Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus jako epidemie 21. století z pohledu všeobecné sestry Mgr. Patrik BURDA 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus jako epidemie 21. století z pohledu všeobecné sestry Mgr. Patrik BURDA 1."— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus jako epidemie 21. století z pohledu všeobecné sestry Mgr. Patrik BURDA 1

2 Obsah přednášky Úvod Současná situace v ČR Historie DM Klasifikace DM (diagnostika) Život s DM a jeho kvalita 2

3 Trocha statistik… Současná situace v ČR Kód a název diagnózy MKN-10 E10 - Diabetes mellitus závislý na inzulinu E11 - Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu E12 - Diabetes mellitus spojený s podvýživou E13 - Jiný určený diabetes mellitus E14 - Neurčený diabetes mellitus 3

4 4

5 5

6 Diabetici a jejich léčba 6

7 Diabetici dle pohlaví 7

8 Chronické komplikace DM 8

9 9

10 10

11 Trocha z historie… 11

12 První zmínky v Ebersově papyru datovaného cca 1552 před naším letopočtem hovoří o nemoci charakterizované hubnutím, kdy se kosti a maso ztrácí do moči…. 12

13 Diabetes mellitus Galenem nazývaný jako dipsakos (nemoc z žízně) 13

14 moč diabetiků je sladká - 1673 anglický anatom Thomas Willis. Později nemocní mívají zvýšenou hladinu cukru také v krvi. 14

15 Roku 1787 přidává skotský chemik William Cullen přívlastek 'mellitus'. mellitus (mel -mells znamená med), což odráží přítomnost cukru v moči 15

16 Claude Bernard Francouzský lékař - vztahy mezi diabetem, játry a nervovým systémem 16

17 1869 H. D. Noyes pozoruje poškození očí diabetiků 17

18 Paul Langerhans, roku 1869 popisuje mikroskopickou strukturu pankreatu. 18

19 Frederick Banting 19

20 po exstirpaci pankreatu u psů docházelo k typickým příznakům cukrovky a opětovným ústupem příznaků po podkožní transplantaci slinivky. 20

21 podařilo ze zvířecích pankreatů extrahovat hormon snižující koncentraci cukru v krvi – isletin, 21

22 Insulin z pankreatu byl extrahován poprvé roku 1921 a prokázána účinnost léčby tímto extraktem u diabetického kómatu zvířat. roku 1923 Nobelova cena za medicínu. Nutno zmínit, že již roku 1932 na I. Interní klinice Univerzity Karlovy proběhla první léčba insulinem v našich zemích 22

23 O vyspělosti československé diabetologie svědčí domácí výroba insulinu krátce po jeho objevu První poradna pro diabetiky při první interní klinice vznikla již roku 1928 Předchůdce diabetologické společnosti – Spolek český péče o diabetiky byl ustanoven 1934. 23

24 vysoký nárůst případu pacientů s diabetem je způsoben:  modernějšími vyšetřovacími metodami,  propracovanějším screeningovým vyšetřením  změnou referenčních hodnot množství cukru v krvi. Klasifikace diabetu 24

25 25

26 26

27 Diabetes mellitus Název pro onemocnění, při kterém dochází k abnormálnímu průběhu metabolismu některých základních živin, hlavně cukrů a tuků, v těle řeckého diabathó (odcházeti skrz) latinského mellitus (sladký nebo medový) 27

28 Diabetes mellitus Pod diagnosu diabetes melitus patří řada stavů, jejichž společným jmenovatelem je hyperglykémie WHO 1999 Diabetes melitus typ 1 Diabetes melitus typ 2 Ostatní specifické typy diabetu Gestační DM Hraniční poruchy glukosové homeostázy 28

29 Diabetes mellitus typ 1 úplné chybění inzulinu Poškození buněk slinivky Děti, mladší Celoživotně inzulin 29

30 Diabetes mellitus typ 1 30

31 Diabetes mellitus typ 1 Autoimunitní onemocnění, ničí beta buňky Inzulin důležitou úlohu v metabolismu glukózy, tuků i bílkovin 31

32 Diabetes mellitus typ 1 v České republice se počet všech diabetiků za posledních 20 let zdvojnásobil. Diabetici 1. typu tvoří asi 6 procent z celkového počtu diabetiků 32

33 Diabetes mellitus typ 2 DM typu II. má pozvolné projevy a často se na něj přijde při preventivním vyšetření krevní glukózy. je nejčastější formou cukrovky u nás Tělo nemocného inzulin sice vytváří, ale neumí jej efektivně využít vyšší věk, obezita, nedostatek pohybu a nezdravý životní styl 33

34 Diabetes mellitus typ 2 cca 90% tvoří diabetici 2. typu. Na rozdíl od diabetu 1. typu je maximum výskytu diabetu 2. typu u věkové skupiny nad 45 let dnes se vyskytuje již i u dětí a dospívajících. 34

35 Diabetes mellitus typ 2 relativní nedostatek inzulinu, jehož produkce sice bývá v částečné míře zachována je přítomna tzv. inzulinová rezistence, tedy snížená citlivost tkání vůči působení inzulinu 35

