Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2015 - 2020 Porada ředitelů pověřených knihoven JMK, 30. 1. 2015 Mgr. Adéla Dilhofová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2015 - 2020 Porada ředitelů pověřených knihoven JMK, 30. 1. 2015 Mgr. Adéla Dilhofová."— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2015 - 2020 Porada ředitelů pověřených knihoven JMK, 30. 1. 2015 Mgr. Adéla Dilhofová

2 Obsah Koncepce Pět částí:  stručná historie a vývojové trendy regionálních funkcí doplněné o současný legislativní rámec  analýza aktuálního stavu regionálních služeb při využití SWOT analýzy  hlavní cíle a směřování regionálních funkcí  harmonogram realizace jednotlivých cílů  Finanční zajištění regionálních funkcí

3 Legislativní rámec  Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů  Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (Usnesení vlády ČR č. 68, v r. 2002)  Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

4 Dokumenty koncepční povahy Vymezují rozvoj Jihomoravského kraje, zejména oblast kultury:  Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020,  Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017.

5 Veřejné knihovny v jednotlivých regionech k 1. 1. 2014 OKRES PROFESIONÁLNÍNEPROFESIONÁLNÍ CELKEM PověřenéPobočkyProfesionální PobočkyNeprofesionálníPobočky Blansko112 101695-135 Brno- město 133 ----34 Brno- venkov 1- 19-127-147 Břeclav13 14455178 Hodonín11 16363-84 Vyškov12 61068-87 Znojmo13 831331149 Celkem754 73365412714 Tabulka č. 1

6 Zajištění výkonu regionálních funkcí Výkon regionálních funkcí v Jihomoravském kraji je zajišťován smluvně mezi Moravskou zemskou knihovnou v Brně a šesti pověřenými knihovnami:  Knihovna Jiřího Mahena v Brně  Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově  Městská knihovna Břeclav  Městská knihovna Hodonín, organizační složka města Hodonín  Městská knihovna Kuřim, organizační složka města Kuřim  Městská knihovna Znojmo

7 Výměnné fondy  V Jihomoravském kraji se nachází 673 obcí. Pro každou obec bylo průměrně zakoupeno z krajské dotace na regionální funkce celkem 350 svazků do výměnného fondu. Tyto knihy obohacují nabídku stálého knihovního fondu knihoven, které tuto službu využívají.

8 Cirkulace výměnných fondů v knihovnách JMK Region Nákup VF 2012% z dotaceNákup VF 2013% z dotace Stav VF k 31. 12. 2013 Blansko281 11826,8340 51032,421 338 Boskovice213 40522,6275 97031,418 327 Brno-město256 60064,6257 00066,123 341 Brno-venkov1 014 61636,41 099 99739,350 418 Břeclav455 17030456 23829,934 786 Hodonín453 14224,1487 47726,129 137 Vyškov294 80720,1344 9902419 472 Znojmo678 91731,8704 90533,837 843 Celkem3 647 77527,13 967 08729,5234 662

9 Objem nákupu VF z dotace RF v PK JMK Region2010201120122013 Blansko23,63 20,08 26,8432,4 Boskovice23,58 24,67 22,631,4 Brno-město66,12 64 64,666,1 Brno-venkov30,95 34,96 36,439,3 Břeclav30,06 30,13 3029,9 Hodonín26,72 23,21 24,126,1 Vyškov21,03 20,66 20,124 Znojmo28,18 30,17 31,833,8 Celkem25,8225,8727,1229,52

10 Doplňovaní VF v krajích ČR PořadíKraj% 1. Plzeňský34,3 2. Pardubický 32,4 3. Moravskoslezský32,0 4. Vysočina31,5 5. Středočeský30,6 6. Jihomoravský29,5 7. Jihočeský24,8 8. Ústecký24,5 9. Karlovarský24,1 10. Olomoucký19,5 11. Liberecký19,3 12. Zlínský19,3 13. Královéhradecký18,3 14. Praha16,5 Průměr ČR 26,5

11 Vize rozvoje regionálních funkcí v JMK  Rozvíjet a zkvalitňovat systém regionálních služeb poskytovaných krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami s cílem dosáhnout standardizované úrovně veřejných knihovnických a informační služeb ve všech knihovnách kraje.  Podporovat informační, vzdělávací a komunitní funkci knihoven a rozvíjet kulturně výchovnou činnost bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí.  Ve spolupráci s Jihomoravským krajem usilovat o zlepšení podmínek pro jejich činnost a podporovat nezastupitelnou roli knihoven při společenském, kulturním a duchovním rozvoji společnosti.

12 Co konkrétně?  Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory  Podpora zavádění moderních technologií do knihoven  Webové stránky malých knihoven  Statistika knihovnických činností  Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  Tvorba výměnných knihovních fondů (dále VF), jejich cirkulace a distribuce

13  Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů  Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)  Pravidelná medializace nejlepších knihoven a knihovníků, oceňování knihoven a obcí, prezentace příkladů dobré práce  Kulturně-výchovná činnost

14 Harmonogram realizace cílů  Na jednotlivé roky 2015 -2020 viz dokument Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2015 (str. 25 – 27)

15 Úloha a postavení MZK v systému RF Cílový stav  Moravská zemská knihovna plní funkci poradenského a vzdělávacího centra pro všechny veřejné knihovny v Jihomoravském kraji s důrazem na budování a rozvoj školních knihoven.  Ve spolupráci s pověřenými knihovnami koordinuje rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji.  Má status pracoviště s dobrým jménem a odborným renomé i za hranicemi kraje, propaguje a podporuje zavádění nových trendů do činnosti knihoven, hájí jejich zájmy a lobuje za jejich lepší postavení u jejich zřizovatelů.  Pro naplnění tohoto cíle se ve spolupráci s pověřenými knihovnami aktivně účastní setkání zastupitelů veřejné správy a samosprávy

16  Děkuji za pozornost. Mgr. Adéla Dilhofová Moravská zemská knihovna v Brně Odbor knihovnictví – Úsek vzdělávání a krajské metodiky


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2015 - 2020 Porada ředitelů pověřených knihoven JMK, 30. 1. 2015 Mgr. Adéla Dilhofová."

Podobné prezentace


Reklamy Google