Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Teplovodní otopné soustavy Vypracovala: Ing. Marcela Koubová Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

2 Co to jsou teplovodní OS? OS, kde teplonosnou látkou je teplá voda. Jaké znáš druhy teplovodních OS podle teploty teplé vody? - klasická (t. do 90 °C, teplotní spád 20 °C) - nízkoteplotní (t. do 60 °C, teplotní spád 10 °C) Co víš o použití teplovodních OS klasických a nízkoteplotních? - klasické OS – použití – OT - nízkoteplotní – použití většinou u podlahového vytápění, možno i u OT

3 Jaké jsou výhody teplovodních OS? - nízké povrchové teploty otopných ploch - snadná regulace ve zdroji i v místě spotřeby - velká tepelná kapacita vody - snadná dostupnost Jaké jsou nevýhody teplovodních OS? - možnost zamrznutí - možnost koroze – voda obsahuje kyslík - u OS s nuceným oběhem je nutný přívod el. energie

4 Vyjmenuj základní části teplovodních OS - zdroj tepla - rozvodné potrubí (přívodní a vratné, trubní armatury) - otopné plochy - zabezpečovací zařízení - měřící a regulační zařízení

5 Druhy teplovodních OS Druhy OS podle způsobu oběhu teplonosné látky: - samotížné - podmínky funkce: rozdíl teplot (hustot) topné a vratné vody výškový rozdíl mezi kotlem a nejvyšším OT - nucené - podmínky funkce: tlakový přínos čerpadla musí pokrýt tlak. ztráty OS

6 OS s přirozeným oběhem vody – výhody - nezávislost OS na dodávce el. proudu - vyloučení zdroje hluku – čerpadla OS s přirozeným oběhem vody – nevýhody: - vhodné pro půdorysně málo rozlehlé soustavy s většími výškovými rozdíly - větší DN potrubí - armatury s malými tlak. ztrátami - pomalý zátop - nepružnost OS

7 OS s nuceným oběhem vody – výhody - menší DN potrubí - menší objem vody v soustavě – rychlejší zátop - větší pružnost OS - dobrá regulovatelnost - libovolná poloha K a OT OS s nuceným oběhem vody – nevýhody: - závislost na dodávce el. energie pro čerpadlo – hlučnost - vyšší pořizovací náklady

8 Druhy OS podle způsobu předání tepla do místnosti - otopnými tělesy – prouděním (sáláním) - velkoplošnými sálavými plochami – sáláním Druhy OS podle počtu trubek v rozvodu - jednotrubkové - dvoutrubkové Druhy jednotrubkových OS - průtočná - s obtokem

9 Jednotrubkové OS – výhody - napojení OT – podle světových stran (větev jižní, severní) - samostatné napojení bytů, samostatné měření tepla - menší spotřeba materiálu - menší počet svislých potrubí a prostupů stavebními konstrukcemi Jednotrubkové OS – nevýhody - postupné snižování teploty topné vody - náročnější výpočet soustavy - speciální armatury - odvzdušnění každého tělesa

10 Druhy dvoutrubkových OS podle směru proudění teplonosné látky v přívodním a vratném potrubí - souproudé provedení (Tichelmann) - protiproudé provedení Druhy OS podle propojení s atmosférou - otevřené - uzavřené Druhy OS podle umístění ležatého rozvodu - se spodním rozvodem - s horním rozvodem - s kombinovaným rozvodem

11 Druhy OS podle uspořádání hlavního rozvodu - klasické uspořádání - progresivní uspořádání Druhy OS podle směru vedení připojovacího potrubí k OT - horizontální - vertikální

12 SAMOSTATNÁ PRÁCE 1.Nakreslete schéma dvoutrubkové samotížné soustavy se spodním rozvodem a otevřenou EN. 2.Nakreslete schéma etážového nuceného oběhu s dvoutrubkovým rozvodem, použijte závěsný kotel. 3.Nakreslete schéma etážového samotížného oběhu s dvoutrubkovým rozvodem a otevřenou EN. 4.Nakreslete schéma progresivní OS. 5.Nakreslete schéma jednotrubkové OS s obtokem. U všech schémat nakreslete spád přívodního a vratného potrubí. Vyřešte odvzdušnění a vypouštění systému.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google