Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP 36/13/CZ EUROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS Telefon: +32 2 217 70 98  Fax: + 32 2 219 85 14  .

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP 36/13/CZ EUROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS Telefon: +32 2 217 70 98  Fax: + 32 2 219 85 14  ."— Transkript prezentace:

1 TP 36/13/CZ EUROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS Telefon: +32 2 217 70 98  Fax: + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu  www.eiga.eu  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skoronehody u speciálních plynů pro elektroniku Bezpečnostní opatření při manipulaci a co je důležité znát 1

2 EUROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS Telefon: +32 2 217 70 98  Fax: + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu  www.eiga.eu  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Všechny technické publikace EIGA nebo pod jménem EIGA včetně Sbírek praktických postupů, Bezpečnostních postupů a všechny další technické informace v těchto publikacích obsažené, byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a které se zakládají na odborných informacích a zkušenostech aktuálně dostupných u členů asociace EIGA a dalších k datu jejich vydání. I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat své publikace nebo se na ně odkazovat, je používání publikací asociace EIGA nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nezávazné. Proto asociace EIGA a členové asociace EIGA neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádný závazek či odpovědnost v souvislosti s referencemi a s použitím informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad čímkoliv, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění výkonu, chybnou interpretací informací, správné nebo nesprávné používání jakýchkoliv informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA ze strany osob nebo organizačních jednotek (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost. Publikace asociace EIGA jsou pravidelně přezkoumávány a uživatelé jsou upozorňování, aby si opatřili poslední vydání. 2

3  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Úvod »Jako součást programu harmonizace průmyslových norem přijala EIGA (Evropská asociace průmyslových plynů) dokument JIMGA-T-S/49/08, který vypracovala asociace JIMGA (Japonská asociace průmyslových a medicinálních plynů) jako globálně harmonizovaný dokument. »V současnosti se používá široké spektrum speciálních plynů pro elektroniku (ESG ( Electronic Specialty Gases) ) pro výrobu polovodičů, kapalných krystalů, solárních článků atd. K vývoji nových procesů použitím nových speciálních plynů pro elektroniku (ESG) vede také rychlý vývoj procesní technologie. »Bezpečné používání jak běžných,tak nových ESG vyžaduje dobré porozumění vlastnostem stejně jako technikám bezpečné a správné manipulace. Nicméně v praxi se ukazuje, že informace o ESG často nejsou sdělovány přesným, jasným nebo snadno srozumitelným způsobem osobám, které takové potřebují informace. »V tomto souboru školení jsou pro usnadnění rychlého porozumění vyučovacích lekcí prezentovány příklady případů skoronehod pomocí obrázků. 3

4  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (1): »Pracovník přesouvá láhev bez ochranného uzávěru ventilu. »Láhev padá. »Když ventil láhve narazí na zeď nebo na podlahu, dojde k úniku plynu. 4

5  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (1) »Možné příčiny: »Pracovník přesouval láhev bez našroubovaného ochranného uzávěru láhve, protože se ochranný uzávěr ztratil nebo nebyl k dispozici. »Když láhev upadla, ventil se poškodil a došlo k úniku plynu. »Nápravné činnosti: »Při přesunu plynových lahví pevně našroubujte ochranný uzávěr ventilu. »Ponaučení: »Vždy našroubujte ochranný uzávěr ventilu před přesouváním lahví a také když láhev není zajištěná! 5

6  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (2): »Pracovník přesouval láhev s plynem koulením. Ztratil nad lahví kontrolu a instinktivně se snažil láhev zachytit. »Došlo k poranění ruky, která zůstala mezi lahví a zdí. 6

