Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008."— Transkript prezentace:

1 pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008

2 2 Obsah: 1.Představení hodnotícího nástroje 2.Průběh hodnocení 3.Výsledky za jednotlivé kompetence 4.Výsledky za jednotlivé oblasti hodnocení 5.Diskuse

3 3 1.Představení hodnotícího nástroje -Dotazníková forma -Škálové otázky v rozmezí hodnot 1-5 -Hodnocené oblasti: -Hodnocení obsahu semináře -Hodnocení lektorů (2 lektoři na každý trénink) -Organizace tréninku -Souhrn hodnocení Celkem 19 škálových otázek pro každou kompetenci. Na základě získaných výsledků byla vytvořena celková analýza, která porovnávala data dle celkového průměru a mediánu ze získaných hodnot.

4 4 2. Průběh hodnocení -Výsledky byly získávány během jednotlivých tréninků kompetencí, které probíhaly v příjemném prostředí hotelu Zlatý Orel. -Účastníci měli zajištěno ubytování, stravu, dopravu do místa konání a volný program. -Každý z tréninků trval tři dny, které se účastníci mohli plně soustředit na rozvoj měkkých dovedností.

5 5 -Účastníci byli rozděleni do tří úrovní (modulů), na základě dříve provedeného AC. -Každá skupina (rozdělení dle úrovní) měla své dva lektory. -Účastníci byli vybráni z této cílové skupiny: -uchazečů a zájemců o zaměstnání, -zaměstnanců podniků procházejících restrukturalizací, -matky vracející se na trh práce po mateřské dovolené, -zaměstnanci malých a středních podniků, -podnikatelé malých a středních firem, -absolventi škol. -Hodnocení proběhlo až v poslední den tréninku, po ukončení všech aktivit. Před samotným vyplněním dotazníku byli účastníci seznámeni s účelem a způsobem vyhodnocení.

6 6 3. Výsledky za jednotlivé kompetence -Pro zachování objektivity výsledků jsme zvolili hodnotící kritérium míry centrální tendence – medián. -Dosažené hodnoty mediánu byly v rozmezí 4,65 - 4,95. -Bližší seznámení s výsledky viz následující graf.

7 7

8 8 Nejvyšších hodnot mediánu dosáhly kompetence: -K11 – kompetence k aktivnímu přístupu (4,95) -K1 – kompetence k efektivní komunikaci (4,92), -K5 – kompetence k uspokojení zákaznických potřeb (4,88). -Není markantní rozdíl mezi výsledky jednotlivých kompetencí. -Rozptyl hodnot se pohybuje v desetinách. -Možné hodnoty jsou v rozmezí od 1,00 do 5,00. -Pouze šest hodnot je pod 4,00 (hodnocení jednotlivých oblastí u konkrétní kompetence).

9 9 Komentář k získaným výsledkům Kompetence – K1, K5, K11 - byly účastníky hodnoceny celkově nejlépe, protože účastníci spatřují jejich značný přínos pro každodenní praxi – jak v osobním životě, tak v pracovním procesu. Svědčí o tom také, nejvyšší dosažený průměr mediánu výsledku na tvrzení: „Myslím, že to, co jsem se naučil, uplatním v praxi.“ Průměr z těchto tří mediánů je 4,94.

10 10 Nejnižších hodnot mediánu dosáhly kompetence: -K3 – kompetence k podnikavosti (4,71) -K7 – kompetence k samostatnosti (4,68), -K8 – kompetence k řešení problémů (4,65). Komentář Kompetence – K3, K7, K8 – vykazují méně viditelný posun v rozvoji měkkých dovedností v rámci jednoho tréninku. Jejich užitečnost a využití získaných znalostí se projevují až při samotném pravidelném používání v běžné praxi. Účastníci se domnívají, že nabyté dovednosti v praxi příliš neuplatní, což je pouze subjektivní pocit.

11 11 4. Výsledky za jednotlivé oblasti hodnocení -Oblasti hodnocení jsou následující: -obsah semináře, -lektor 1, -lektor 2, -organizace tréninku, -souhrn hodnocení.

12 12 Získané hodnoty ukazují: -tréninky jsou obsahově velmi dobře připraveny, -profesionální přístup certifikovaných lektorů, -forma organizace a průběh tréninku vyhovuje účastníkům, kteří se mohou lépe soustředit na rozvoj měkkých dovedností. Souhrnné hodnocení vychází příznivě. Účastníci nachází využití kompetencí pro praxi a trénink by doporučili svým kolegům a známým. Kladně jsou hodnoceni především lektoři, kdy ve většině případů dosahuje hodnota mediánu 5,00.

13 13 5. Diskuse Děkuji za pozornost Ing. Petra Adásková adaskova@rpic-vip.cz


Stáhnout ppt "Pilotní tréninky hotel Zlatý Orel K1- K14 Výsledky hodnocení tréninku kompetencí: Bilanční workshop hotel Troyer 26.6.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google