Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Účinnost poslední novelizace od 1. 2. 2015 Možnost poskytování školního stravování v dietním režimu Podmínky pro poskytování platné již od 1. 2. 2015 Školní stravování v dietním režimu

3 MŠMT – dietní stravování  Přihlášeno 73 jídelen, většinou větší zařízení  Celkem proškoleno 116 NT  Odpovědnost NT pouze v případě chybně nastaveného systému, jinak je veškerá odpovědnost na škole  Proškolení pracovníků ŠJ - povinnost  Pracovní skupina MŠMT – finanční stránka, dle návrhu by mělo dojít k zásahu do vyhlášky o normativech a zákona č. 306 (dotace soukromým školám)  Budou vydány dvě metodiky:  Nutriční doporučení ke SK  http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3801/Nutricni-doporuceni- metodika-pro-skolni-jidelny.aspx http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3801/Nutricni-doporuceni- metodika-pro-skolni-jidelny.aspx  Jak správně postupovat při hodnocení SK Schůzka s MŠMT, ČŠI, MZDr a odborů 4.6.2015

4 METODICKÉ DOPORUČENÍ MŠMT k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování ze dne 3. 4. 2015 Metodické doporučení jako takové není součástí českého právního řádu a v obecné rovině by mělo pouze přispět ke sjednocení pracovních postupů a výkladu pojmů v souvisejícím právním předpisem. http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3557 /METODICKE-DOPORUCENI-k-provadeni-nekterych-cinnosti- souvisejicich-s-realizaci-dietniho-stravovani-v-zarizenich-skolniho- stravovani.aspxhttp://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3557 /METODICKE-DOPORUCENI-k-provadeni-nekterych-cinnosti- souvisejicich-s-realizaci-dietniho-stravovani-v-zarizenich-skolniho- stravovani.aspx Školní stravování v dietním režimu

5 Liberecký kraj – nutriční terapeut Irena Olšanská, Mladá Boleslav odbornou garancí je pověřena sekce Výživy a nutriční péče České asociace sester sekce je tvůrcem a správcem seznamu garantujících NT. http://www.sekce-vnpcas.cz/seznam-nutricnich-terapeutu-pro- dietni-skolni-stravovani/http://www.sekce-vnpcas.cz/seznam-nutricnich-terapeutu-pro- dietni-skolni-stravovani/ Školní stravování v dietním režimu

6 Ř. 0101a: Uvádějí se strávníci, kterým vykazující zařízení poskytuje dietní stravování v souladu s § 2, odst. 4 vyhlášky http://www.msmt.cz/file/35262/ Školní stravování v dietním režimu – výkaz

7 § 32, odst.2 – účinnost od 1. 9. 2015 Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Novela školského zákona

8 Část třetí Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 7a, odst.2 – účinnost od 1. 9. 2015 Provozovatel potravinářského podniku nesmí ve škole nebo školském zařízení zapsaných do školského rejstříku nabízet k prodeji ani prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, které odpovídají výživovým požadavkům na zdravou výživu dětí, žáků a studentů a lze je nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví jiný právní předpis o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Novela školského zákona

9 Část třetí Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 92d se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 - účinnost od 1. 9. 2015 (7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že ve škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.“. X Zákon o ochraně veřejného zdraví Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou neobsahuje výše uvedené změny (§ 7 a § 92d) Novela školského zákona

10 Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (Připomínkové řízení) Bez platné prováděcí vyhlášky je ustanovení § 32 neúčinné nestanovuje ani pozitivní ani negativní seznam potravin využívá tzv. nutričního profilování, kdy se stanoví požadavky na živiny, které jsou z výživového a zdravotního hlediska nejrizikovější a jejichž konzumaci současnou dětskou populací je nutné jednoznačně omezit možnost zakoupení potravin odpovídajících více zásadám správné výživy Novela školského zákona – prováděcí vyhláška

11 Dozorovým orgánem budou orgány ochrany veřejného zdraví, a to v rámci kompetencí stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky stanovené vyhláškou budou implementovány řediteli škol a školských zařízeních ve spolupráci s provozovateli doplňkového prodeje, kteří budou muset sortiment nabízených potravin přizpůsobit požadavkům vyhlášky Novela školského zákona – prováděcí vyhláška

12 Kategorie potravin Nejvyšší přípustná hodnota sůl (g NaCl/100 g nebo g NaCl/100 ml) tuky (g/100 g nebo g/100 ml) cukry a) (g/100 g nebo 100 ml) a) oleje a tuky b) b) 0,530 c) c) zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce a/nebo zeleniny ve 100 g, resp. 100 ml, výrobku s výjimkou nektarů d) a ovocných a zeleninových nápojů d) d) 0,5 1,0 g přidaného cukru e) e) suché skořápkové plody f) a olejnatá semena g) nebo luštěniny g) a výrobky z nich za předpokladu minimálního obsahu 50 g suchých skořápkových plodů a/nebo olejnatých semen nebo luštěnin ve 100 g výrobku f) g) bez přidané soli bez přidaného cukru nesmažené masné výrobky nebo výrobky z vajec h) za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa i) nebo vajec ve 100 g hotového výrobku h) i) 1,5153 g přidaného cukru a

13 20. srpen 2015 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Praktický kurz vaření

14 45 účastníků včetně zástupců školy, zřizovatele, novinářů a MPSV 2 profesionální kuchaři Dohled nutričního terapeuta 6 netradičních receptů Studijní materiály k dispozici Výborná nálada Praktický kurz vaření

15

16

17

18

19

20

21 Karotková polévka s ovesnými vločkami a mrkvovou natí Praktický kurz vaření

22 Biftečky z mletého masa na salátu z tarhoni a zeleniny se sekaným koprem Praktický kurz vaření

23 Cizrnový salát s fazolovými lusky a marinovaným sýrem Praktický kurz vaření

24 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Martinková eva.martinkova@kraj-lbc.cz 485 226 226


Stáhnout ppt "Novinky ze světa školního stravování…….. Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google