36 Gestační DM Diabetes odezní se skončením těhotenství, je zde zvýšené riziko rozvoje diabetu, zvláště 2. typu v pozdějším věku. 36

37 Gestační DM Přestože tato forma diabetu po narození dítěte většinou mizí, ženy které měly gestační diabetes mají 20 až 50% pravděpodobnost rozvoje DM 2. typu během následujících 5 až 10 let u 3 až 8 procent všech těhotných žen Gestační diabetes je způsoben hormonálními změnami v těhotenství a relativním nedostatkem inzulínu 37

38 38

39 Diagnostika DM Stanovení glukózy v krvi Orální glukózo-toleranční test oGTT Stanovení glukózy v moči (glykosurie) Stanovení glykovaných hemoglobinů a proteinů 39

40 40

41 Diagnostika DM Vyloučení diabetu mellitu< 5,6 mmol/l Riziko diabetu mellitu Diabetes mellitus ≥ 5,6 mmol/l až < 7,0 mmol/ > 7,0 mmol/l Stanovení glukózy v krvi 41

42 Diagnostika DM Glykemický profil Malý glykemický profil Velký glykemický profil 42

43 Diagnostika DM Orální glukózo-toleranční test oGTT Test se provádí většinou ráno, ve specializované laboratoři. Odebírá se žilní krev nalačno Pokud dosahuje glykémie hodnot vyšších než 6,9 mmol/l oGTT se neprovádí. Potom klient vypije během 5–10 min 75 g glukózy v 250ml roztoku. Další odběr žilní krve se provádí po 120 minutách. 43

44 44

45 Diagnostika DM Orální glukózo-toleranční test oGTT Vyšší než 7,8 ale nižší než 11,1 mmol - porušená toleranci glukózy. Tento stav se řeší dietními opatřeními, Při výsledné hodnotě vyšší než 11,1 mmol je jasné, že se jedná o onemocnění diabetes mellitus. http://ose.zshk.cz/media.aspx?id=A3700 45

46 Diagnostika DM Stanovení glukózy v moči (glykosurie) 46

47 Diagnostika DM (HbA1c) nejlepší způsob dlouhodobé kontroly koncentrace glukózy u diabetiků. Glykovaný hemoglobin vzniká neenzymovou reakcí mezi hemoglobinem a glukózou Stanovení glykovaných hemoglobinů 47

48 Odráží koncentraci glukózy v krvi po celou dobu existence erytrocytu, tj. asi 120 dní, a využívá se k posouzení úspěšnosti léčby/kompenzace diabetu v období 4–8 týdnů před vyšetřením 48

49 Diagnostika DM Glykované proteiny mají kratší biologický poločas, hladina odráží průměrnou hodnotu koncentrace glukózy za období 2–3 týdnů před vyšetřením. Jejich hlavní složkou je glykovaný albumin. Výsledky může falešně snížit hypoproteinemie. Stanovení koncentrace dnes nepatří mezi rutinně prováděná vyšetření u diabetiků. 49

50 Život s DM a jeho kvalita Self - monitoring Lázeňská léčba Řízení motorových vozidel 50

51 Self - monitoring Měření hladiny cukru v krvi pacientem v domácím prostředí Při selfmonitoringu využíváte znalostí a dovedností, které vám pomohou sledovat vaše zdraví a zlepšit efektivnost vaší léčby. 51

52 Self – monitoring - cíle dosáhnout přiměřené hladiny glukózy v krvi vyhnout se náhlým stavům DM předcházet situacím ohrožujícím život upravovat dávky inzulínu a tablet (po domluvě s ošetřujícím lékařem) 52

53 testovací proužky po expirační době nedodržení času malá kapka krve špatná kvalita proužků (přehřátí, zvlhnutí) chybně měřící glukometr (je třeba občas porovnat výsledek s výsledkem z laboratoře) špinavý glukometr, chybný kalibrační kód Self – monitoring – chyby 53

54 Karlovy Vary, Mariánské lázně, Lázně Lipová, Poděbrady, Luhačovice Lázeňská péče je předepisována pouze v těch případech, kdy lze oprávněně předpokládat, že povede ke zlepšení zdravotního stavu. Lázeňská léčba 54

55 Lázně diabetikům může doporučit diabetolog, endokrinolog nebo rehabilitační lékař - nikoli už praktický lékař. Lázeňská léčba 55

56 Komplexní lázeňská péče může být schválena jen u diabetiků s komplikacemi (neuropatie, mikroangiopatie a makroangiopatie). Případný opakovaný pobyt (na 14 nebo 21 dní) je možný vždy už jen formou příspěvkové péče, a to u nemocných se zmíněnými komplikacemi. Lázeňská léčba 56

57 Podmínkou pro úhradu opakovaného pobytu je u obezity s BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti od posledního léčebného pobytu o 5 %. Pokud BMI přesahuje 35, je to dokonce 10 % Lázeňská léčba 57