7  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (2) »Možné příčiny: »Operátor nepoužil manipulační vozík. »Operátor ztratil kontrolu nad lahví nebo ztratil rovnováhu a nemohl bezpečně nést břemeno. »Nápravné činnosti: »Dokonce, i když je vzdálenost krátká, vždy při přesouvání lahve použijte schválený vozík pro přepravu lahví nebo jiné vhodné zařízení. Bezpečně připoutejte láhev (lahve) k vozíku tak, aby nemohla(y) vypadnout. »Ponaučení: »Vždy používejte pro přesun plynových lahví manipulační vozík! 7

8  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (3): »Na korbě nákladního automobilu byly přepravovány lahve s plynem. Při průjezdu zatáčkou došlo k sesuvu a pádu několika lahví na vozovku. »Z lahví začal unikat plyn. 8

9  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (3) »Možné příčiny: »Plynové lahve nebyly na nákladním automobilu řádně zajištěny. »Odstředivou silou, která vznikla následkem projetí nákladního automobilu nadměrnou rychlostí zatáčkou, se lahve přesunuly směrem ven a sesunuly se z vozidla. »Nápravné činnosti: »Při přepravování plynových lahvý zajistěte lahve v souladu se schválenými pracovními postupy (bezpečně je připoutejte řemenem nebo pásem) a jezděte bezpečně, zvláště při projíždění zatáčkou nebo objíždění rohů. »Ponaučení: »Řádně zajistěte plynové lahve na přepravních vozidlech a jezděte opatrně! 9

10  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (4): »Při vykládání plynových lahví z korby nákladního automobilu jedna láhev upadla a poranila pracovníka na noze. 10

11  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Přesun & přeprava láhve Scénář nehody (4) »Možné příčiny: »S plynovou lahví se zacházelo nesprávně a neopatrně. Došlo k nekontrolovanému pádu lahve z korby nákladního vozidla. Láhev spadla na pracovníka stojícího na zemi. Pracovník byl zraněn na noze, protože neměl ochrannou obuv. »Nápravné činnosti: »Při nakládání, vykládání nebo jiné činnosti zacházejte s plynovými lahvemi opatrně. S každou lahví manipulujte správně a opatrně, aby nedošlo k nárazu, převržení nebo pádu lahve z výšky. Při manipulaci s lahvemi noste vždy kožené rukavice, ochrannou obuv a jiné ochranné prostředky. »Ponaučení: »Nezacházejte s lahvemi nesprávným nebo neopatrným způsobem! »Vždy noste správné osobní ochranné prostředky (OOP). 11

12  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (1): »Pracovník šel vyzvednout ze skladovacího prostoru plynovou láhev se směsí silanu. Vzal ale špatnou láhev. Chyba byla zjištěna před jejím připojením k zařízení. 12

13  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (1) »Možné příčiny: »Plynové lahve pro různé plyny nebyly ve skladovacím prostoru skladovány odděleně podle jejich obsahu. Láhev před jejím odebráním nebyla řádně zkontrolována. »Nápravné činnosti: »Oddělujte láhve podle jejich obsahu a podle toho, zda jsou plné nebo prázdné. Skladujte je ve vyhrazených prostorech, kde je lze snadno identifikovat. »Zejména hořlavé plyny by měly být při skladování izolovány od oxidujících plynů. »Před instalací vždy zkontrolujte obsah láhve! »Ponaučení: »Třiďte plynové lahve podle jejich obsahu a skladujte je ve vyhrazených skladovacích prostorech, které lze snadno identifikovat! 13

14  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (2): »Ve skladovacím prostoru došlo k úniku plynu. »Spustil se alarm úniku toxického plynu, ale bezpečnostní zařízení pro dekontaminaci sestrojené pro práci v součinnosti s alarmem se neaktivovalo. 14

