Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Sen… Slovo na tři písmena, která znamenají celý život. Neboť celý život jdeme za svým snem, který je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň. Škola snů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Sen… Slovo na tři písmena, která znamenají celý život. Neboť celý život jdeme za svým snem, který je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň. Škola snů."— Transkript prezentace:

1 „Sen… Slovo na tři písmena, která znamenají celý život. Neboť celý život jdeme za svým snem, který je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň. Škola snů pomáhá dětem získat víru, že je možné dostat se ke svým snům na dosah, a zároveň najít způsoby, jak to dokázat.“ FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 www.fzsbarr.cz Vydejte se s námi do ŠKOLY SNŮ!

2 Žáci druhého stupně si mohou vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů z oblasti cizích jazyků, literatury, audiovizuální techniky, etiky, informatiky a sportu. Školní psycholog a speciální pedagogové věnují zvláštní péči nejen žákům se specifickými poruchami učení, ale také žákům mimořádně nadaným. Školní družina je každý pracovní den otevřena od 6:30 do 17:30. Součástí školy je i školní klub. Školní jídelna poskytuje výběr ze dvou až tří jídel prostřednictvím objednávání přes internet, věnuje péči také strávníkům s dietními nároky. Škola je bezbariérově přístupná. Zájmové činnosti pro žáky: matematika zábavná logika a deskové hry dramatický kroužek pěvecký sbor Pegas PC kroužek florbal výtvarný kroužek jóga gymnastika sportovní hry malý badatel basketbal keramika Jaká je naše škola? FZŠ a MŠ Barrandov II patří mezi největší pražské školy. Zřizovatelem je Městská část Praha 5. Vyučování probíhá na hlavní budově V Remízku 7/919 a na detašovaném pracovišti v Záhorského 887, kde je umístěna MŠ a přípravné třídy.

3 Přípravné třídy jsou určeny pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, nebo pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Mají za úkol usnadnit žákům přechod z předškolního vzdělávání a připravit je na plnění úkolů školní docházky. Výhodou je nízký počet dětí ve třídě. Odklad školní docházky není důvodem nezúčastnit se zápisu, právě tam dostanete o odkladu všechny informace. O odkladu rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Potvrzení je třeba doložit do 31.5. 2016. Dodatečný odklad může být dítěti navržen v průběhu první třídy. Pokud se u žáka v první třídě projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně v průběhu prvního pololetí odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk89888 Anglický jazyk11333 Matematika45554 Svět informací00001 Prvouka22300 Přírodověda0001,52 Vlastivěda0001,52 Hudební výchova11111 Výtvarná výchova11222 Tělesná výchova22222 Pracovní činnosti11111 Učební plán školního vzdělávacího programu Škola snů pro 1. stupeň Co byste možná rádi věděli

4 Desatero pro rodiče Vážení rodiče, prosíme vás, zamyslete se nad následujícími větami. Rozhovor. Každý den si s dítětem povídejme o tom, co prožilo ve škole, co ho zaujalo nebo naopak – budeme tak cvičit jeho paměť a schopnost slovního vyjadřování, podněcovat myšlenkové pochody a prohlubovat vzájemnou důvěru. Režim. Stanovme dětem pevný režim dne, hlavně čas na přípravu do školy, hru, spánek a hygienu. Příprava. Každý den pomáhejme svému dítěti s přípravou na vyučování – upevní si tak pracovní návyky a později bude schopno pracovat samostatně. Pokud bude dítě unavené, je vhodné nechat ho nejprve odpočinout, vychutnat svačinku nebo pohrát. Nenechávejme je odpočívat před školní přípravou u počítače. Klid. Připravme svým dětem klidné a tiché prostředí pro školní přípravu. Nepospíchejme na své dítě, ať nepodléhá nervozitě a rozladěnosti. Pomůcky. Každý den kontrolujme aktovku a pomáhejme dítěti s přípravou školních pomůcek a penálu podle rozvrhu. Samostatnost. Veďme děti k samostatnosti, ale postupně a pomalu. Hygiena. Pokoušejme se v dítěti stále upevňovat i hygienické návyky – mytí rukou před i po jídle, používání příboru, udržování čistoty a pořádku na svém místě, také splachování a mytí rukou po použití WC. Hry. Každý den si se svým dítětem aspoň chvilku vyprávějme nebo spolu čtěme či hrajme hry. Trpělivě odpovídejme na jeho otázky, pomůžeme mu hrou a nenásilnou formou rozvíjet jeho rozumové vnímání, soustředěnost a logiku. Respekt. Pokusme se společně v dětech podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí, odvahu, smělost, zároveň i respekt k dospělým, naučme je kamarádskému a slušnému chování. Pochvala. Každý den své dítě několikrát pochvalme a pohlaďme i za drobné úspěchy. Přejeme vám šťastný školní rok s vaším prvňáčkem a těšíme se na budoucí spolupráci.

