Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a):

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a):"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 EXPANZNÍ NÁDOBY

3 3 EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ Expanzní zařízení nám slouží :  k vyrovnání objemové roztažnosti vody, která vzniká při ohřevu vody na vyšší teplotu,  k udržení přetlaku vody v systému v předepsaných mezích (min. a max. provozní přetlak v soustavě),  u otevřených expanzních nádob jako pojistného zařízení,  u expanzních čerpadlových automatů k doplňování vody do systému.

4 4 EXPANZNÍ NÁDOBA OTEVŘENÁ Setkáváme se s nimi hlavně u starších otopných soustav s přirozeným oběhem. Otevřená expanzní nádoba je propojena s atmosférou. Zdroj přetlaku je hydrostatický tlak. Obr.1 Otevřená expanzní nádoba

5 5 EXPANZNÍ NÁDOBA OTEVŘENÁ Výhody:  plní i funkci pojistného zařízení,  nezvyšuje přetlak v otopné soustavě, Nevýhody: »při instalaci v nevytápěné půdě možnost zamrznutí, »hladina vody je ve styku se vzduchem, tím dochází k sycení otopné vody kyslíkem (kyslík způsobuje korozi ocelových materiálů), »umožňuje odpar topné vody (nutné časté doplňování vody do systému).

6 6 UMÍSTĚNÍ A NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY Obrázek – ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení, ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha, 2006

7 7 UMÍSTĚNÍ A NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY  Dno expanzní nádoby musí být v dostatečné výšce nad nejvyšším bodem soustavy (u soustav s přirozeným oběhem min. 0,1m), aby vytvářela min. hydrostatický tlak v soustavě.  Vodorovná vzdálenost má být co nejkratší.  Mezi zdrojem tepla a napojením expanzní nádoby nesmí být uzavírací armatura, aby expanzní nádoba mohla plnit pojistné zařízení.  Při možnosti zamrznutí nádoby se nádoba propojí s cirkulačním obtokem (viz obrázek 2).

8 8 NAPOJENÍ VÍCE ZDROJŮ NA OTEVŘENOU EXPANZNÍ NÁDOBU

9 9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 1.ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 2.ŠTĚCHOVSKÝ, Jaroslav. Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným. 3. Praha: Sobotáles, 2005, 492 s. ISBN 80-86817-11-3.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a):"

Podobné prezentace


Reklamy Google