Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - zklidňování dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - zklidňování dopravy."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - zklidňování dopravy

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – pohled do historie Automobil => symbol pokroku a prosperity (Ford); Automobil => měřítkem plánování sídel (okruhy po 2.sv.válce); Automobil => potlačení vnímání negativních aspektů jeho užití (emise…). Úpadek systémů veřejné dopravy. V dobách, kdy se veřejná doprava podílela na přepravním výkonu 80% až 90%, bylo do ní směrováno pouhých 10 až 20% z celkového objemu investičních prostředků určených na dopravu! Budovány a rozšiřovány dopravní infrastruktury Pozemní komunikace - stále s vyšší kapacitou a také nákladnější. Rostoucí míra automobilizace a stoupající objemy dopravy však velmi rychle vyčerpávají kapacitu nově budovaných komunikací a situace se přes velké investice stále zhoršuje (dopravní indukce). Tento trend přetrvává dodnes. OPAKEM TRENDU JE ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Zranění chodců vozidly

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – důvody zklidňování dopravy doprava (IAD!) nesmí být jedinou preferovanou funkcí uličního prostoru, proto- že ulice má ještě celou řadu jiných, stejně významných funkcí, (IAD doprava by ne- měla být nadřazována ostatním druhům dopravy!!!); dopravu (IAD!) přizpůsobit prostředí lidského sídla, tj. aby došlo ke snížení rychlosti vozidel a ke snížení plošných nároků IAD v pohybu i v klidu v rámci uličního prosto- ru. Tím zvýšit bezpečnost provozu a to zvláště u těch skupin jeho účastníků, kteří jsou z různých důvodů více ohroženi dopravními nehodami – tj. dětí, seniorů, cykli- stů a lidí se sníženou pohyblivostí; snížit dopravní zátěže komunikací na míru únosnou pro dané území s cílem eliminovat negativní dopady dopravy na životní prostředí a zdraví lidí (hluk..); zlepšit estetiku veřejného prostoru. Řešení uličního prostoru a veřejných prostranství pojímat komplexně, aby vyhovovalo potřebám všech jeho uživatelů a všem jeho funkcím – nejen dopravní. Toho je možné dosáhnout jen při víceoborovém přístupu a zapojení široké veřejnosti do plánovacího procesu

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – odlišnost požadavků

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – zklidňování dopravy (ZD) DEFINICE POJMU: Soubor opatření sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí, bezpečnosti (zejména chodců a cykli- stů) na úkor doposud nadřazeného postavení automobilové dopravy. (jako synonymum zklidňování dopravy je možné použít i výrazu humanizace dopravy). Rozdělení prvků užívaných pro zklidňování dopravy: psychologické prvky; fyzické prvky; o horizontální (směrové); o vertikální (zpomalovací prahy); o prvky na křižovatkách; kombinace všech prvků.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - psychologické prvky ZD ÚČELEM PSYCHOLOGICKÝCH PRVKŮ ZD JE PŘIMĚT ŘIDIČE k: zvýšení pozornosti; snížení rychlosti. Nevýhoda – nejsou respektovány neukázněnými řidiči! Efektivita …např. http://www.20splentyforus.org.uk/UsefulReports/TRLREports/Psychological%20traffic%20calming_T RL_2005.pdf (12.9.2012) a další viz Google „Traffic calming“ http://www.20splentyforus.org.uk/UsefulReports/TRLREports/Psychological%20traffic%20calming_T RL_2005.pdf Dle způsobu provedení na: samostatné psychologické prvky; psychologické prvky suplující fyzické prvky. Dle způsobu použití na: jednorázově užité – počátek obce, vjezd do obytné zóny, upozornění na přechod pro chodce apod.; opakovaně užité – k donucení dodržet rychlostní limit; opakovaně užité s rostoucí razancí informace – např.: 1.informativní dopravní značení – bude přechod pro chodce; 2.dopravní značka s udáním vzdálenosti – přechod 50 m; 3.vlastní označení těsně před přechodem.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky: standardní svislé a vodorovné dopravní značky (viz TP65); opakování svislé značky nakreslením na vozovku; zdůraznění svislých dopravních značek podle provedení: prosvětlené značky; reflexní značky zdůrazněné LED diodami (střídavé blikání) např. http://www.visiocom.cz/dopravni-znaceni-visiotraffic.htm (11.9.12); http://www.visiocom.cz/dopravni-znaceni-visiotraffic.htm zvýraznění žlutými nebo oranžovými blikajícími světly; zvýraznění značky umístěním v poli fluorescenční žlutozelené retroreflexní folie http://www.stim.cz/sortiment/reflexni-folie/fotogalerie (11.9.12) http://www.stim.cz/sortiment/reflexni-folie/fotogalerie Dopravní inženýrství I. – samostatné psycho. prvky ZD

