Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008."— Transkript prezentace:

1 pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer

2 2 Obsah: 1.Představení hodnotícího nástroje 2.Průběh hodnocení 3.Výsledky za jednotlivé kompetence 4.Výsledky za jednotlivé oblasti hodnocení 5.Diskuse

3 3 1.Představení hodnotícího nástroje -Dotazníková forma -Škálové otázky v rozmezí hodnot 1-5 -Hodnocené oblasti: -Hodnocení obsahu semináře -Hodnocení lektorů (2 lektoři na každý trénink) -Organizace tréninku -Souhrn hodnocení Celkem 19 škálových otázek pro každou kompetenci. Na základě získaných výsledků byla vytvořena celková analýza, která porovnávala data dle celkového průměru a mediánu ze získaných hodnot.

4 4 2. Průběh hodnocení -Výsledky byly získávány během jednotlivých tréninků kompetencí, které probíhaly v příjemném prostředí hotelu Zlatý Orel. -Účastníci měli zajištěno ubytování, stravu, dopravu do místa konání a volný program. -Každý z tréninků trval tři dny, které se účastníci mohli plně soustředit na rozvoj měkkých dovedností.

5 5 -Účastníci byli rozděleni do tří úrovní (modulů), na základě dříve provedeného AC. -Každá skupina (rozdělení dle úrovní) měla své dva lektory. -Účastníci byli vybráni z této cílové skupiny: -uchazečů a zájemců o zaměstnání, -zaměstnanců podniků procházejících restrukturalizací, -matky vracející se na trh práce po mateřské dovolené, -zaměstnanci malých a středních podniků, -podnikatelé malých a středních firem, -absolventi škol. -Hodnocení proběhlo až v poslední den tréninku, po ukončení všech aktivit. Před samotným vyplněním dotazníku byli účastníci seznámeni s účelem a způsobem vyhodnocení.

6 6 3. Výsledky za jednotlivé kompetence -Pro zachování objektivity výsledků jsme zvolili hodnotící kritérium míry centrální tendence – medián. -Dosažené hodnoty mediánu byly v rozmezí 4,65 - 4,95. -Bližší seznámení s výsledky viz následující graf.

7 7

8 8 Nejvyšších hodnot mediánu dosáhly kompetence: -K11 – kompetence k aktivnímu přístupu (4,95) -K1 – kompetence k efektivní komunikaci (4,92), -K5 – kompetence k uspokojení zákaznických potřeb (4,88). -Není markantní rozdíl mezi výsledky jednotlivých kompetencí. -Rozptyl hodnot se pohybuje v desetinách. -Možné hodnoty jsou v rozmezí od 1,00 do 5,00. -Pouze šest hodnot je pod 4,00 (hodnocení jednotlivých oblastí u konkrétní kompetence).

9 9 Komentář k získaným výsledkům Kompetence – K1, K5, K11 - byly účastníky hodnoceny celkově nejlépe, protože účastníci spatřují jejich značný přínos pro každodenní praxi – jak v osobním životě, tak v pracovním procesu. Svědčí o tom také, nejvyšší dosažený průměr mediánu výsledku na tvrzení: „Myslím, že to, co jsem se naučil, uplatním v praxi.“ Průměr z těchto tří mediánů je 4,94.

10 10 Nejnižších hodnot mediánu dosáhly kompetence: -K3 – kompetence k podnikavosti (4,71) -K7 – kompetence k samostatnosti (4,68), -K8 – kompetence k řešení problémů (4,65). Komentář Kompetence – K3, K7, K8 – vykazují méně viditelný posun v rozvoji měkkých dovedností v rámci jednoho tréninku. Jejich užitečnost a využití získaných znalostí se projevují až při samotném pravidelném používání v běžné praxi. Účastníci se domnívají, že nabyté dovednosti v praxi příliš neuplatní, což je pouze subjektivní pocit.

11 11 4. Výsledky za jednotlivé oblasti hodnocení -Oblasti hodnocení jsou následující: -obsah semináře, -lektor 1, -lektor 2, -organizace tréninku, -souhrn hodnocení.

12 12 Získané hodnoty ukazují: -tréninky jsou obsahově velmi dobře připraveny, -profesionální přístup certifikovaných lektorů, -forma organizace a průběh tréninku vyhovuje účastníkům, kteří se mohou lépe soustředit na rozvoj měkkých dovedností. Souhrnné hodnocení vychází příznivě. Účastníci nachází využití kompetencí pro praxi a trénink by doporučili svým kolegům a známým. Kladně jsou hodnoceni především lektoři, kdy ve většině případů dosahuje hodnota mediánu 5,00.

13 13 5. Diskuse Děkuji za pozornost Ing. Petra Adásková


Stáhnout ppt "Pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google