58 Speciální možnost představují lázně Vráž, které nabízejí tzv. školu chůze. Jde o program výuky chůze pro pacienty po vysoké amputaci dolní končetiny, Lázeňská léčba 58

59 Kontrola způsobilosti spadá do kompetence diabetologa a musí být provedena alespoň jedenkrát za 3 roky. vylučuje způsobilost k řízení u těch pacientů, kteří prodělali v období posledních 12 měsíců druhou a další těžkou hypoglykémii (nutnost pomoci další osobou) Řízení motorových vozidel 59

60 Pro řidiče neprofesionály pro v období 12 měsíců po první a těžké hypoglykémii (nutnost pomoci druhou osobou) je možno přiznat způsobilost pouze na základě odborného vyšetření. Totéž platí pro pacienty s orgánovými komplikacemi diabetu. Řízení motorových vozidel 60

61 3. Pro řidiče profesionály platí:  v posledních 12 měsících neprodělal žádnou těžkou hypoglykémii (vyžadující pomoc druhé osoby)  pokud si hypoglykémii uvědomuje, je schopen doložit pravidelné měření 2x denně a v době související s řízením a prokáže, že rozumí rizikům hypoglykémie (nutno zaznamenat do dokumentace). Řízení motorových vozidel 61

62 Diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel  druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie  diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi Řízení motorových vozidel 62

63 Postřehy z péče o diabetika… 63

64 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM Při poskytování ošetřovatelské péče si lze všimnout typických příznaků v různých oblastech…..Aneb osobní zkušenosti Výživa Vylučování Hygienická péče Soběstačnost 64

65 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM Výživa hodnota BMI, polydipsie, popř. dochází k rychlému úbytku na váze, je nutné tento stav hlásit lékaři 65

66 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM Vylučování polyurie a nykturie. zápach moče po shnilých jablkách. 66

67 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM Hygienická péče v dutině ústní diabetik může mít charakteristický acetonový zápach poruchy chrupu ve smyslu paradentózy. pro diagnostiku velkou hodnotu má stav kůže a sliznic, 67

68 je nutné si všímat stavu hydratace (suchost sliznic, kožního turgoru), dále různých částí těla, které pacienta svědí, popř. jsou na nich defekty po škrábání. V neposlední řadě sledovat na kůži vznik infekcí, hlavně na místech, které jsou charakteristické (kožní záhyby, podpaží, třísla). Ošetřovatelská péče o pacienta s DM Hygienická péče 68

69 69

70 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM Soběstačnost někdy snížená soběstačnost z důvodu bolesti dolních končetin, snížení citlivosti v končetinách, případné parestezie a v neposlední řadě zvýšená, nefyziologickou únavu. 70

71 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče Sledování:  hodnoty glykémie  příznaky onemocnění,účinky léčby (hypo,hyper)  dodržování diety (jestli jí vše, nejí nic svého)  vyprazdňování (moč, pálení, řezání) 71

72 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče Hygiena:  zhodnotit stupeň soběstačnosti  zvýšenou pozornost věnovat kůži, zvláště kožním záhybům,  kůži osušit,hydratovat, nezasypávat (tvoří se žmolky)-zdroj infekce  prevence mykóz (mají rádi teplé vlhko, nesnáší kyselé prostředí-koupel s citronem) 72

73 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče  Hygiena:  další projevy jsou hnisavá kožní onemocnění (folikulitida)  každé i drobné poranění musí být řádně ošetřeno  mykózy 73

74 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče Hygiena:  Zvýšenou péči věnovat nohám: denní mytí pozor při stříhání nehtů, poranění se hůře hojí, snadněji infikuje, sterilně ošetřit nosit pohodlnou obuv a pozor na otlaky, bavlněné ponožky nechodit bos (možnost poranění necítí bolest, plosky nohou kontrola zrcátkem) pozor na meziprstní prostory-vznik mykóz, otlaků 74

75 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče u ležících diabetů prevence dekubitů infekce často postihuje moč.cesty, zvýšit hygienu genitálu. Pravidelné vyprazdňování moče. Vyhýbáme se cévkování, možnost cystitis Dostatečně pít 75

76 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče Výživa:  Dieta č.9 (důležitá složka léčby, omezený přívod uhlovodanů, dostatečný přívod živin a jejich správný poměr. Nutno snížit počet živočišných tuků a soli a bílkovin)  jíst 6-7 x denně (2.večeře – prevence noční hypoglykémie) 76

77 Ošetřovatelská péče o pacienta s DM nemocniční péče celkový energetický obsah diety dle stavu nemocného (glykémie, váha, výška, způsob života)  dodržet přívod vitamínů, minerálů a vlákniny jídlo čerstvé, omezení uzenin, celozrnné pečivo, rostlinné tuky zákaz volného cukru a všech výrobků cukr obsahující 77

78 Děkuji za pozornost 78


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus jako epidemie 21. století z pohledu všeobecné sestry Mgr. Patrik BURDA 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google