Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Ondřej Pavela Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 27. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Ondřej Pavela Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 27. 2."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Ondřej Pavela Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 27. 2. 2016 Pesticidy

2 Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

3 Vlivy na ekosystémy a zdraví lidí. Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka je většinou nepříznivý, žádoucí je omezené užívání. Laboratorní studie naznačují, že mnoho pesticidů používaných v dnešní době v rámci EU mohou působit toxicky na vývoj nervové soustavy, přičemž poškození vývoje mozku může být vážně a nezvratné. Vystavení pesticidům může také zvyšovat riziko vzniku leukémie u dětí. Řada pesticidů má schopnost narušovat hormonální systém člověka i živočichů a jsou řazeny mezi endokrinní disruptory. Souvislost mezi pesticidy a Parkinsonovou chorobou ukázala studie izraelských vědců.

4 Mezi nežádoucí důsledky nadměrného nebo nesprávného používání pesticidů patří hynutí včel, kontaminace povrchových vod, narušeníekosystému nebo jejich kumulace v živých systémech, např. DDT a další chlorované uhlovodíky aldrin, endrin, toxafen atd. V 50. a 60. letech 20. století se tato látka používala masově po celém světě včetně Československa. Pozdější výzkumy odhalily, že se jedná o těžko odbouratelný perzistentní a bioakumulativní jed, který se hromadí ve vrcholných článcích potravního řetězce (člověk a masožravci). VČeskoslovensku bylo používání DDT zakázáno v roce 1975, v zemích třetího světa se stále v omezené míře používá v boji s malárií. Spolu s dalšími chlorovanými pesticidy je regulován Stockholmskou úmluvou.

5 Podle určení k hubení určitého škůdce pesticidy dělíme na: Aficidy: přípravky určené k hubení mšic Akaricidy: přípravky určené k hubení roztočů Algicidy: přípravky určené k hubení řas Arborocidy: pesticidy určené k hubení stromů a keřů Avicidy: přípravky určené k hubení ptáků Fungicidy: prostředky určené k ochraně před houbovými chorobami Herbicidy: pesticidy určené k hubení rostlin (plevelů) Insekticidy: přípravky určené k hubení hmyzu (dezinsekce) Molluskocidy: prostředky určené k hubení měkkýšů Nematocidy: prostředky určené k hubení hlístic a jiných červů Piscicidy: přípravky určené k hubení ryb Rodenticidy: přípravky určené k hubení hlodavců (deratizace) Graminicidy: přípravky určené k zastavení růstu jednoděložných trav(retardace trávy) ve dvouděložných rostlinách a dřevinách.

6 Podle způsobu aplikace postřiky, aerosoly fumiganty popraše pevné a tekuté nástrahy nátěry a impregnace Podle původu přírodního původu syntetické látky Biopreparáty Podle působení kontaktní - účinná látka zůstává na povrchu rostliny, přenos dotykem systémové - účinná látka proniká do rostliny, napadá pletiva a tím rostlinu zabíjí respirační - přenos vzduchem požerové - přenos trávicím ústrojím

7 Podle mechanismu působení inhibitory acetylcholinesterázy inhibitory chitin syntetázy antagonista ekdysonu (hmyzí steroid ovlivňující larvální stadium vývoje) inhibitory kyseliny gama-aminomáselné analogy juvenilních hormonů (regulují růst hormonů) antikoagulanty inhibitory glutamin syntetázy inhibitory demetylace steroidů inhibitory protoporfyrnogen oxidázy inhibitory RNA polymerázy inhibitory syntetázy proteinů inhibitory transportu elektronů při fotosyntéze inhibitory mitochondriální respirace

8 Podle chemické povahy organofosfáty karbamáty chlororganické sloučeniny syntetické pyretroidy fenoly morfoliny azoly aniliny sloučeniny arzénu sloučeniny na bázi nikotinamidu

9 Používání pesticidů souvisí i s problémem genetický modifikovaných plodin. Existují dvě používané cesty: genetickou modifikací se do rostliny vkládají geny, které mají zaručit odolnost plodiny vůči škůdcům a tím mají snížit spotřebu pesticidů. Nejznámějším příkladem jsou tzv. Bt plodiny, do nichž byl vložen gen z baktérie, který vede k produkci toxinu zabíjejícímu hmyz, který plodinu napadne. genetickou modifikací se do plodiny vkládají geny odolnosti vůči vlivu pesticidů, a tím umožňují nasadit jejich větší dávky, které spolehlivě zničí škůdce (zvláště plevely). Nejznámějším případem jsou tzv. Roundup Ready plodiny, které firma Monsanto genetickou manipulací pozměnila tak, aby odolávaly působení firmou vyráběného pesticiduRoundup.

10 Bioprodukt Bioprodukt, je jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu, která pochází z ekologického hospodářství a je na ni vystaven platný certifikát. Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.)

11 Charakteristika: Je možné vnímat bioprodukt a biopotravinu jako odlišné pojmy. Bioprodukt je surovina (nebo přímá poživatina), která může být rostlinného nebo živočišného původu, vzešlá z ekologického zemědělství. Jako bioprodukt lze certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití. Biopotravina je většinou zpracovaným bioproduktem.

12 Značení a certifikace: Podle evropské legislativy musejí výrobci biopotravin u všech balených biopotravin vyprodukovaných v rámci Evropské unie uvádět toto logo (tzv. eurolist). Tato značka není povinná pouze u dovozu ze zemí mimo EU a u nebalených biopotravin. Značka musí být doplněna informacemi o původu suroviny (EU/mimo EU). Podle tuzemského předpisu musí být každá potravina, která je označena slovem BIO či souslovím produkt ekologického zemědělství, také opatřena na obalu kódem kontrolní organizace a tímto grafickým znakem (tzv. biozebra). Touto značkou mohou být označeny i potraviny s původem mimo ČR.

13 Kvalita biopotravin a bioproduktů: Kvalita bioproduktů je na rozdíl od konvenčních zemědělských komodit určována kvalitou celého zemědělského systému a zpracovatelského postupu. Je dána způsobem, jakým byly rostliny vypěstovány, jak byla zvířata chována a jak byl bioprodukt zpracován (zušlechtěn), skladován a distribuován. Tedy technologií produkce, která je určena přísnými předpisy a zajištěna stejně přísným kontrolním systémem. S kvalitou souvisí i způsob produkce z hlediska etického, morálního, sociálně- psychologického a environmentálního, kdy si je spotřebitel vědom, že způsob produkce byl ekologický, šetrný k životnímu prostředí, ohleduplný k chovu hospodářských zvířat a všemu živému, šetrný k neobnovitelným zdrojům surovin a energie.

14 Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticidy http://vtm.e15.cz/ekozemedelstvi-vybrat-soulad-s- prirodou-ci-pesticidy https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt


Stáhnout ppt "Vypracoval: Ondřej Pavela Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 27. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google