15  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (2) »Možné příčiny: »Bezpečnostní zařízení pro dekontaminaci včetně nouzového odsávacího systému nefungovalo správně, protože bylo vypnuto napájení přístroje. »Nápravné činnosti: »Zkontrolujte, zda systém alarmu úniku plynu, bezpečnostní zařízení pro dekontaminaci a jiná zařízení fungují správně, a zda je u těchto zařízení prováděna pravidelná preventivní údržba, aby bylo zajištěno, že pracují vždy správně. »Měla by se učinit preventivní opatření, aby se nevypínalo napájení bezpečnostních zařízení. Na místě by mělo být poplašné zařízení pro upozornění na poruchu komponenty nebo poruchu napájení systému/ovládání. »Ponaučení: »Zajistěte řádnou funkci a pravidelnou údržbu používaných bezpečnostních zařízení. 15

16  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (3): »Několik lahví se ve skladovacím prostoru převrátilo následkem zemětřesení. Došlo k úniku plynu z použité lahve následkem nárazu způsobeného pádem. 16

17  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (3) »Možné příčiny: »Lahve nebyly řádně společně uloženy a/nebo nebyly zajištěny pomocí řetězů nebo řemenů. Při nárazu způsobeném pádem lahve došlo k uvolnění ventilu a k následnému úniku plynu z lahve. »Nápravné činnosti: »Společně ukládané jak plné tak prázdné láhve řádně umístěte a pevně zajistěte při ukládání ve skladovacím prostoru použitím dvojitých řetězů nebo řemenů, aby se zamezilo pádu lahví. »Ponaučení: »Při skladování plynové lahve řádně zajistěte, aby nemohlo dojít k jejich pádu! 17

18  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (4): »Ve skladovacím prostoru byla nalezena láhev s nečitelným štítkem s označením obsahu a instrukcích o navrácení. 18

19  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Skladování Scénář nehody (4) »Možné příčiny: »Láhev nebyla řádně zavedena do systému řízení lahví. »Štítek na láhvi byl opotřebený vlivem dlouhé doby skladování a pravděpodobně i nesprávným zacházením. »Nápravné činnosti: »Zajistěte, aby se postupovalo podle pracovního postupu řízení lahví, a proškolte pracovníky ohledně významu dodržování tohoto postupu. Zajistěte, aby štítky zůstávaly čitelné. Vracejte použité láhve ihned dodavateli. »Ponaučení: »Ihned vracejte použité láhve dodavateli! 19

20  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (1): »Plynová láhev se směsí silanu byla nainstalovaná ve skříni pro plynové lahve. Jakmile byl plyn puštěn do propláchnutého odvzdušňovacího potrubí, došlo na tomto potrubí k požáru. 20

21  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (1) »Možné příčiny: »Protože byla nainstalována omylem láhev se směsí 20 % silanu namísto 3 % silanu, použité poměrové zředění dusíkem bylo nedostatečné, což mělo za následek vznik požáru. Láhev nebyla před instalací řádně zkontrolována. »Nápravné činnosti: »Před nainstalováním plynové láhve do skříně s plynovými lahvemi si ověřte na štítku nebo nálepce jejich obsah, koncentraci plynu, a zda je láhev plná nebo prázdná. »Ponaučení: »Před nainstalováním plynové láhve vždy zkontrolujte její obsah a to, zda je plná nebo prázdná! 21

22  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (2): »Během instalace láhve s oxidačním plynem byly před připojením láhve zkontrolovány holýma rukama závity armatury výfuku. »Když se otevřel samočinný ventil pro plnění potrubí pracovním plynem, došlo k vyšlehnutí plamenů z vývodu a ke spálení výstupní armatury ventilu. 22

23  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (2) »Možné příčiny: »Trochu mastnoty z rukou se přeneslo na armaturu výfuku při dotyku rukou. Mazivo způsobilo vznik požáru vlivem adiabatické komprese a oxidačních vlastností plynu, když se otevřel automatický ventil. »Nápravná činnost: »Vždy udržujte armatury čisté (mazivo/olej jsou přísně zakázány). »Ponaučení: »Nemanipulujte s lahví špinavýma rukama při připojování k rozdělovacímu potrubí nebo trubkám! 23

24  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (3): »Při odstraňování uzávěru vývodu z plynové láhve s organokovovou sloučeninou, kterou vrátil zákazník, došlo k náhlému požáru. 24