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – psycho.prvky suplující fyz. prvky ZD optická nebo opticko-akustická úprava povrchu vozovky : vytvoření dojmu místa vyžadujícího zvýšenou pozornost řidiče použitím jiné struktury nebo barvy povrchu vozovky např. před přechody, na vjezdu do obytné zóny a viz např. http://www.rocbinda.com/index.php/showcase/galleries/item/92- traffic-calming (12.9.2012);http://www.rocbinda.com/index.php/showcase/galleries/item/92- traffic-calming optické zúžení (zeleň, vodorovné dopravní značení, osvětlení …viz dále); optické brzdy (příčné pruhy na vozovce …viz dále); barvy na značení např. http://www.estav.cz/nomen/sfb.asp?f1=(06.139) (12.9.2012) http://www.estav.cz/nomen/sfb.asp?f1=(06.139) opticko-akustické brzdy (optická brzda provedená ze zvučícího materiálu – např. Trilaplast, Sinoflex Ebro …). Další podrobnosti o rozdělení, provedení a užití značek upravují TP 65, 66 a TP 133 (pro vodorovné značení)

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – optické zúžení

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – optická brzda Doporučené vzdálenosti příčných pruhů viz TP 57

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – optické zpomalovací prahy http://www.autoplanet.cz/blog/zpomalovaci-prah-ustoupi-poslusnym/http://www.autoplanet.cz/blog/zpomalovaci-prah-ustoupi-poslusnym/ (17.9.2012)

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – toto není psycho. prvek ZD! ale reklama na závěs kol Pioneer!

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – fyzické prvky ZD vertikální Slouží ke snížení rychlosti a intenzit motorových vozidel, zlepšuje podmínky pro parkování a přecházení vozovky. Používá se: bodové zúžení (lokální) zajistí snížení rychlosti před kritickými místy na vozovce (přechody); opakované bodové zúžení zajistí snížení rychlosti v celém úseku zklidněné komunikace. Provádí se jako: boční zúžení – vložení vysazené plochy z boku do vozovky jednostranné nebo střídavé; zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem – vložení zvýšeného ostrůvku nebo i jen mírně vyklenutého pásu z dlažby v úrovni vozovky; zúžení typu „brána“ – na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny šikany.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – zúžení PK boční zúžení – vložení vysazené plochy z boku do vozovky jednostranné nebo střídavé

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - zúžení PK Šířka zúžení (m) 5,50 4,75 4,00 3,25 Rychlost dovolující míjení 30 – 40 (km/h)50 (km/h) Podrobněji se zohledněním aspektu funkčních tříd MK viz ČSN736110 boční zúžení

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – zúžení PK zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem – vložení zvýšeného ostrůvku nebo i jen mírně vyklenutého pásu z dlažby v úrovni vozovky

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – zúžení PK zúžení typu „brána“ – na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny, tvořená střední dělícím pásem (obdobně středním dělícím ostrůvkem )

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - šikany Slouží ke snížení rychlosti motorových vozidel. Spočívá v úpravě trasy nutící řidiče k opakované změně směru jízdy s malými poloměry. Používá se: jednotlivě na vjezdu do zklidňované komunikace opakovaně k zajištění snížení rychlosti v celém úseku zklidněné komunikace Provádí se jako: šikany dlouhé – umožňují průjezd rychlostí 40 – 60 (km/h) šikany krátké – umožňují průjezd rychlostí do 30 km/h http://lifewithdoctordoubleyou.blogspot.cz/2011_10_01_archive.htmlhttp://lifewithdoctordoubleyou.blogspot.cz/2011_10_01_archive.html (17.9.2012) http://www.mabaprefa.cz/prefabrikatyhttp://www.mabaprefa.cz/prefabrikaty (17.9.2012) City bloc nebo Delat bloc

