Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečně v kyberprostoru projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečně v kyberprostoru projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů."— Transkript prezentace:

1 Bezpečně v kyberprostoru projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

2 Projekt „Bezpečně v kyberprostoru vznikl postupně z iniciativy Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno se postupně začala utvářet představa budoucího projektu. Realizace projektu

3 Nejprve jsme si stanovili dosažitelné cíle. Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší cíle projektu: Provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie při řešení nebezpečných komunikačních jevů. Zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. Informování široké veřejnosti o realizaci projektu. Cíle

4 Uživatelé osobních počítačů Hledali jsme nejlépe dosažitelnou skupinu občanů, respektive instituce prostřednictvím, kterých by bylo možno dosáhnout stanovených cílů. Rozhodnutí padlo na všechny školy, Policii ČR a Státní zástupce v Jihomoravském kraji. Cílová skupina

5 Omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů bude zajišťováno pomocí seminářů pořádaných pro ředitele škol v Jihomoravském kraji, učitele informačních a komunikačních technologií, metodiky prevence na školách v JMK, Policii ČR a žáky základních a středních škol v JMK. Všichni budou seznámeni s nebezpečnými komunikačními jevy a postupy obrany proti nim. Plán projektu

6 Na základě stále hlubšího pronikání do problematiky tzv. „Kybešikany“ jsme pozvali další subjekty ke spolupráci. Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno, Střední odbornou školu obchodní a Střední odborné učiliště řemesel Moravský Krumlov, Orgán sociálně-právní ochrany dětí a městské státní zastupitelství Brno.

7 Policisté byli seznámeni s problematikou kyberšikany a s jejími projevy ve školách, kriminalisté upřesnili následné postupy při zjištění trestného činu.postupy V rámci projektu byli ředitelé škol seznámeni s formami internetového nebezpečí a postupem při zjištění kyberšikany na škole a byli požádáni, aby téma kyberšikany a obrany proti ní začlenili do ŠVP (školních vzdělávacích programů). Učitelé ICT - učitelé budou seznámeni se všemi formami kyberšikany, dostanou DVD s prezentací, aby mohli dále sami toto téma zahrnout do výuky. Metodici prevence budou seznámeni s jednotlivými formami kyberšikany a postupem při zjištění tohoto jevu ve škole.

8 Pracovníci obcí absolvují školení o nebezpečí ve světě online a počítačovou kriminalitou. Rodiče a zájemci z řad veřejnosti budou seznámeni s fenoménem internetového nebezpečí a možnostmi obrany. Žáci se budou účastnit seminářů o kyberšikaně. Školitelé dané problematiky budou lektoři z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří tvoří tým v projektu E-Bezpečí, zástupci Městské policie Brno, policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Popis projektu

9 Metodické DVD pro učitele informačních a komunikačních technologií Ukázka DVD Vytvořily jsme metodické DVD

10 V návaznosti na výše zmíněný projekt bylo provedeno výzkumné šetření jehož cílem bylo zmapování problematiky kybernetické šikany u pedagogických pracovníků na středních školách ve vztahu ke kybernetickému fenoménu. Pro šetření byl využit kvantitativní výzkum za použití dotazníku, který pro potřeby výzkumu převedl do elektronické podoby pracovník Střediska služeb školám v Jihomoravském kraji. Dotazník byl koncipován formou uzavřených a otevřených otázek, přičemž otevřené otázky byly limitovány počtem znaků. S žádostí o zapojení do výzkumného šetření byly osloveny odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje všechny střední školy bez ohledu na jejich zřizovatele v JMK. Na elektronický dotazník odpovědělo celkem 1148 pedagogických pracovníků, z toho 417 mužů (36,32%) a 731 žen (63,68%). Nejvíce odpovídali respondenti ve věku 50 – 54 let, celkem 223 (19%); ze SOŠ a SOU 428 (37,28%); vyučující cizích jazyků 126 (11%); s délkou praxe 16 – 20 let 195 (16,99%) a z okresu Brno – město 615 (53,57%). Výzkumné šetření

11 Slovní odpovědi na obranu proti kyberšikaně: Volat k odpovědnosti rodiče a s policií řešit postih. Rozhodně se vyhnout cenzuře. Poukázat na důsledky šikany. Vytváření modelových situací, do kterých by se dostali sami potencionální agresoři a vyzkoušeli si pocity šikanovaného. Dodržovat bezpečnostní zásady.

12 Informovanost vyučujících, rodičů, žáků, Zpracovat metodický pokyn pro učitele, jak postupovat. Jednotný přístup zúčastněných. Postupovat po určitých krocích, kontaktovat policii až v rámci posledního kroku. Konkrétní a tvrdší postihy. Řešení kyberšikany s policií teprve tehdy, až by selhala všechna jiná opatření.

13 Účinnou prevencí (např. u Facebooku) se může stát účast škol a pedagogů v této sociální sítí. Toho můžeme dosáhnout zasíláním studijních materiálů, úkolů a různých informací touto cestou. Počet případů kyberšikany budeme redukovat, protože budeme mít "dohled" na veřejné informace, jež nejvíce ohrožují učitele na jejich důstojnosti. Nejlepší způsob je konfrontovat autora videa, agresory i toho, kdo materiál na internet nahrál, s jejich zodpovědností. Je potřeba, aby si uvědomili závažnost a závadnost svého počínání, nejlépe se oběti i autoritám upřímně omluvili. Případně je nutno provést takové sankce a opatření, aby se kyberšikana neopakovala.

14 Osvěta pro žáky/studenty, učitele, rodiče: jaká nebezpečí internet skýtá, jak se chovat v případě, že se sám stanu obětí kyberšikany, jak se chovat v případě, že se obětí (nebo naopak agresorem) stane mé dítě, můj žák/student. Na internetu se cítí v bezpečí 437 osob (38,1%)

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Martina Brtnická referentka prevence kriminality Jihomoravský kraj Odbor školství krajského úřadu Cejl 73 601 82 Brno Tel.: 541 658 302 E-mail: brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Bezpečně v kyberprostoru projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů."

Podobné prezentace


Reklamy Google