25  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (3) »Možné příčiny: »V láhvi zůstala trochu zbytkového plynu a ventil nebyl zcela uzavřen. To způsobilo, že se plyn dostal do kontaktu s ovzduším a tím došlo k požáru. »Nápravná činnost: »Zkontrolujte, zda jsou zavřené ventily, a zda pracovník je před odstraněním uzávěru vývodu vybaven specifikovanými ochrannými prostředky. Proškolte zákazníka o pracovních postupech správného zacházení a vracení plynových lahví, a zajistěte, aby byly ventily lahví řádně uzavřeny před jejich vrácením. »Ponaučení: »Před manipulací s plnou lahví vždy zkontrolujte, zda je ventil láhve zavřený! 25

26  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (4): »Po instalaci lahve se silanem a spuštění průtoku plynu, došlo k úniku plynu z potrubí připojeného k láhvi a následně k požáru. 26

27  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (4) »Možné příčiny: »Připojovací potrubí bylo během instalace láhve příliš silně dotaženo, a tím došlo k deformaci plochého těsnění (ploché těsnění bylo vyrobeno z teflonu). »Nebyla řádně provedena zkouška těsnosti. »Nápravná činnost: »Při instalaci plynové láhve zkontrolujte materiál plochého těsnění a stav plochého těsnění, ventil láhve a šrouby zajišťující připojovací potrubí kvůli známkám škrábanců, kazů, zářezů a jiných závad na povrchu. Přípojky by měly být dotaženy v mezích rozsahu správného točivého momentu. Při prováděni zkoušky těsnosti použijte správný tlak. »Ponaučení: »Nainstalujte přípojky plynové láhve pomocí správného točivého momentu a proveďte řádně zkoušku těsnosti! 27

28  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (5): »Při demontování láhve s organokovovým plynem od přípojky vedení došlo k úniku plynu z přípojky, což způsobilo požár. 28

29  EIGA 2013 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (5) Možné příčiny: Organokovový plyn zůstal v rozvodném potrubí a)protože vedení nebylo řádně pročištěno, nebo b)protože ventil láhve nebyl zcela uzavřen. Nápravná činnost: Před čištěním rozvodného potrubí zkontrolujte dobu čištění a odplyňování. Zcela uzavřete ventil láhve pomocí momentového klíče. Noste specifikované ochranné osobní prostředky (OOP). Ponaučení: Při instalaci nebo demontování plynových lahví vyčistěte řádně a kompletně přípojky láhve! 29

30  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (6): »Pracovník ulomil držák ventilu, když se snažil otevřít jej silou pomocí francouzského klíče, aniž věděl, že ventil již byl otevřený. 30

31  EIGA 2013 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (6) »Možné příčiny: »Zatímco byl ventil plně otevřený, pracovník si mylně domníval, že je plně zavřený a snažil se jej silou otevřít pomocí francouzského klíče. »Nápravná činnost: »Po otevření ventilu naplno pootočte ovládací kolečko ventilu mírně zpět. Vždy umístěte na ventil visačku s označením otevřen-uzavřen!. »Ponaučení: »Zkontrolujte v jaké poloze se ventil nachází! 31

32  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (7): »Při demontování láhve od sběrného potrubí, zůstal ve sběrném potrubí plynný dusík používaný k proplachu potrubí (indikováno na tlakoměru). »Došlo k prudkému poklesu tlaku dusíku. 32

33  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (7) »Možné příčiny: »Jednalo se o běžný úkon a operátor předpokládal, že je bezpečný. Považoval plynný dusík za inertní a bezpečný. Letmo se podíval na tlakoměr a rychle uvolnil přípojku. Před odpojováním láhve od potrubí by se měl postarat o pomalé snižování tlaku. »Nápravná činnost: »Ověřte si odečet na tlakoměru a před dalšími kroky pomalu snižujte tlak v potrubí. » Ponaučení: »Při odpojování potrubí dávejte pozor na zbytkový tlak! 33