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - šikany Regulace rychlosti na průjezdních úsecích silnic souvislou zástavbou Zastavěné území: užší pruh, bez krajnice, parkování Nezastavěné území

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – fyzické prvky ZD horizontální Slouží ke snížení rychlosti motorových vozidel. Spočívá ve vložení zvýšené překážky do vozovky – zpomalovacími prahy (viz TP 85): Krátké; Dlouhé; Dlouhé integrované s přechodem pro chodce; Polštáře; Zvýšené plochy (křižovatkové nebo zastávky se zvýšeným jízdním pásem. Materiálové provedení: dlážděný kryt; živičný kryt; betonový kryt; montované prahy z dílců.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – prvky ZD na křižovatkách snížení rychlosti dopravním značením před křižovatkou; rozšíření ploch pro nemotoristy a parkování vodorovným značením; zamezení průjezdu nežádoucí dopravy (obvykle nákladní) dopravním značením; stavební prvky k zajištění snížení rychlosti na 25 – 40 km/h a zmenšení plochy křižovatky: odsazení hran paprsků (šikana v křižovatce); zúžení vozovky v křižovatce; zvýšená plocha křižovatky; změna materiálu nebo barvy krytu vozovky….

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – prvky ZD na křižovatkách (TP132)

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kombinace prvků ZD

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – použití prvků ZD 1 Jak zklidnit dopravu v obcích: Vydala jako Příručku pro zástupce místní samosprávy www.nadacepart nerstvi.cz, 2004 www.nadacepart nerstvi.cz

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – použití prvků ZD 2 Jak zklidnit dopravu v obcích: Vydala jako Příručku pro zástupce místní samosprávy www.nadacepart nerstvi.cz, 2004 www.nadacepart nerstvi.cz

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - koncept „DRIVE SLOW GO FAST“ Adriaan Walraad, Albert Jansen, Berlin Amsterdam November 2003 Návrh konstrukce MK: Nepřetržitý dopravní proud bez SSZ; Oddělené a malé proudy s nízkou rychlostí; Nepřetržitá rychlost 30-40 (km/h).

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – zklidněné zóny Obytná zóna Pěší zóna Zóna 30

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - obytná a pěší zóna Z. 361/2000 Sb § 39 – zákon o silničním provozu (1)Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny". (2)Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny". (3)V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. (4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy. (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – obytné zóny Jedna výšková úroveň (oddělení ploch materiálem nebo barvou), stavebním provedením musí působit tak, že IAD zde má podřadný význam; Rychlost do 20 km/h. Vozidla nesmí nijak ohrozit chodce, řidič musí případně zastavit vůz; Městské rezidenční části; Parkování pouze na označených místech; Přednost v jízdě zprava, neexistují přechody, není třeba žádného dopravního značení, při výjezdu ze zóny řidič dává přednost; Děti si mohou hrát v celé šíři ulice, chodci a cyklisté používají také celou šíři ulice.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Běžné členění na vozovku a chodník, skromnější šířky jízdních pruhů, použití zklidňovacích prvků. Rychlost do 30 km/h. Opatrný způsob jízdy. Městské rezidenční části, kompaktní funkční celky, komunikace s obslužnou i příp. pobytovou funkcí Parkování libovolně dle zák. není-li upraveno zóně jinak. Přednost v jízdě zprava, případně úprava preference VHD. DZ: jednosměrný provoz, úprava přednosti Chodci používají chodník, přecházet mohou kdekoliv. Přechody pouze výjimečně v nepřehledných úsecích, pak budovat zvýšené. Cyklisté používají vozovku s automobily, obousměrný provoz u jednosměrných komunikací.. Dopravní inženýrství I. – zóna 30

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – správný přístup ke ZD Specifikace problému a rozhodnutí jej řešit (úloha zastupitelů) Veřejná prezentace (zjištění názorů a podpory veřejnosti) Plošná opatření nebo Lokální opatření (Zóny) (PK, křižovatka) Sběr a analýza podkladů (mapy, dopravní průzkumy, nehodovost, pohyb chodců a cyklistů, ankety, prognózy…) Příprava alt. konceptu Příprava návrhu Veřejná diskuse (zjištění připomínek k alternativám konceptu) Schválení návrhu Realizace ZD Informovat veřejnost

