Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Jihomoravského kraje VII. setkání starostů a místostarostů Jihomoravského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Jihomoravského kraje VII. setkání starostů a místostarostů Jihomoravského."— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Jihomoravského kraje VII. setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 21. 6. 2012

2 Moravská zemská knihovna v Brně http://www.mzk.cz -2. největší knihovna v ČR -k 31. 12. 2011: 19.695 registrovaných čtenářů 4,041.386 knihovních jednotek 503.063 návštěvníků (fyzických) Plní funkci krajské knihovny (zřizovatel Ministerstvo kultury ČR). Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, od roku 2009 výzkumná organizace. http://mapy.mzk.cz Na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, je metodickým pracovištěm pro veřejné knihovny Jihomoravského kraje.

3 Časopis Duha -vydává MZK -podtitul: Informace o knihách a knihovnách z Moravy -4 x ročně elektronické číslo: http://duha.mzk.cz -2 x ročně tištěné dvojčíslo (v PDF dostupné on-line) -vychází s podporou dotace Jihomoravského kraje v rámci metodické a poradenské činnosti MZK pro všechny veřejné knihovny kraje -platforma pro sdílení trendů a příkladů dobré praxe -archiv všech čísel od roku 1987 dostupný on-line

4 Veřejné knihovny v Jihomoravském kraji Počet registrovaných uživatelů knihoven: -160.008 (tj. 13,71 % z počtu obyvatel JMK – 1,166.313), -z toho čtenářů do 15 let: 38.762 (tj. 24,2 % z celkového počtu čtenářů) Počet veřejných knihoven v JMK (včetně poboček):  MZK  8 pověřených knihoven  75 profesionálních knihoven  611 neprofesionálních knihoven Celkem k 31. 12. 2011 v JMK 694 veřejných knihoven.

5 Legislativa veřejných knihovnických a informačních služeb ZÁKON č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/InternetPoplatkyVykl.htm Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodické vyjádření Ministerstva kultury k problematice poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu

6 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky Kategorie a indikátory a)Provozní doba knihovny pro veřejnost b)Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů c)Umístění knihovny v obci d)Plocha knihovny určená pro uživatele e)Studijní místa f)Přístup k internetu a informačním technologiím g)Webová prezentace knihovny h)Elektronický katalog knihovny na internetu i)Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání j)Měření spokojenosti uživatelů knihovny

7 Regionální funkce ZÁKON č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) § 2 Vymezení základních pojmů Regionální funkce = „funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“.

8 Základní dokumenty RF Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (2005) Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (2005) Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2011-2015 Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období let 2011 – 2014

9 Výměnné fondy v pověřených knihovnách Jihomoravského kraje Nákup z prostředku dotace JMK na regionální funkce Požadavek Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji 2011-2014 – 30 % z částky dotace RF na nákup VF K 31.12.2011 v JMK 203.416 knih ve výměnných fondech Na jednu obecní knihovnu připadá cca 364 knih

10 Nákup knihovního fondu z prostředků obcí Region0 Kč na nákup - počet obcí Počet obecních knihoven celkem % knihoven bez nákupu KF Blansko125024 Boskovice64413,6 Brno-venkov111268,7 Břeclav65411,1 Hodonín3634,7 Vyškov4685,8 Znojmo5014035,7 Celkem JMK/ %9254516,8

11 Aktivity MZK na podporu rozvoje regionálních funkcí v JMK Koordinační porada profesionálních knihoven Jihomoravského kraje a jejich zřizovatelů 13. 11. 2012 Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje spojené s oceněním nejlépe pracujících obecních knihoven 11. 4. 2012

12 Soutěž Vesnice roku a oceňování knihoven 1999 spolupráce Sekce veřejných knihoven SKIP a Spolku pro obnovu venkova Začlenění hodnocení knihoven mezi kritéria soutěže Vesnice roku Vítěz krajského kola získá Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Státní cena MK ČR Knihovna rok Knihovna roku 2011 Místní knihovna Veselice, okr. Blansko Diplom za vzorné vedení obecní knihovny 2012 Obecní knihovna Ratíškovice, okr. Hodonín

13 Obecní knihovna Ratíškovice – Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v soutěži Vesnice roku 2012

14 Knihovna roku 2011 Místní knihovna Veselice (obec Vavřinec, okr. Blansko) http://www.knihovna-veselice.cz/

15 Soutěž BIBLIOWEB 2012 se konal již 13. ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven organizuje každoročně SKIP ve spolupráci s Asociací krajů České republiky Cena veřejnosti 2012 – Místní knihovna Veselice (984 hlasů) slavnostní předání cen na konferenci ISSS v Hradci Králové Podmínkou účasti v soutěži je registrace akcí knihovny k Březnu-měsíci čtenářů.

16 Čteme? Reprezentativní průzkumy čtenářství: Trávníček, Jiří. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host 2007. 207 s. ISBN 978-80- 7294-270-1. Trávníček, Jiří. Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno: Host, 2010. 191 s. ISBN 978-80-7294-515-3. http://www.ucl.cas.cz/cs/ctenari-a-cteni

17 Čtenáři a internauti Internaut = pravidelný uživatel internetu, pro kterého se užívání internetu stalo civilizační samozřejmostí 79 % obyvatel starších 15 let přečte za rok aspoň jednu knihu (2007 – 83 %) V průměru přečtou čtenáři za rok 17,3 knih (2007-16,1, lidé nad 65 let 22 knih) Čtení knih se denně věnujeme 38 minut (2007-41 minut) 46 % obyvatel starších 15 let nakoupilo za rok aspoň jednu knihu (2007-71 %!) V domácích knihovnách máme průměrně 245 knih (2007-274), jen 2 % obyvatel nemá doma žádné knihy 38 % obyvatel navštívilo alespoň jednou veřejnou knihovnu (2007-40 %) Třetina populace NIKDY nenavštívila knihovnu V průměru si téměř každý druhý občan nakoupil 5 knih a utratil za ně 1213,- Kč. Více než polovina obyvatel neutratila za knihy NIC. Sociodemografický profil vášnivého čtenáře: 65 a více let, VŠ vzdělání, spíše ekonomicky neaktivní, z velkoměsta

18 A na závěr: Máme mít obecní knihovny? Knihovna – to není pouze místo pro půjčování knih. Je to především: -MÍSTO – PROSTOR (neutrální, přátelský, vstřícný) k setkávání, aktivitám, jen tak-pobýt -KULTURNÍ BOHATSTVÍ -SKRYTÝ POTENCIÁL ROZVOJE OBCE -PŘÍLEŽITOST -NADĚJE pro utváření lepších vzájemných vztahů, pro budování komunit, lepší vzdělanost.

19 Děkuji za pozornost. Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová Kontakt: Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a 601 87 Brno http://www.mzk.cz http://www.facebook.com/mzk.cz Úsek výkonu regionálních funkcí: Tel.: 541 646 128 E-mail: krat@mzk.czkrat@mzk.cz www: http://www.mzk.cz/pro- knihovnyhttp://www.mzk.cz/pro- knihovny Časopis Duha: http://duha.mzk.cz http://duha.mzk.cz


Stáhnout ppt "Právní aspekty rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Jihomoravského kraje VII. setkání starostů a místostarostů Jihomoravského."

Podobné prezentace


Reklamy Google