Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zabezpečovací zařízení – expanzní zařízení STA43 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU
Zdroje TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU Stránka pro uvedení dílčích témat

3 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU
Zdroje TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU Pracuje na principu statického udržování tlaku s plynovým (dusíkovým) polštářem. Membránové expanzní nádoby jsou ocelové tlakové nádoby, které mají vnitřní prostor rozdělený pryžovou membránou na prostor pro jímání vody a prostor, ve kterém je stlačený plyn. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obr.1 Tlaková expanzní nádoba Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

4 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU
Zdroje TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU Výhody: membrána vzduchotěsně odděluje soustavu od kontaktu se vzduchem (soustava je uzavřená), nedochází ke ztrátám vody odparem, pro svoji funkci nepotřebují další energii, instalace přímo v kotelně, jsou levné, jejich montáž a údržba je jednoduchá. Nevýhody: stlačením vzduchové strany nádoby při expanzi se zvyšuje přetlak v otopné soustavě. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

5 PRINCIP FUNKCE EXPANZNÍ NÁDOBY
Zdroje PRINCIP FUNKCE EXPANZNÍ NÁDOBY Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

6 NASTAVENÍ TLAKU PLYNU V EXPANZNÍ NÁDOBĚ
Zdroje NASTAVENÍ TLAKU PLYNU V EXPANZNÍ NÁDOBĚ Tlak plynu v nádobě se nastavuje při nenaplněném systému. Tlak v expanzní nádobě se nastavuje na min. provozní tlak v soustavě pmin Při vyšším nastaveném tlaku v expanzní nádobě se odpouští plyn plynovým ventilkem. Pokud je tlak příliš nízký doplňuje se dusík z tlakové lahve. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

7 MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK V SOUSTAVĚ
Zdroje MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK V SOUSTAVĚ pmin = ph + pr + ∆pč (kPa) ph – hydrostatický tlak daný výškovým rozdílem mezi expanzní nádobou a nejvyšším místem soustavy, pr – tlaková rezerva (obvykle 20 kPa), ∆pč – diferenční tlak na oběhovém čerpadle, uvažuje se pouze v případě, že expanzní nádoba je napojena za čerpadlem. Pozn.: Většina kotlů má požadavek na min. přetlak v soustavě. Pokud tato hodnota je větší než vypočítaný min. provozní přetlak v soustavě bere se za pmin hodnota min. přetlaku u kotle. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

8 Zdroje MONTÁŽ NÁDOBY Pro možnost údržby a kontroly expanzní nádoby popř. nastavení požadovaného tlaku plynu musí být před expanzní nádobou uzávěr s vypouštěcím ventilem. Např. Od firmy Reflex - uzavírací armatura se zajištěnim v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

9 NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY
Zdroje NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY Místo napojení expanzního potrubí v soustavě stanovuje neutrální bod. Neutrální bod je bod, ve kterém je za provozu statický tlak stejný bez ohledu na provoz čerpadla. Připojení expanzního potrubí ovlivňuje, jestli v soustavě bude snížen, nebo zvýšen tlak. Doporučuje se čerpadlo umísťovat za napojení expanzního potrubí tak, aby nikde v soustavě nedošlo k poklesu tlaku pod statický. Při napojení čerpadla před napojením expanzního potrubí dochází v celém systému k poklesu tlaku, a to v nejvyšších místech soustavy může docházet k podtlaku v soustavě. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

10 NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY PŘED ČERPADLO
Zdroje NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY PŘED ČERPADLO Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

11 NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY ZA ČERPADLO
Zdroje NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY ZA ČERPADLO Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek – - Technické podklady pro projektanty, Díl 4 - část a

12 PŘÍKLADY NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY
Zdroje PŘÍKLADY NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

13 PŘÍKLADY NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY
Zdroje PŘÍKLADY NAPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

14 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Zdroje SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ČSN Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení ŠTĚCHOVSKÝ, Jaroslav. Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným. 3. Praha: Sobotáles, 2005, 492 s. ISBN Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google