34  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (8): »Během údržbové kontroly na vrácené láhvi byl pojistný ventil dotažen z obavy, aby se neuvolnil. »Přípojka prosakovala a spustila se zvuková signalizace detektoru úniku plynu. »Při snaze zastavit únik plynu byl pojistný ventil ještě více dotažen. Tím se ale pouze zhoršilo prosakování. 34

35  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (8) »Možné příčiny: »Když byl pojistný ventil rozmontován a kontrolován, bylo zjištěno, že nebyl těsně dotažený, protože bylo zdeformováno niklové ploché těsnění potažené teflonem. »Nápravná činnost: »Když je láhev plná, nedotahujte násilím pojistný ventil ani žádný jiný díl, který je utěsněn tenkým plochým těsněním. Může tak dojít k deformaci plochého těsnění a vlivem toho ke ztrátě těsnosti. »Ponaučení: »Nedotahujte násilým pojistný ventil naplněné láhve! 35

36  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (9): »Při ohřevu lahve se zkapalněným hořlavým plynem za použití elektrického ohřívacího pláště, došlo ke vznícení unikajícího plynu z regulátoru tlaku. 36

37  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Instalace & demontování plynových lahví Scénář nehody (9) »Možné příčiny: »Plyn unikající z regulátoru tlaku se vznítil statickou elektřinou od ohřívacího pláště. Regulátor tlaku byl nesprávně připojený a špatně dotažený. »Nápravná činnost: »Použijte elektrické zařízení s odpovídající klasifikací bezpečnosti (např. nevýbušné) a v prostorech, kde se používají hořlavé plyny, zakažte práce v nadměrných teplotách. Nezahřívejte lahve se zkapalněným plynem přímo pomocí ohřívacího pláště. »Ponaučení: »Neohřívejte lahve se zkapalněným plynem! 37

38  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (1): »Pracovník otevřel láhev pro distribuci plynného fosfanu, ale jakmile ventil láhve otevřel, došlo k závadě na výstupní straně regulátoru, a tím došlo k úniku plynu. 38

39  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (1) »Možné příčiny: »Regulační ventil byl nastaven na nízký průtok, ventil láhve byl otevřen tak rychle, že tlak na výstupní (nízkotlaké) straně rychle vzrostl a tím se rozbil tlakoměr. »Nápravná činnost: »Před otevřením ventilu láhve opatrně zkontrolujte, zda ventil pro distribuční vedení plynu je otevřený nebo zavřený, a ventil láhve otvírejte pomalu. »Ponaučení: »Ventil láhve otvírejte a zavírejte pomalu a opatrně! 39

40  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (2): »Když pracovník odmontoval odlučovač oleje na vakuovém čerpadle používaném pro odčerpání arzenovodíku, došlo k uvolnění arzenovodíku a k intoxikaci pracovníka plynem. 40

41  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (2) »Možné příčiny: »Arzenovodík rozpuštěný v oleji zachyceném v odlučovači oleje vakuového čerpadla se uvolnil, když byl odlučovač oleje odmontován. »Nápravná činnost: »Při provádění údržby a servisu podtlakového čerpadla používaného pro toxický plyn provádějte vhodné zkoušky na detekci úniků plynu s ohledem na nebezpečí možného uvolnění toxického plynu. Zajistěte vhodné větrání pracovního prostoru a pokud je to nutné, noste vhodný dýchací přístroj nebo jiné zařízení na ochranu dýchacích cest. »Ponaučení: »Při provádění údržby a servisu podtlakových čerpadel dávejte pozor na možná uvolnění toxického plynu! 41

42  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (3): »Pracovník provádějící instalaci láhve se silanem do skříně s lahvemi omylem uvolnil bezpečnostní zátku namísto odstranění uzávěru vývodu ventilu. Tím došlo k požáru. 42

