Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce obcí a málotřídních škol v České republice Dana Knotová, Kateřina Trnková Ústav pedagogických věd FF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce obcí a málotřídních škol v České republice Dana Knotová, Kateřina Trnková Ústav pedagogických věd FF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce obcí a málotřídních škol v České republice Dana Knotová, Kateřina Trnková Ústav pedagogických věd FF MU Brno

2 Výzkumný projekt  Název projektu: Málotřídní školy v České republice: potenciály jejich rozvoje a růstu (GAČR č. 406/07/0806).  Cíl projektu: deskripce současného stavu málotřídních škol v ČR, analýza faktorů ovlivňujících fungování těchto škol, vyhodnocení možností a perspektiv dalšího rozvoje málotřídních škol v ČR.

3 Charakteristika málotřídních škol  Jsou to především školy venkovské.  Vznikají z důvodu nízkého počtu dětí ve věku povinné školní docházky ve spádové oblasti školy.  Jsou neúplně organizované základní školy – školy s I. stupněm (první až pátá třída ZŠ).  Třídy jsou většinou málo početné a věková skladba žáků je heterogenní.  Tvoří významný podíl ze všech základních škol v České republice, je jich kolem 40 %.

4 Dotazníkové šetření  Kdo? Dvě skupiny respondentů: vedení (ředitelé) málotřídních škol a zřizovatelé (starostové obcí) málotřídních škol.  Jak? Reprezentativní dotazníkové šetření: diferenční dotazování, dvě mutace dotazníku pro dvě skupiny respondentů (ředitelé a starostové). diferenční dotazování, dvě mutace dotazníku pro dvě skupiny respondentů (ředitelé a starostové).  Proč? Empirická evidence informací o málotřídních školách v ČR.

5 Dotazníkové šetření Dílčí otázky: 1. Jak a čím málotřídní školy přispívají ke společenskému životu v obcích? 2. Jaké služby nabízí škola nad rámec svých zákonem stanovených vzdělávacích činností obyvatelům obce? 3. Jak hodnotí ředitelé škol a zřizovatelé škol vzájemnou spolupráci a komunikaci?

6 Velikost výzkumného souboru a návratnost Cílová skupina Základní soubor NávratnostNávratnost(%) Ředitelé škol 142559642 Starostové obcí 136882560 celkem2793142151

7 Výsledky výzkumného šetření  Málotřídní školy jsou nejčastěji zřizovány v obcích do 2 000 obyvatel – celkem 89 %.  Málotřídních škol v obcích nad 2 000 obyvatel je v našem souboru necelých 10%.  4 % málotřídních škol je v obcích (městech) s více jak 5000 obyvateli.

8 Z výsledků výzkumného šetření Vybavenost obcí s málotřídními školami:  Nekomerční občanská vybavenost: -nejvíce knihovny- 97 % obcí -nejvíce knihovny- 97 % obcí -dále sportovní hřiště (nejčastěji fotbalové) -dále sportovní hřiště (nejčastěji fotbalové) 95 % obcí 95 % obcí  Komerční občanská vybavenost: - nejvíce restaurace/hospody – 92 % obcí - nejvíce restaurace/hospody – 92 % obcí  Čím větší obec, tím pestřejší občanská vybavenost.

9 Z výsledků výzkumného šetření  Služby málotřídních škol poskytované obcím (n=596) (n=596) Druhy činností jsou seřazeny sestupně. Druhy činností jsou seřazeny sestupně. Druh činnosti Počet škol Počet škol % Prezentace obce 33055 Příprava společenských událostí 28147 Podíl na sociální péči 18531 Údržba veřejných prostor obce 7913 Vedení obecní knihovny 447 Vedení obecní kroniky 437

10 Z výsledků výzkumného šetření  Málotřídní školy organizují především volnočasové aktivity pro děti.  Nejčastěji se jedná o pravidelné zájmové aktivity pro žáky školy v průběhu školního roku-celkem 92 % škol. O prázdninách necelých 9 % škol.  Pro obyvatele obcí organizují nejčastěji nepravidelné společenské zábavné činnosti- zájezdy (divadla, výstavy) celkem 68 % škol, nebo např. plesy (48 % škol).

11 Z výsledků výzkumného šetření  Hodnocení vzájemné spolupráce vedení škol a zřizovatelů škol: a zřizovatelů škol: Zástupci škol (n=596) ve 23 % hodnotí spolupráci se zřizovateli jako vynikající a dalších 55 % ji charakterizuje jako velmi dobrou. Pouze 2 % odpovědí ji hodnotilo jako nedostatečnou. Zástupci škol (n=596) ve 23 % hodnotí spolupráci se zřizovateli jako vynikající a dalších 55 % ji charakterizuje jako velmi dobrou. Pouze 2 % odpovědí ji hodnotilo jako nedostatečnou. Zřizovatelé škol (n=825) ve 31 % spolupráci hodnotí jako vynikající a v 57 % jako velmi dobrou. Pouze 1 % respondentů ji hodnotilo jako nedostatečnou. Zřizovatelé škol (n=825) ve 31 % spolupráci hodnotí jako vynikající a v 57 % jako velmi dobrou. Pouze 1 % respondentů ji hodnotilo jako nedostatečnou.  Spolupráce škol a obcí je hodnocena pozitivně.

12 Děkuji za pozornost.  Z repertoáru činností škol pro obce jsme vytvořili index nazvaný škola obci, mohl se pohybovat v intervalu 0 – 9. Tento index dosáhl průměrné výše 2,25. Závěr: Málotřídní školy nejsou příliš aktivní, ve prospěch obcí se angažují jen částečně. Potenciál málotřídních škol není v tomto ohledu zcela naplněn. Závěr: Málotřídní školy nejsou příliš aktivní, ve prospěch obcí se angažují jen částečně. Potenciál málotřídních škol není v tomto ohledu zcela naplněn.  Zdá se, že tento univerzální jev je nezávislý na velikosti obce, či vybavenosti nebo na počtu zaměstnanců školy. (Možná souvislost s absencí zdrojů, které by mohly tyto činnosti finančně podpořit.)


Stáhnout ppt "Spolupráce obcí a málotřídních škol v České republice Dana Knotová, Kateřina Trnková Ústav pedagogických věd FF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google