Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova pro pedagogy MŠ a ZŠ a studenty středních pedagogických škol Vypracovala: Mgr. Dominika Valešková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova pro pedagogy MŠ a ZŠ a studenty středních pedagogických škol Vypracovala: Mgr. Dominika Valešková."— Transkript prezentace:

1 Osnova pro pedagogy MŠ a ZŠ a studenty středních pedagogických škol Vypracovala: Mgr. Dominika Valešková

2 1. Úvod 2. Motivace 3. Metodický postup nácviku písně 4. Formy nácviku písně 5. Práce s písní 6. Jak dirigovat 7. Shrnutí 8. Použitá literatura a zdroje

3  Práce s dětským pěveckým sborem v MŠ je velmi specifická. Učitel musí respektovat hlasové a rozumové možnosti dětí.  Děti v předškolním věku teprve získávají zkušenosti. Veřejné vystoupení jsou pro ně životním zážitkem.  Při nácviku písní je nutné vycházet se skutečnosti, že dítě se učí hrou, zpěv má pro něj být radostí, příjemným zážitkem.

4  Děti zpívají velmi rády.  Zpěv dětem přináší prožitek.  Motivací je sama radost ze zpěvu.  Motivací je pochvala za pěkný pěvecký projev.  Motivací může být i sama příprava na vystoupení, besídku.  Motivací je práce s písní, možnost doprovázet se na rytmické nástroje, zatančit si na známou píseň.

5  Pohádka, příběh  Hádanka  Obrázky  Loutka, maňásek  Motivační rozhovor

6  Motivace  Vzorové předvedení písně – zpěv učitelky  Rozhovor o písni - vysvětlení nejasných slov, povídání o obsahu písně, příběhu,…  Nácvik písně  Procvičení náročnějších částí písně  Hra s písní: pohyb k písni, hra na tělo (tleskání, dupání,…), taneček, pohybová hra

7 1.Nácvik nápodobou 1. Vhodné pro písně s jednoduchou, přehlednou hudební formou; 2. Vhodnější pro mladší děti, sledují vzorové předvedení písně a intuitivně se přidávají ke zpěvu učitelky. Píseň zpíváme několikrát za sebou. 3. Hudebně rozvinutější děti se mohou připojit dříve, pomalejší později.

8 2. Nácvik formou hry na ozvěnu 1. Vhodné pro starší děti, které chápou princip střídání vzor – ozvěna; 2. Vhodné pro písně s bohatší stavbou; píseň je rozčleněna na části; 3. Důležité je rozčlenit píseň na části, které mají svoji logiku.

9  Kvalita zpěvu dětí souvisí s kvalitou zpěvu učitelky.  Učitelka je pro děti vzorem.  Děti se učí nápodobou.  Je lépe s dětmi zpívat, než jim melodii písně přehrávat na klavír!  Zpěv učitelky: intonačně čistý, měkce nasazený a lehce tvořený tón, správná artikulace, přednes písně s prožitkem, pochopením;

10 Pozn.:  Není rozumné při nácviku písně oddělovat text od melodie a přeříkávat.  Při „skandovaní“ textu bez melodie navíc děti vede ke špatnému tvoření tónu.  Melodie je pro děti oporou a lépe se pak naučí text.  Pozor na jednotvárnost při nácviku.

11  Kvalitní nácvik písně vyžaduje propojení s dalšími hudebními činnostmi.  Rytmická přesnost – procvičení rytmicky náročnějších míst písně;  Výraz zpívané písně – vyprávění pohádky, rozvinutí příběhu;  Spojení zpěvu s jednoduchým pohybem;  Spojení zpěvu s hrou na tělo, s doprovodem na jednoduché nástroje

12 Základním úkolem dirigenta je zajistit:  Jednotný začátek, nástup  Tempo  Správný rytmus  Dynamiku  Výraz  Skladbu řídí dirigent v rámci taktové kostry.

13  Nástupy jsou nejdůležitější. Je třeba soustředit pozornost zpěváků na sebe – zdvihnutím rukou, pohledem do očí,…  Teprve ve chvíli, kdy děti očekávají nástup zpěvu, dirigent udělá jasný přípravný a nástupný pohyb.  Dynamika se ukazuje různými způsoby – velikostí gesta, rázností;  Praktické ukázky:

14  Zpěv přináší radost.  Zpěv je pro děti přirozenou činností, hrou.  Zpívat by děti měly denně.  Zpěvem rozvíjíme muzikálnost dětí.  Zpěv působí na celkový rozvoj osobnosti dítěte, ovlivňuje psychický i fyzický vývoj dítěte.

15  Zpěv zlepšuje kvalitu dětské řeči.  Zpěv vede k lepšímu soustředění.  Zpěv cvičí paměť, pozornost, podporuje představivost a tvořivost.  Zpěv podporuje sebevědomí dětí.  Zpěv pomáhá v komunikaci, usnadňuje překonávat komunikační bariéry.

16  Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání, Marie Lišková, Raabe Praha 2006  Zkušenosti autorky z dlouholeté praxe sbormistryně dětského sboru (Pampelišky, Barvičky Litoměřice), od roku 2004 Dívčího pěveckého sboru Máj při Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích


Stáhnout ppt "Osnova pro pedagogy MŠ a ZŠ a studenty středních pedagogických škol Vypracovala: Mgr. Dominika Valešková."

Podobné prezentace


Reklamy Google