Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VAZEBNÁ ENERGIE A ENERGIE REAKCE. Pronikání do mikrosvěta molekuly se skládají z atomů atomy se skládají z jader a elektronů jádra se skládají z protonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VAZEBNÁ ENERGIE A ENERGIE REAKCE. Pronikání do mikrosvěta molekuly se skládají z atomů atomy se skládají z jader a elektronů jádra se skládají z protonů."— Transkript prezentace:

1 VAZEBNÁ ENERGIE A ENERGIE REAKCE

2 Pronikání do mikrosvěta molekuly se skládají z atomů atomy se skládají z jader a elektronů jádra se skládají z protonů a neutronů protony a neutrony se skládají z kvarků výraz „skládá se“ známe (a chápeme) z běžného života  Tento pojem je třeba ale ve fyzice přesně definovat.

3 Vazebná energie dům postavíme z cihel a můžeme jej rozebrat  dodáváme energii, konáme práci jádro a elektrony se přitahují elektrickými silami nukleony vážou v jádře jaderné síly U každého systému pak hovoříme o tzv. vazebné energii E v Vazebná energie soustavy je rovna práci, kterou je nutné vykonat k rozložení soustavy na její jednotlivé části.

4 Vazebná energie Einsteinův vztah každé změně energie ΔE odpovídá změna hmotnosti Δm c je velikost rychlosti světla ve vakuu Dodáváme-li tedy soustavě energii, zvětšujeme zároveň i její hmotnost a naopak. Nastávají dva případy.

5 Dodaná energie 1. – soustava je stabilní k rozložení na jednotlivé části vykonáme kladnou práci, tj. dodáme energii Po rozložení soustavy je součet klidových hmotností všech částí větší než původní klidová hmotnost soustavy. V případě, že chceme soustavu z částí opět složit v jeden celek, klesne její klidová hmotnost a uvolní se při tom energie.

6 Uvolněná energie 2. – soustava je nestabilní při jejím rozpadu na části se energie uvolňuje Součet klidových hmotností jednotlivých částí je menší než původní klidová hmotnost soustavy. Pokusíme-li se soustavu z těchto částí složit dohromady, musíme vykonat kladnou práci, tj. dodat energii.

7 Jednotka vazebné energie V atomové a jaderné fyzice měříme energii v elektronvoltech (eV). Je to vedlejší jednotka soustavy SI pro energii. Energii 1 eV získá částice s elementárním nábojem e urychlená napětím 1V, tedy 1 eV = 1,602.10 -19 J

8 Hmotnostní úbytek Úbytek klidové hmotnosti soustavy odpovídající vazebné energii se nazývá hmotnostní úbytek B. Je-li soustava tvořena částicemi o klidových hmotnostech m 1, m 2, …, m n a má-li jako celek klidovou hmotnost m, bude pro vazebnou energii a hmotnostní úbytek platit

9 Hmotnostní úbytek Hmotnostní úbytek při chemických reakcích je neměřitelně malý. Vazebná energie atomů v molekulách má řádově velikost elektronvoltů, 1 eV odpovídá hmotnostní úbytek

10 Energie reakce charakterizuje energetickou bilanci reakce (chemické nebo jaderné reakce) energie, kterou z dané reakce získáme, zmenšená o energii, kterou bylo nutné do reakce dodat, aby reakce vůbec proběhla.

11 Energie reakce 1. – energie se při reakci uvolňuje a jedná se o exoenergetickou reakci 2. – energie se při reakci spotřebovává a jde o endoenergetickou reakci Probíhá-li reakce opačným směrem, mění energie reakce znaménko.

12 Energie reakce do reakce vstupuje n částic s klidovými hmotnostmi m 1, m 2, …, m n z reakce vystupuje p částic s klidovými hmotnostmi m 1 ‘, m 2 ‘, …, m n ‘ energii reakce píšeme ve tvaru:

13 Opakování složenou soustavu charakterizujeme vazebnou energií E v (1 eV = 1,602.10 -19 J) stabilní (k rozložení dodáme energii) nestabilní (při rozkladu se energie uvolňuje) hmotnostní úbytek B energie reakce E r 12/13

14 POUŽITÉ ZDROJE 1.Štoll I.: Fyzika pro gymnázia/ Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha 2008. 2.http://fyzika.jreichl.comhttp://fyzika.jreichl.com 3.http://cs.wikipedia.orghttp://cs.wikipedia.org 4.http://www.freedigitalphotos.nethttp://www.freedigitalphotos.net Grafická úprava a ilustrace: Marie Cíchová 13/13


Stáhnout ppt "VAZEBNÁ ENERGIE A ENERGIE REAKCE. Pronikání do mikrosvěta molekuly se skládají z atomů atomy se skládají z jader a elektronů jádra se skládají z protonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google