Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a):

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a):"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU

3 3 Pracuje na principu statického udržování tlaku s plynovým (dusíkovým) polštářem. Membránové expanzní nádoby jsou ocelové tlakové nádoby, které mají vnitřní prostor rozdělený pryžovou membránou na prostor pro jímání vody a prostor, ve kterém je stlačený plyn. Obr.1 Tlaková expanzní nádoba Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum

4 4 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU Výhody:  membrána vzduchotěsně odděluje soustavu od kontaktu se vzduchem (soustava je uzavřená),  nedochází ke ztrátám vody odparem,  pro svoji funkci nepotřebují další energii,  instalace přímo v kotelně,  jsou levné, jejich montáž a údržba je jednoduchá. Nevýhody:  stlačením vzduchové strany nádoby při expanzi se zvyšuje přetlak v otopné soustavě.

5 5 PRINCIP FUNKCE EXPANZNÍ NÁDOBY Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum

6 6 NASTAVENÍ TLAKU PLYNU V EXPANZNÍ NÁDOBĚ Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum Tlak plynu v nádobě se nastavuje při nenaplněném systému. Tlak v expanzní nádobě se nastavuje na min. provozní tlak v soustavě p min Při vyšším nastaveném tlaku v expanzní nádobě se odpouští plyn plynovým ventilkem. Pokud je tlak příliš nízký doplňuje se dusík z tlakové lahve.

7 7 MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK V SOUSTAVĚ p min = p h + p r + ∆p č (kPa) p h – hydrostatický tlak daný výškovým rozdílem mezi expanzní nádobou a nejvyšším místem soustavy, p r – tlaková rezerva (obvykle 20 kPa), ∆p č – diferenční tlak na oběhovém čerpadle, uvažuje se pouze v případě, že expanzní nádoba je napojena za čerpadlem. Pozn.: Většina kotlů má požadavek na min. přetlak v soustavě. Pokud tato hodnota je větší než vypočítaný min. provozní přetlak v soustavě bere se za p min hodnota min. přetlaku u kotle.

8 8 MONTÁŽ NÁDOBY Pro možnost údržby a kontroly expanzní nádoby popř. nastavení požadovaného tlaku plynu musí být před expanzní nádobou uzávěr s vypouštěcím ventilem. Např. Od firmy Reflex - uzavírací armatura se zajištěnim v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum

9 9 NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY Místo napojení expanzního potrubí v soustavě stanovuje neutrální bod. Neutrální bod je bod, ve kterém je za provozu statický tlak stejný bez ohledu na provoz čerpadla. Připojení expanzního potrubí ovlivňuje, jestli v soustavě bude snížen, nebo zvýšen tlak. Doporučuje se čerpadlo umísťovat za napojení expanzního potrubí tak, aby nikde v soustavě nedošlo k poklesu tlaku pod statický. Při napojení čerpadla před napojením expanzního potrubí dochází v celém systému k poklesu tlaku, a to v nejvyšších místech soustavy může docházet k podtlaku v soustavě. Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum

10 10 NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY PŘED ČERPADLO Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum

11 11 NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY ZA ČERPADLO Obrázek – http://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část ahttp://www.reflexcz.cz/cz/download-dokumentace-k-vyrobkum

12 12 PŘÍKLADY NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY

13 13 PŘÍKLADY NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY

14 14 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 1.ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 2.ŠTĚCHOVSKÝ, Jaroslav. Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným. 3. Praha: Sobotáles, 2005, 492 s. ISBN 80-86817-11-3. 3.http://www.reflexcz.cz/


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a):"

Podobné prezentace


Reklamy Google