kanalizaci se používá potrubí z blokového kopolymeru polypropylenu (PP-C nebo PP typ 2). Tento materiál odolává vyšším teplotám (do 95 °C). Šedé kanalizační potrubí označené PP-HT není určeno pro uložení do země a používá se pro odpadní, větrací, připojovací a svodná potrubí. Spojuje se pomocí hrdel s vícebřitým těsněním. Zelené kanalizační potrubí KG 2000 se používá pro uložení do země.

10 Šedé kanalizační potrubí PP-HT patří k nejběžněji používanému materiálu na vnitřní kanalizaci. Obr. 4

11 Trubky a tvarovky z PE Veškerá potrubí vnitřní kanalizace mohou být prováděna z kanalizačních trub a tvarovek z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD). Spojování potrubí se provádí svařováním na tupo, eloktrotvarovkami, možné je i použití mechanických spojek a hrdel s vícebřitým těsněním.

12 Svár na tupo na PE potrubí Obr. 5

13 Trouby a tvarovky z ABS Potrubí z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) se používá pro kanalizaci v budovách, kde jsou požadavky na bezhlučný provoz. Spojování se provádí pomocí hrdel s těsnicím kroužkem. Obr. 6

14 Kameninové trouby a tvarovky Používají se především pro gravitační kanalizační potrubí uložené v zemi vně budov. Spojování kameninových trub se provádí hrdly, existují však také kameninové trouby bez hrdel spojované spojkami a určené pro protlaky. Výhodou kameninového potrubí je oproti jiným materiálům velká chemická odolnost. Nevýhodou je větší hmotnost.

15 Kameninové potrubí – spoj pomocí pryžového těsnění Obr. 7 Obr. 8

16 Trouby a tvarovky litinové Litinové trouby a tvarovky se v současnosti pro vnitřní kanalizaci téměř nepoužívají. Důvodem je vyšší cena než u plastových potrubí a u hrdlových trub také velká pracnost při spojování. Dříve se provádělo spojování těsnicím provazcem a oravitem (hliníkové vlákno, které se temovalo do hrdla). Dnes se používá systém objímek s těsněním (bezhrdlový systém). Výhodou je malá teplotní roztažnost, odolnost proti požáru, velká pevnost a mechanická odolnost. Nevýhodou je vyšší cena, velká hmotnost, u hrdlových spojů těsněných provazcem velká pracnost při spojování.

17 Spojování litinového potrubí tzv. „temováním“ Obr. 9 Obr. 10

18 Objímka s gumovým těsněním (bezhrdlový systém) Obr. 11 Obr. 12

19 Ocelové potrubí Ocelové potrubí se v České republice téměř nepoužívá. Důvodem je vysoká cena zahraničního materiálu a obava z krátké životnosti. Ze zahraničí se dováží hrdlové trouby, které jsou z korozivzdorné oceli nebo pozinkovány a uvnitř chráněny speciálním nátěrem. Výhodou ocelových trub je oproti plastovým materiálům především malá teplotní roztažnost, odolnost proti požáru, velká pevnost a mechanická odolnost.

20 Kontrolní otázky 1.Jak se kanalizační potrubí odlišuje barevně? 2.Jaký materiál kanalizačního potrubí má značení KG? 3.Popište výhody kanalizačního potrubí z PP-HT. 4.Jaký materiál použijete na kanalizační potrubí s požadavky na bezhlučný provoz? 5.Kde se na kanalizačním potrubí používá kameninové potrubí?


Stáhnout ppt "Přehled materiálů pro kanalizační potrubí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google