43  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (3) »Možné příčiny: »Pracovník neměl dostatečné znalosti o ventilu láhve. Nástrojem používaným pro instalaci uzávěru ventilu láhve (stranový klíč) se pracovalo také na bezpečnostní zátce. »Nápravná činnost: »Proškolte zaměstnance ohledně konstrukce a funkcí ventilu láhve stejně jako způsobu, jak s ním pracovat. Pro každý specifický díl používejte k tomu určené nástroje. »Ponaučení: »Seznamte se a porozumějte konstrukci ventilů láhve. 43

44  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (4): »Když se spustila zvuková signalizace indikující únik plynu, všichni zaměstnanci spěchali k východu a snažili se evakuovat z místnosti, čímž došlo ke zmatkům a chaosu. 44

45  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (4) »Možné příčiny: »Zaměstnanci nemohli správně reagovat na situaci, protože neexistoval žádný návod, žádné školení nebo nácvik, jak reagovat v případě nouze. »Nápravná činnost: »Vytvořte bezpečnostní postupy pro nouzové situace, jakou je například spuštění zvukové signalizace indikující únik plynu. Proškolte a vzdělávejte zaměstnance ohledně bezpečnostních postupů pro případ nouze a pro evakuaci. Provádějte pravidelné nácviky nouzových situací podle bezpečnostních postupů. »Ponaučení: »Vytvořte postupy, jak reagovat v případě nouze, a provádějte nácviky na vytvoření rutinních návyků! 45

46  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (5): »Plynný fosfan byl detekován během provádění údržby a servisu zařízení iontové implantace. Zaměstnanci ale dál pokračovali v práci. Následně došlo k menším příznakům vystavení se toxickému plynu. 46

47  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (5) »Možné příčiny: »Přestože byl zjištěn toxický plyn, zaměstnanci pokračovali v práci. Došlo k inhalaci plynného fosfanu. »Nápravná činnost: »Zajistěte, aby byly vždy k dispozici dýchací přístroje a další ochranné prostředky v prostorech, kde se manipuluje s toxickým plynem. V případě úniku plynu použijte vždy tyto prostředky dříve, než provedete další činnost. Zaměstnanci by měli pravidelně nacvičovat, jak si nasadit, nosit a jak sundat dýchací přístroj, a zajistit, že jsou dýchací přístroje k dispozici pro okamžité použití. »Ponaučení: »Zajistěte, aby byly vždy k dispozici ochranné prostředky v prostorech, kde se manipuluje s toxickým plynem! 47

48  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (6): »Plyn z jedné lahve proudil zpět do další láhve, která byla v provozu. 48

49  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (6) »Možné příčiny: »Zbytkový plyn v láhvi byl zcela spotřebován a z důvodu nesprávného provozu rozvodné sítě, následkem rozdílných tlaků, proudil plyn z jedné láhve zpět do druhé láhve. »Nápravná činnost: »Důkladně monitorujte zbytkový plyn v lahvích při provozu. Zajistěte zavedení provozních pracovních postupů, aby nedošlo ke zpětnému toku kvůli nesprávnému provozu, a zajistěte, aby všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni a porozuměli těmto pracovním postupům. »Ponaučení: »Důkladně monitorujte zbývající množství plynu obsažené v lahvích! 49

50  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (7): »Když pracovník otevřel ochranný uzávěr ventilu, aby bylo možné znovu použít láhev, otevřelo se ovládací kolečko ventilu a došlo k úniku plynu. 50

51  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Používání plynů Scénář nehody (7) »Možné příčiny: »Po předchozím použití láhve nebyl uzávěr vývodu ventilu našroubovaný ve správné poloze. Byl pouze umístěn na ovládacím kolečku ventilu. Při otáčení ochranným krytem ventilu před dalším použitím se uzávěr vývodu ventilu zaklínil mezi ovládací kolečko a ochranný kryt ventilu. Následkem toho se ovládací kolečko otáčelo společně s krytem a ventil se tím otevřel. »Nápravná činnost: »Po použití lahví vždy nainstalujte zpět uzávěr vývodu ventilu. Ochranný kryt ventilu vždy otvírejte pomalu. »Ponaučení: »Po použití lahví vždy nainstalujte zpět uzávěr vývodu ventilu! 51

