Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje K možnostem vzájemné spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje K možnostem vzájemné spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje K možnostem vzájemné spolupráce

2 Úvodem Jmenuji se David W. Novák a pracuji jako pedagog a vědecký pracovník na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z pracovních důvodů se nemůžu zúčastnit Vašeho dnešního setkání, proto se na Vás obracím ústy mého vzácného přítele Honzy Tomiczka s příspěvkem k možnostem spolupráce vzdělávacích a výzkumných institucí a Vás jako zástupců samospráv 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje2

3 Současná praxe Spolupráce mezi samosprávami a vzdělávacími a výzkumnými institucemi v současnosti výrazně zaostává za svými možnostmi Není vůbec navazována Pokud je navazována, nepřináší žádné konkrétní výsledky Příčinami jsou Nezájem ze strany samospráv učit se (v důsledku čehož jsou odsouzeni dělat při rozvoji „svých“ území stále tytéž chyby) Nezájem ze strany vzdělávacích a výzkumných institucí (důsledkem čehož je větší či menší odtržení pedagogické i výzkumné práce od reality) Zachování tohoto stavu je možné, otázkou je, zda je žádoucí 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje3

4 Potenciál spolupráce Pokud má spolupráce mezi samosprávami a vzdělávacími a výzkumnými institucemi být skutečně přínosná, nemůže být pouze předstírána (podepisování bezobsažných smluv a prohlášení), ale naplněna konkrétními smysluplnými a životaschopnými projekty Toto vyžaduje, aby samosprávy i jednotliví akademici byli schopni takové projekty vytvářet, hledat a nacházet pro jejich realizaci vhodné a aktivní partnery 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje4

5 Přístup zdola Vysoké školy, jednotlivé fakulty a katedry a jednotliví pracovníci jsou do značné míry autonomní, co se oblastí jejich vědeckého a pedagogického zájmu týče V důsledku tohoto je nezbytný přístup zdola – navrhováním a realizací konkrétních projektů spolupráce samospráv a jednotlivých pedagogických a výzkumných pracovníků (nebo jejich týmů) 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje5

6 Co nemůžeme nabídnout Vzdělávací instituce nemůžou nahrazovat úlohu veřejné správy nebo regionálních rozvojových agentur – nemůžeme nabídnout přípravu žádostí o dotaci, rozvojových projektů atp., což ovšem nevylučuje možnost takové spolupráce s jednotlivými akademiky v jejich volném čase 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje6

7 Možné oblasti spolupráce Diplomové práce – zadávání diplomových prací ve spolupráci samospráv, vedoucích prací a jednotlivých studentů Stáže a praxe studentů – příležitost vychovat si svého budoucího zaměstnance a ozkoušet si ho nanečisto Příležitost využít vědecké a informační kapacity vysokých škol samosprávami 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje7

8 Osobní zkušenost Existuje značný rozpor mezi deklarovaným zájmem o spolupráci, mezi úsilím, které je této spolupráci skutečně věnováno, a reálnými výsledky, např. Přes opakované výzvy nejsou samosprávy schopny přicházet s vhodnými tématy (např. pro diplomové práce) Některé samosprávy podmiňují poskytování informací studentům tím, že diplomová práce bude ústit v pozitivní obraz o dané obci Zástupci samospráv deklarují vysoký zájem zúčastnit se veřejných seminářů, konkrétní pozvánky jsou však vesměs bez reakce Proměnlivá míra spolupráce v čase – neschopnost dotahovat věci do konce 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje8

9 Osobní zkušenost Osobně jsem optimista, věřím, že existuje potenciál pro vzájemně výhodnou spolupráci Má vlastní osobní zkušenost však dokládá spíše potřebu vytváření bezobsažných prohlášení o spolupráci, než potřebu nějakou spolupráci skutečně provádět Slabá nebo žádná reakce ze strany potenciálních partnerů ze strany samospráv Je zájem o spolupráci ze strany samospráv, který stojí v pozadí tohoto příspěvku, skutečný, nebo pouze deklarovaný? 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje9

10 Kontaktní údaje Následující kontakty můžete využít, pokud máte skutečný zájem o spolupráci na konkrétních projektech David W. Novák Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Kranichova 8 710 00 Slezská Ostrava Tel.: +420 732 123 903 E-mail: david.novak@osu.cz Děkuji za pozornost a přeji krásný den! 17. září 2016Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje10


Stáhnout ppt "Vzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje K možnostem vzájemné spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google