5 Dny otevřených dveří Zápis FZŠ A MŠ BARRANDOV II 3.12.2015 a 6.1.2016 9:00 - 12:00 -> otevřené vyučování 13:00 - 17:00 -> prohlídka obou školních budov 10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00 -> informační beseda s rodiči Do 1.ročníku a přípravné třídy na školní rok 2016/2017 20. a 21.1.2016, 14:00 – 18:00 V Remízku 7/919, hlavní budova Náhradní termín: 3.2.2016, 14:00 – 17:00 Zápisu se zúčastní děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 Děti narozené od 1.9.2010 do 31.12.2010 se mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením PPP. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

6 A tady se budeme učit

7 Co nabízíme Sfumato – pro prvňáčky již třetím rokem Autorka: PaedDr. Mária Navrátilová Sfumato (Splývavé čtení) je efektivní a pro děti zábavná metoda výuky čtení. Vychází z přirozeného fungování centrální nervové soustavy a při učení se zapojují téměř všechny smysly. Praxe potvrdila, že při uplatňování této metodiky si děti téměř nezaměňují písmenka. Tím se významně snižuje výskyt specifických poruch učení, zejména dyslexie a dysgrafie. Matematika - metoda profesora Hejného Ve školním roce 2013/14 jsme začali na 1. stupni učit matematiku podle metod známého didaktika matematiky, prof. Milana Hejného. Jeho metoda je založena na utváření mentálních schémat, která vycházejí ze životních zkušeností žáků. Ti se tak stávají samotnými aktéry, tj. řešiteli úloh a nikoliv pasivními konzumenty faktů, která jsou jim předkládána. "Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí," vysvětluje autor prof. Milan Hejný. V současnosti se takto učíme již ve 14 třídách. Oblíbený je i kroužek matematiky vedený studentkami PedF UK. Školní psycholog Od školního roku 2013/2014 jsme na naší škole ustavili stálé pracovní místo školního psychologa, který je k dispozici každý den. Psycholog pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Hlavní náplň činnosti školního psychologa směřuje především k práci se třídami, k podpoře zdravých vztahů, k prevenci negativních jevů, k podpoře komunikace a spolupráce mezi dětmi a k práci s jednotlivými dětmi, které mají nějaké problémy. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sám přispívá k překonávání obtíží např. terapeutickým vedením dětí, doporučením jiného vhodného odborníka apod.

8 Vítání prvňáčků Slavnostní přivítání prvňáčků se koná za účasti rodičů, třídních učitelek a vedení školy. Dětem se předává certifikát a symbolický zlatý klíč, který otvírá cestu k poznání. Celou akci provází vystoupení školního pěveckého souboru Pegas. Další akce Čtení s porozuměním, Andersenova noc, Rozsvícení vánočního stromu, Deváťáci čtou prvňákům a prvňáci deváťákům, První hodina na počítači, projektové dny, otevřené hodiny a další. Tradice Poznámky


Stáhnout ppt "„Sen… Slovo na tři písmena, která znamenají celý život. Neboť celý život jdeme za svým snem, který je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň. Škola snů."

Podobné prezentace


Reklamy Google