52  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Odčerpávání & odstraňování Scénář nehody (1): »Arzen začal unikat z přípojky jednoho z několika potrubních rozvodů, které byly připojeny k výstupu systému pro eliminaci (odstranění) arzenovodíku. 52

53  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Odčerpávání & odstraňování Scénář nehody (1) »Možné příčiny: »Reagující složka se nahromadila na vstupním kanálu systému eliminace, a tím se vytvořila překážka v potrubí, která způsobila zvýšení tlaku. Spolu s faktem, že potrubí bylo špatně připojeno, to mělo za následek únik plynu. »Nápravná činnost: »Provádějte průběžné kontroly a servis bezpečnostních zařízení plynu jako jsou systémy eliminace plynů, a provádějte jejich údržbu, aby vždy fungovaly řádně. Zajistěte samostatné systémy eliminace plynu pro různé plyny a provádějte pravidelné zkoušky těsnosti potrubí. »Ponaučení: »Provádějte pravidelnou údržbu a servis bezpečnostních zařízení plynu a zajistěte, aby pracovaly řádně! 53

54  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Odčerpávání & odstraňování Scénář nehody (2): »Při provádění servisu suchého čerpadla pro zařízení CVD se systém pro eliminaci vlhkosti, který byl umístěn dále ve směru toku plynu, přehřál a změnil barvu (zčernal). 54

55  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Odčerpávání & odstraňování Scénář nehody (2) »Možné příčiny: »Na čerpadle byl prováděn servis bez vypnutí vstupního ventilu pro systém eliminace vlhkosti z plynu, což umožnilo vniknutí vzduchu a jiných látek do systému. Adsorbční chlorid boritý chemicky reagoval se vnikající vzdušnou vlhkostí, čímž se vytvořilo nadměrné teplo. »Nápravná činnost: »Při provádění servisu zařízení jako jsou suchá čerpadla, vždy uzavřete vstupní ventil, aby nemohl vzduch vniknout do vysoušecího systému plynu. Ponaučení: »Dávejte pozor, aby vzduch nevnikl do systému pro eliminaci vlhkosti z plynu! 55

56  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Odčerpávání & odstraňování Scénář nehody (3): »Během odstraňování potrubí a odlučovače umístěného na výstupu procesního čerpadla pro zařízení CVD, začal hořet fosfor, který se nahromadil v potrubí a v odlučovači. Došlo ke zranění operátora. 56

57  EIGA 2013 - EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude potvrzena jako zdroj Odčerpávání & odstraňování Scénář nehody (3) »Možné příčiny: »Vzduch vstupující mezerou mezi ochrannou deskou a potrubím reagoval s fosforem a tím došlo k požáru. »Nápravná činnost: »Při odstraňování potrubí zabraňte tomu, aby fosfor přišel do přímého kontaktu se vzduchem. Použijte oblečení s větší odolností proti hoření a jiné osobní ochranné prostředky, aby byli zaměstnanci chráněni před plameny, pokud dojde k požáru. »Ponaučení: »Uvědomte si, že usazenina fosforu se může spontánně vznítit! 57

58 Pracujte bezpečně! EIGA – Evropská asociace průmyslových plynů AISBL Avenue des Arts 3-5 | B-1210 Brussels Telefon: +32 2 217 7098 | Fax: +32 2 219 8514 E-mail: info@eiga.eu | http: www.eiga.eu 58


Stáhnout ppt "TP 36/13/CZ EUROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS Telefon: +32 2 217 70 98  Fax: + 32 2 219 85 14  ."

Podobné prezentace


Reklamy Google