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – umístění prvků ZD Opatření zahrnující pouze instalaci dopravního značení a zařízení – prvky z betonových svodidel City-blok, zpomalovací prahy montované na vozov- ku, majáčky na plechových podstavcích atd. … apod. Dopravní značení a instalaci zařízení schvaluje: S I. třídy, (kromě R) - místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR; na S II. a S III. třídy a MK - obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR; na veřejně přístupné účelové komunikaci - vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku orgánu Policie ČR. Vyhláška 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích se změnou Změna: 153/2003 Sb., 176/2004 Sb., 193/2006 Sb.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – drobné stavební prvky ZD Opatření zahrnující drobnou stavební úpravu, která nemění zásadním způsobem stavební stav komunikace nebo způsob užívání – např. miniokružní křižovatky s přejížděným ostrovem, pokud zůstávají ve stávajících obrubnících, přechody pro chodce s bezbariérovou úpravou nebo drobnou úpravou rabátka apod. Tyto úpravy se ohlašují příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu. Zákon 183/2006Sb. STAVEBNÍ ZÁKON (ale odkazuje se i na 104/97) Stanoviska, která si stavební úřad vyžádá nebo může vyžádat: souhlas Policie ČR, doklad o vlastnictví pozemku a stavby, případně souhlas vlastníka (pokud není zároveň žadatelem), stanoviska vlastníků (správců) dotčených inženýrských sítí a příp. další podklady dle uvážení konkrétního stavebního úřadu v konkrétním případě. Současně bývá potřeba stanovit dopravní značení a zařízení!

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – stavební prvky ZD Opatření zahrnující stavební úpravy neměnící charakter komunikace (šířku a sklon) tj. např. stavebně řešené střední dělicí ostrůvky bez požadavku rozšíření komunikace, zpomalovací prahy, vysazené chodníkové plochy, zvýšené křižovatkové plochy apod., tyto stavební úpravy vyžadují stavební povolení, které vydává příslušný speciální stavební úřad. Zákon 183/2006Sb. NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Stanoviska, která si stavební úřad vyžádá nebo může vyžádat: doklad o vlastnictví pozemku a stavby, případně souhlas vlastníka (pokud není zároveň žadatelem), vyjádření dotčených orgánů státní správy – např. silničního správního úřadu (není-li současně příslušným speciálním stavebním úřadem), policie ČR, vyjádření majitelů či správců dotčených inženýrských sítí, vyjádření zástupce sdružení osob s omezenou schopností pohybu a orientace V konkrétním případě může být dále potřebný např. souhlas drážního úřadu, vodoprávního úřadu, atd. Nutné bývá i stanovení dopravního značení a zařízení.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – stavba ZD na PK Úpravy komunikace, které zasahují mimo stávající těleso – střední dělicí ostrůvky vyžadující rozšíření komunikace, nové parkovací pruhy, rozšiřování vozovky v obloucích, zřízení nové světelné signalizace, úpravy a rekonstrukce křižovatek mimo stávající obrysy atd., vyžadují územní rozhodnutí (ÚR). Při pochybnostech je vhodná konzultace se stavebním úřadem, který může rozhodnout, že ÚR vyžadovat nebude. ÚR o umístění stavby vydává příslušný stavební úřad. Zákon 183/2006Sb. STAVEBNÍ ZÁKON Stanoviska, která si stavební úřad vyžádá nebo může vyžádat: doklady o vlastnictví pozemku a staveb na nich, případně vyjádření vlastníka (pokud není zároveň žadatelem), vyjádření dotčených orgánů státní správy – např. silničního správního úřadu, referátu životního prostředí, hygienika, hasičů, Policie ČR, vyjádření majitelů resp. správců dotčených inženýrských sítí, vyjádření obce a příp. další podklady. V dalším stupni následuje vydání stavebního '28stavebních) povolení, případně i jiných rozhodnutí – např. vodoprávního úřadu, rozhodnutí o (změně) připojení pozemní komunikace, stanovení dopravního značení apod. Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas … poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu ????

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – LITERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizovanéhttp://moodle.czu.cz 2.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 3.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13:978-0-471- 86110-2(H/B), 2006, 498 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80-01-04233-5, 142 s., Technické podmínky (technické předpisy Ministerstva dopravy): TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích TP 85 Zpomalovací prahy TP 103 Navrhování obytných a pěších zón TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích, Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky TP 218 Navrhování zón 30 a příslušnými normami: ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací ČSN 72 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - zklidňování dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google